1. obvodná organizácia

Oznam: Vážení členovia 1. ObO MsO SRZ Prievidza. Dňa 12. 03. 2024 (utorok) nebudú stránkové hodiny na Rybárskom dome, z dôvodu neprítomnosti tajomníka 1. ObO p. Františka Kuruca, ktorý je zároveň výdajcom povolení na rybolov. Za pochopenie vopred ďakujeme.
Výbor 1. ObO oznamuje svojím členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 16.3.2024.
Svoje návrhy môžu podať členovia ObO do 29.1.2024
Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.
Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/
Prihlášku na stiahnutie je na tomto odkaze.
Dňa 26. 12. 2023 (utorok, Druhý sviatok vianočný) nebude stránkový deň 1. ObO. Nebude možné osobne odovzdať povolenia na rybolov za rok 2023. Za pochopenie vopred ďakujeme.
Plán brigádnickej činnosti 1. obvodná organizácia

Č.ú. SK7109000000000066504447