O putovný pohár primátora mesta Nováky

Propozície

Č.ú. SK7109000000000066504447