Členovia výborov ObO

Členovia výboru 1. ObO v  Prievidzi od 2022 

 1. Marcel Šurkala – predseda
 2. František Kuruc – tajomník
 3. Juraj Grác – brigádnický referent
 4. Vladimír Krško st.
 5. Milan Chudý
 6. Ján Kuchárik, RNDr., Ing.
 7. Milan  Cápa
 8. Vladimír Krško ml.

Členovia výboru 2. ObO v Prievidzi od 2022

 1. Jozef Ďurica – predseda
 2. Jozef Duchoň – tajomník
 3. Ján Cirok
 4. Adrián Lampert
 5. Viliam Skurák – brigádnický referent

Členovia výboru 3. ObO SRZ v Nitrianskom  Pravne od 2022

 1. Jaroslav Hepner – predseda
 2. Lukáš Flimel – tajomník
 3. Matúš Kocúr – brigádnický referent
 4. Tibor Čmelo
 5. Branislav Elischer

Členovia výboru 4. ObO v Novákoch od 2022

 1. Juraj Dolník – predseda
 2. Miroslav Oršula – tajomník
 3. Miroslav Bražina – brigádnický referent
 4. Michal Majerský
 5. Anton Hajnovič, Bc.
 6. Ján Boško
 7. Juraj Baránek

Členovia výboru 5. ObO v Nitrianskom Rudne od 2022

 1. Ján Mišovic – predseda
 2. Peter Kováč – brigádnický referent
 3. Ing. Erik Hrdý – tajomník
 4. Slavomír Uhlár
 5. Miroslav Chudý
 6. Igor Fábry
 7. Roman Vajda
 8. Juraj Krajči

Členovia výboru 6. ObO  v Prievidzi od 2022

 1. Ervín Geier – predseda,
 2. Ivan Nagy – tajomník
 3. Ivan Klopan ml. – brigádnický referent
 4. Peter Husár

Členovia výboru 7. ObO  v Kanianke od 2022

 1. Tomáš Píš  – predseda, brigádnický referent
 2. Milan Hrdý – tajomník
 3. Marek Murár, Mgr.
 4. Matúš Píš
 5. Štefan Obyvateľ
 6. Róbert Rybár
 7. Erik Vanek
 8. Michal Pánis, Ing.

Č.ú. SK7109000000000066504447