Pstruhové revíry SRZ PD

Lovná miera je : lieň sliznatý 30 cm , pstruh potočný 27 cm a lipeň tymianový 30 cm na všetkých lovných revíroch MsO SRZ Prievidza.

Názov revíru  číslo revíru :

Nitra č. 7         3-2441-4-4  /Revír s režimom chyť a pusť/ Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia potoka Kanianka do rieky Nitra , po cestný most  v obci Bojnice , časť Kúty. Loviacim sa odporúča používať háčiky bez proti hrotu.

Nitra č. 8  3-2450-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Bojnice , časť Kúty  po pramene. Do revíru patrí  Bazov potok.

 Chvojnica   3-0451-4-1 Potok Chvojnica od ústia do rieky Nitra po pramene  , vrátane Porubského potoka od ústia do potoka Chvojnica  po pramene okrem VN Lazany.

Tužina      3-4541-4-1 Potok Tužina od ústia do rieky Nitra po pramene.

Nitrica č. 3  3-2470-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po prepadový kanál VN Nitrianske Rudno. V úseku od  cestného mosta štátnej cesty č. 574 , v katastri obce Diviacka Nová Ves po cestný most v časti  Diviacka Nová Ves  – Vrbany   je  Chránená rybárska oblasť.

Nitrica č. 4  3-2490-4-1 Čiastkové povodie rieky Nitrica cca 100 metrov nad  ústím do VN Nitrianske Rudno po premene .Do revíru patrí aj potok Škrípovka po futbalové ihrisko  v obci Valaská Belá a potok Jasenina/ Gáplianka/ od ústia do rieky Nitrica  po pramene. V úseku od cestného mosta v časti obce Liešťany časť Dobročná , odbočka na obec Nevidzany po ústie Lomnického  potoka do rieky Nitrica je Chránená rybárska oblasť.

 Bystrica  3-0370-4-1 Potok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystričany po pramene. Do revíru patrí aj Žiarny potok po ústie do Čerenianskeho potoka.

Lazný potok  3-1890-4-1 Lazný potok od ústia do rieky Nitra v obci Zemianske Kostoľany po pramene.

Kamenčiansky potok      3-1491-4-1 Kamenčiansky potok od sútoku s Lazným potokom v obci Kamenec pod Vtáčnikom po pramene.

Cigliansky potok       3-0480-4-1  Cigliansky potok od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane prítokov.

Kanianka                 3-1500-4-1    Potok Kanianka od ústia  do rieky Nitra po pramene , okrem VN Kanianka.