CHOVNÉ REVÍRY SRZ PD, účinné od 1.1.2021

Názov revíru, číslo revíru a popis :

    Nitra č. 7   3-2460-4-2   Potoky Necpalský, Brezianský, Vyšehradný , potok Lubená , Lihotský potok.

   Nitrica č. 3   3-2480-4-2    Potoky Diviacky,  Sučiansky , potok Ješková Ves, Dlžínsky a potok Rokoška od ústia do rieky Nitrica po pramene

Nitrica č. 4   3-2500-4-2      Potok Bystrica / Rudnianska Lehota/ od ústia do VN Nitrianske Rudno po pramene , Potoky Nevidzianka, Lomnica, Opačitský potok, potok Kočnárka , potok Studenec  a Mokrišov potok od ústia do rieky Nitrica po pramene.  Slávikovský , Zliechovský a Šindenliarsky potok /Čavojský potok/ od ústia do potoka Jasenina / Gáplianka/  po pramene. Potok Škrípovka od futbalového ihriska v obci Valaská Belá po pramene.

Handlovka č. 1  3-0860-4-2 Hradecký potok , potok Mráznica od ústia do Hradeckého potoka po pramene a potok Moštenica od ústia do rieky Handlovka po pramene.

Osliansky potok č. 2  3-2770-4-2  Osliansky potok od ústia potoka Cérová po pramene.

Cérová   3-0441-4-2  Potok Cérová od ústia do Oslianskeho potoka  po pramene .

Treblianka   3-4390-4-2 Potok Treblianka od ústia do rieky Nitra po pramene, vrátane prítokov.

Rybník Podbanské    3-3480-1-2 Vodná plocha dvoch rybníkov cca 100 m od sídla firmy Gewiss Slovakia, po pravej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a  Malú Lehôtku ( parc. Č. 7116/2 a 7116/4) pri meste Prievidza .

Č.ú. SK7109000000000066504447