6. obvodná organizácia

Oznam: 6. obvodná organizácia Vás pozýva na rybárske preteky v love rýb udicou plávaná na revíre Odstavené rameno č.1, ktoré sa budú konať 12.5.2024. Pretekári sa prihlasujú zaplatením štartovného vo výške 10€ prevodom na účet MsO SRZ Prievidza. 
Propozície a spôsob prihlásenia.
Výbor 6. ObO oznamuje svojím členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 16.3.2024. Svoje návrhy môžu podať členovia ObO do 24.1.2024 Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka. Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/ Prihlášku na stiahnutie je na tomto odkaze.
Plán brigádnickej činnosti 6. obvodná organizácia

Č.ú. SK7109000000000066504447