Kaprové vody

Sumár zarybnenia v roku 2022

VN Nitrianske Rudno  3-5470-1-1

VN Nováky                        3-5510-1-1

VN Kanianka                     3-5170-1-1

VN Lazany                          3-5300-1-1

VN Brezany                        3-4950-1-1

OR Nitra č.1                       3-2660-1-1

OR Nitra č.2                       3-2661-1-1

Ťakov potok                       3-2941-1-1

  • 2015

Lúkovica                               3-2101-1-4

Nitra č. 6                              3-2440-1-1

Nitra č. 6a                            3-2440-1-1

  • 2015

Nitra č. 6b                         3-2442-  1-4

  • 2015

Handlovka č. 1                  3-0850-1-1

 

 

 

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447