Členovia výborov ObO

Členovia výboru 1. ObO SRZ  Prievidza

 1. Milan Cápa – predseda
 2. Václav Mádr – brigádnický referent
 3. Ján Radosa – tajomník
 4. Vladimír Krško st.
 5. Milan Chudý
 6. Ferdinand Nagy
 7. Juraj Grác
 8. Marcel Šurkala
 9. Vladimír Krško ml.

Členovia výboru 2. ObO SRZ Prievidza

 1. Jozef Duchoň – predseda
 2. Viliam Skurák – tajomník
 3. Ján Cirok
 4. Dušan Drnaj
 5. Jozef Ďurica – brigádnický referent

Členovia výboru 3. ObO SRZ Nitrianske Pravno

 1. Jaroslav Hepner – predseda
 2. Lukáš Flimel – tajomník
 3. Matúš Kocúr – brigádnický referent
 4. Tibor Čmelo
 5. Roman Sokol

Členovia výboru 4. ObO SRZ Nováky 

 1. Juraj Dolník – predseda
 2. Miroslav Oršula – tajomník
 3. Marek Šrajer – brigádnický referent
 4. Ľudovít Bakus – velitel rybárskej stráže
 5. Zdenko Čavojčin – hlavný hospodár
 6. Bc.Anton Hajnovič
 7. Andrej Szibilla
 8. Steven Urbánek
 9. Miloslav Kleman

Členovia výboru 5. ObO SRZ Nitrianske Rudno

 1. Ján Mišovic – predseda
 2. Peter Kováč – brigádnický referent
 3. Ing. Erik Hrdý – tajomník
 4. Slavomír Uhlár
 5. Miroslav Chudý

Členovia výboru 6. ObO SRZ Prievidza

 1. Tibor Bezuška – predseda
 2. Ivan Nagy – tajomník
 3. Ľubomír Zelenický – brigádnický referent
 4. Radoslav Pánis
 5. Ervín Gajer

Členovia výboru 7. ObO SRZ  Kanianka

 1. Marek Murár – predseda
 2. Milan Hrdý – tajomník
 3. Tomáš Píš  – brigádnický referent
 4. Matúš Píš
 5. Štefan Obyvateľ
 6. Róbert Rybár
 7. Erik Vanek