Výbor

Členovia výboru MsO SRZ  Prievidza

 1. Marek Murár, Mgr. – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. Jaroslav Hepner – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 3. Lucia Ivenzová, Mgr. – tajomník MsO SRZ Prievidza
 4. Ľudovít Bakus
 5. Milan Cápa
 6. Juraj Dolník
 7. Jozef Ďurica
 8. Lukáš Flimel
 9. Milan Hrdý
 10. Miloslav Kleman
 11. Peter Kováč
 12. Ján Mišovic
 13. Michal Pánis Ing.
 14. Marcel Šurkala
 15. Adrián Lampert

Č.ú. SK7109000000000066504447