Členovia výborov ObO

Členovia výboru 1. ObO SRZ  Prievidza

 1. Milan Cápa – predseda
 2. Václav Mádr – brigádnický referent
 3. Ján Radosa – tajomník
 4. Vladimír Krško
 5. Milan Chudý
 6. Ferdinand Nagy
 7. Juraj Grác

Členovia výboru 2. ObO SRZ Prievidza

 1. František Zemánek – predseda
 2. Jozef  Duchoň – tajomník
 3. Miroslav Pafčo
 4. Vladimír Ješík
 5. Jozef Ďurica – brigádnický referent

Členovia výboru 3. ObO SRZ Nitrianske Pravno

 1. Jaroslav Hepner – predseda
 2. Lukáš Flimel – tajomník
 3. Roman Sokol – brigádnický referent
 4. Tibor Čmelo
 5. Ivan Hurajt

Členovia výboru 4. ObO SRZ Nováky

 1. Juraj Dolník – predseda
 2. Miroslav Oršula – tajomník
 3. Marek Šrajer – brigádnický referent
 4. Ľudovít Bakus – velitel rybárskej stráže
 5. Zdenko Čavojčin – hlavný hospodár
 6. Bc.Anton Hajnovič

Členovia výboru 5. ObO SRZ Nitrianske Rudno

 1. Ján Mišovic – predseda
 2. Slavomír Uhlár
 3. Peter Kováč – brigádnický referent
 4. Ing. Erik Hrdý – tajomník
 5. Stanislav Štrbák

Členovia výboru 6. ObO SRZ Prievidza

 1. Ivan Nagy – predseda
 2. Ervín Geier – tajomník
 3. Ľubomír Zelenický – brigádnický referent
 4. Stanislav Zajačka
 5. Milan Trgiňa
 6. Ivan Klopan
 7. Tibor Bezuška
 8. Radoslav Pánis
 9. Roman Bobocký

Členovia výboru 7. ObO SRZ  Kanianka

 1. Marek Murár – predseda
 2. Zdeno Harag – brigádnický referent
 3. Milan Hrdý
 4. Štefan Obyvateľ
 5. Róbert Rybár
 6. Tomáš Píš