Výbor

Členovia výboru MsO SRZ  Prievidza

 1. Slavomír Uhlár – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. František Zemánek – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 3. Ľubomír Mokrý – tajomník MsO SRZ Prievidza
 4. Zdenko Čavojčin – hlavný hospodár MsO SRZ Prievidza
 5. Milan Cápa
 6. Václav Mádr
 7. Jozef Duchoň
 8. Jaroslav Hepner
 9. Roman Sokol
 10. Juraj Dolník – zástupca hlavného hospodára MsO SRZ Prievidza
 11. Ján Mišovic
 12. Ivan Nagy
 13. Tibor Bezuška
 14. Marek Murár
 15. Milan Hrdý