Pstruhové vody

Sumár zarybnenia v roku 2022

Nitra č. 7                              3-2441-5-1

Nitra č. 8                              3-2450-4-1

Chvojnica                            3-0451-4-1

Tužina                                   3-4541-4-1

Nitrica č. 3                          3-2470-4-1

Nitrica č. 4                          3-2490-4-1

Bystrica                                3-0370-4-1

Lazný potok                       3-1890-4-1

Kamenčiansky potok    3-1491-4-1

Lehotský potok               3-1920-4-1

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447