Aktuality

TERMÍNY SKÚŠOK 2023

Školenie a skúšky z rybárskeho minima pre nových členov sa budú konať na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza v troch termínoch:
28.1.2023 o 13:00 hod.
25.2.2023 o 13:00 hod.
25.3.2023 o 13:00 hod.

Všetko potrebné k prijatiu za člena SRZ sa dočítate v Smernici na rok 2023.
V SMERNICI 2023 NASTALA ZMENA
Výročná členská schôdza pre členov 1., 2., a 6. ObO sa bude konať dňa 18.2.2023 - čas a miesto konania ostávajú pôvodné. Smernica, ktorá je zverejnená na našej stránke je aktualizovaná a tieto zmeny sú v nej zapracované. K uvedenej zmene došlo z dôvodu vyhláseného referenda na deň 21.1.2023.
Oznam členom 1. obvodnej organizácie. 

Dňa 3.1.2023 (utorok) sa nebudú zbierať, ani vydávať rybárske povolenia. Náhradný termín za tento deň je vo štvrtok 12.1.2023 od 16:30 do 18:30 hod. 

Za pochopenie Vám ďakujeme.
OZNAM: Dňa 19.12.2022 v dopoludňajších hodinách bude možnosť odrobenia si brigády, ktorá bude započítaná do roku 2023. Jedná sa o čistenie pstruhov dúhových na rybničnom hospodárstve Lúkovica. Záujemcovia sa môžu hlásiť telefonicky predsedovi Marekovi Murárovi na čísle 0944 456 620.
POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Prievidza, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2022 vo výške 6000 EUR.

MsO SRZ Prievidza
Smernica SRZ Prievidza pre rok 2023
Od utorka 6. 12. 2022 je povolený lov rýb na VN Nováky. Platí tu zákaz lovu nasadených druhov rýb (zubáč, šťuka). Lov týchto rýb je povolený od 24.12.2022.
Dňa 01. 12. 2022 sa uskutočnilo zarybnenie zubáčom veľkoústym a šťukou severnou nasledovne:
- VN Nitrianske Rudno: zubáč veľkoústy dvojročný - 100 kg
- VN Nováky: zubáč veľkoústy dvojročný - 100 kg, šťuka severná dvojročná - 10 kg
- VN Kanianka: zubáč veľkoústy dvojročný - 30 kg
- VN Lazany: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg

Celkové množstvo nasadených rýb bolo 260 kg v hodnote 5600 €. Naďalej platí zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.12.2022, lov je povolený od 24.12.2022.
SPOLUPRÁCA S MESTOM PRIEVIDZA

V rámci projektu s názvom „ŽIVOT VO VODE, ODDYCH V PRÍRODE“ nás v roku 2022 podporilo mesto Prievidza z participatívneho rozpočtu sumou 5000€. Tieto finančné prostriedky boli použité na výmenu konštrukcie pod chovnými zariadeniami a zakúpenie traktora na kosenie vrátane príslušenstva. Nedeľa 18. septembra 2022 bola dňom finálnej akcie projektu ,,ŽIVOT VO VODE, ODDYCH V PRÍRODE“. Na rybníku a rybničnom hospodárstve Lúkovica, MsO SRZ Prievidza v spolupráci s mestom Prievidza, sme pripravili pre deti zábavno-náučný program, spojený s rybolovom z ktorého vznikla aj pekná reportáž: Mladí rybári spoznávali život vo vode.

Touto cestou za uvedenú podporu mestu Prievidza ĎAKUJEME!
Dňa 27.11.2022 prebehlo zarybnenie zubáčom veľkoústym dvojročným nasledovne:
VN Nitrianske Rudno: 100 kg
VN Nováky: 110 kg
VN Kanianka: 75 kg
VN Lazany: 75 kg
VN Brezany: 75 kg
OR Nitra č.1: 75 kg

Cena násady: 11000 €
Z dôvodu zarybňovania kaprových revírov plati ZÁKAZ lovu rýb nasledovne:
VN Kanianka: zákaz lovu zubáča a ostrieža od 27.11.2022 do 23.12.2022.
VN Nitrianke Rudno, VN Lazany, VN Brezany, OR Nitra č.1: zákaz lovu zubáča, šťuky a ostrieža od 27.11.2022 do 23.12.2022. 

