Výbor

Členovia výboru MsO SRZ  Prievidza

 1. Marek Murár, Mgr. – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. Lucia Ivenzová, Mgr. – tajomník MsO SRZ Prievidza
 3. Michal Pánis, Ing. – hlavný hospodár MsO SRZ Prievidza
 4. Ľudovít Bakus – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 5. Ján Kuchárik, RNDr., Ing.
 6. Juraj Dolník
 7. Jozef Ďurica
 8. Lukáš Flimel
 9. Jaroslav Hepner
 10. Milan Hrdý
 11. Miloslav Kleman
 12. Peter Kováč
 13. Ján Mišovic
 14. Marcel Šurkala
 15. Adrián Lampert

Č.ú. SK7109000000000066504447