Kontakty

Č. ú. SK7109000000000066504447

Marek Murár, Mgr. Predseda MsO SRZ tel.:
mail:
0944  456 620
 predsedasrzpd@gmail.com
Jaroslav Hepner Podpredseda MsO SRZ tel.:  mail: 0908 250 620                                                                              podpredsedasrzpd@gmail.com
Lucia Ivenzová Mgr. Tajomník MsO SRZ tel.:
mail:
0905 710 588                                                                               tajomniksrzpd@gmail.com
Michal Pánis Ing. Hospodár MsO SRZ tel.:
mail:
0905 710 587,  panismichal@gmail.com
Zástupca hospodára mail:
Disciplinárna komisia mail: dksrzprievidza@gmail.com
Kontrolná komisia mail: kksrzprievidza@gmail.com
Rybárska stráž mail: murarmarek@gmail.com
1. ObO mail: 1.obosrzprievidza@gmail.com
2. ObO mail: 2.obosrzprievidza@gmail.com
3. ObO mail: 3.obosrzprievidza@gmail.com
4. ObO mail: jurajdolnik1972@gmail.com
5. ObO mail: 5.obosrzprievidza@gmail.com
6. ObO mail: 6.obosrzprievidza@gmail.com
7. ObO mail: murarmarek@gmail.com

Č.ú. SK7109000000000066504447