Lov na všetkých revíroch je povolený od 24.12.2022.
Dňa 25. 11. 2022 sa uskutočnilo zarybnenie kaprových revírov zubáčom veľkoústym, šťukou severnou a ploticou červenookou. Zarybnenie sa vykonalo nasledovne:
- VN Nitrianske Rudno: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 40 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 500 kg
- VN Kanianka: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 200 kg
- VN Lazany: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 20 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 200 kg
- VN Brezany: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 10 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 100 kg
- OR Nitra č.1: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 10 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 100 kg
- Lúkovica: biela ryba (plotica červenooká) 100 kg
Spolu bolo nasadených 1380 kg rýb v celkovej hodnote 5192 €.
OZNAM: Mimoriadna brigáda na VN Nováky pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 

Dňa 26.11.2022 od 07:00 - 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie a čistenie hrádze vodnej nádrže, vyžínače vítané.
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník. 
Kontakt: 0905 703 006
Oznam: Z dôvodu opravy technologického zariadenia odkaľovacieho uzáveru na VN Nováky bude znižovaná hladina vody. Z tohto dôvodu bude platiť od 18.11.2022 od 6:00 všeobecný zákaz lovu rýb do odvolania. 

Hospodár MsO SRZ Prievidza.
Oznam: Dňa 11.11.2022 bola zarybnená VN Nitrianske Rudno násadou zubáča dvojročného. Násada je náhrada z Rady SRZ Žilina. Celková hmotnosť násady bola 50kg.
Oznam: Lov rýb na revíry Lúkovica je povolený od 8.11.2022. Želáme Vám veľa záberov.
Správa kontrolnej komisie ku výlovu rýb na RH Lúkovica je k dispozícií k nahliadnutiu tu.
Oznam: V dňoch 24.10.2022 a 26.10.2022 bola zarybnená VN Kanianka násadou pstruha dúhového v celkovom množstve 1200kg. Lov je povolený od 1.11.2022. Cena násady: 4435,20€
Oznam: 28.10.2022 bude zarybnená VN Nitrianske Rudno kaprom rybničným K3 v množstve 800kg z náhrady Rady SRZ Žilina.
Oznam: Dňa 30.10.2022 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza
Oznam: Z dôvodu plánovanej opravy hrádzneho telesa VN Nováky a s tým spojeným znížením vodnej hladiny na tejto vodnej nádrži neprebehne jesenné zarybnenie kaprom. Oprava prebehne v novembri 2022.
Dňa 17.10.2022 prebehne zarybnenie "Zubáč veľkoústy" nasledovne:

VN Nitrianske Rudno: Z1 - 9000ks, Z2 - 150kg
VN Kanianka: Z1 - 2500ks
VN Lazany: Z1 - 2500ks
VN Brezany: Z1 - 2500ks
OR Nitra č.1: Z1 - 1500ks
Lúkovica: Z1 - 1500ks
Banské prepadlisko Ťakov: Z1 - 500ks

Cena násady: 7700€
Oznam od hospodára:

VN Kanianka – všeobecný zákaz lovu rýb od 24. 10. 2022 od 8:00 h. do 31. 10. 2022 z dôvodu násady pstruha dúhového. Lov rýb povolený od 1. 11. 2022 od 6:00 h.

Dňa 5. 10. 2022 prebehlo nasádzanie rýb z vlastného chovu:
Zubáč veľkoústy – 622 ks (priemerná dĺžka 18 cm)
Lieň sliznatý – 1100 ks (dĺžka od 3 cm do 10 cm)
Biela ryba mix – 500 ks (dĺžka od 15 cm do 20 cm)

VN Lazany:
285 ks zubáč veľkoústy
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

VN Brezany:
285 ks zubáč veľkoústy
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

VN Kanianka:
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

OR Nitra č. 1:
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

Dňa 15. 10. 2022 sa uskutoční brigáda 1. ObO na Lúkovici – potrebné je doniesť si prsačkové čižmy.

Brigáda – výlov Lúkovice dňa 22. 10. 2022 o 7:00 h. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905 710 587.

Z dôvodu znižovania vodnej hladiny bude platiť všeobecný zákaz lovu rýb a areál Lúkovice bude uzamknutý od 15. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Násada Kapra rybničného (váha od 2,5 kg do 4 kg) prebehne dňa 18. 10. 2022 nasledovne:

VN Nitrianske Rudno 6300 kg
VN Kanianka 2000 kg
VN Lazany 2000 kg
VN Brezany 1250 kg
OR Nitra č.1 1250 kg
Rieka Nitra č. 6a 200 kg

Spolu 13000 kg (cena násady cca 39250 eur).

Lov kapra je povolený bez časového obmedzenia zákazu lovu.
          Kaniansky pstruh
Preteky Kaniansky pstruh sú vypredané. Prihlásiť sa ako náhradník môžete telefonicky na čísle 0905 710 587.
Oznam: 12.9.2022 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov násadou pstruha potočného jednoročného.
Nitrica č.3: 1000ks
Nitrica č.4: 1000ks
Nitra č.7: 6000ks
Osliansky potok: 2000ks
Násada je náhrada z Rady SRZ Žilina.
Preteky Kaniansky pstruh. 

Oznamujeme vám, že preteky v love rýb prívlačou Kaniansky pstruh sa uskutočnia v termíne 29.10.2022. Kapacita je 100 pretekárov. Rezervácia prihlášok je možná na čísle 0905 710 587. Začiatok odosielania úhrad štartovného na účet SRZ MsO Prievidza bude od 19.9.2022. V tomto termíne zverejníme aj variabilný symbol a propozície. 
Oznam: V stredu 7.9.2022 prebehne zarybnenie pstruhových revírov násadou pstruha potočného jednoročného v objeme 14800 kusov.
Potok Chvojnica: 2800ks
Potok Tužinka: 2800ks
Kamenčiansky potok: 1200ks
Potok Bystrica: 2800ks
Lázny potok: 2000ks
Cigliansky potok: 1600ks
Rieka Handlovka: 1600ks
Cena násady: 2500€
Oznam: V piatok 2.9.2022 prebehne zarybnenie lipňom ročným veľkosti cca 10cm.
Nitra č.8: 650ks
Nitra č.7: 500ks
Nitrica č.4: 850ks
Cena násady: 506€
Oznam: V piatok 26.8.2022 budú zarybnené pstruhové revíry násadou pstruha dúhového nasledovne:
Nitrica č.3:25Okg 
Nitrica č.4: 150kg
Nitra č.8: 400kg
Cena násady cca 3000€
Oznam: Dňa 12.8. 2022(od 0:00) a 13.8.2022(do 24:00) bude areál revíru Lukovica 3-2101-1-4 uzatvorený pre verejnosť z dôvodu konania pretekov. Výbor MsO SRZ Prievidza, 6.7.2022
OZNAM: Dňa 27.6.2022 prebehne plánované zarybnenie na  pstruhových revíroch 

Nitrica č.3:
Pp2 (dosahujúce lovnú mieru 30cm)-150kg
Pd2-150kg

Nitrica č.4:
Pp2 (dosahujúce lovnú mieru 30cm)-100kg
Pd2-150kg

Nitra č.8:
Pp2 (dosahujúce lovnú mieru 30cm)-250kg
Pd2-300kg
Lipeň 4cm-6750ks

Chvojnica:
Lipeň 4cm-2000ks

Tužina:
Lipeň 4cm-1250ks
-----------------------------------------------------

Spolu: Pp2 -      500 kg
     Pd2 -      600 kg
    Lipeň -  10 000 ks

admin, 23.6.2022
OZMAN: Dňa 11.6.2022 prebehlo zarybnenie Mrenou Severnou vo veľkosti 12 cm.

Nitra č. 6b - 500 ks
Nitra č. 7 - 500 ks

admin 13.6.2022
OZNAM: Mimoriadna brigáda na Laznom potoku pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 
Dňa 11.6.2022 od 07:00 - 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na Laznom potoku v Lehote pod Vtáčnikom. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov oprava prahov vyžínače vítané. 

Zodpovedná osoba: Peter Šnirc, 
Kontakt: 0917 483 192,
Zraz na cestnom moste smer Sekaniny,

admin, 8.6.2022
OZNAM: Mimoriadna brigáda na VN Nováky pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 

 Dňa 28.5.2022 od 07:00 - 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN, vyžínače vítané.
Zodpovedná osoba: Miroslav Oršula, 
Kontakt: 0917 677 326

admin, 24.5.2022
OZNAM: 19.5.2022 prebehlo zarybnenie Pp 13cm a Úhor takto:

Úhor - odkrmený

Rudno,   700ks
Nováky,  500ks
Kanianka, 500ks 
Lazany,  400ks
Brezany,  100ks 
OR Nitra, 200ks 
Nitra 6a, 100ks
----------------
Spolu,  2 500ks
:::::::::::::::::::::
Pp 13cm:

Nitra  č. 8, 10 000ks
Nitrica č. 3, 5 000ks
Nitrica č. 4, 5 000ks
----------------------
Spolu,    -20 000ks

admin, 23.5.2022
OZNAM: MIMORIADNA BRIGÁDA NA LÚKOVICI

Oznam pre všetkých členov MsO SRZ Prievidza.

Vo štvrtok, dňa 19. 5. od 8 h. sa uskutoční mimoriadna brigáda na rybničnom hospodárstve Lúkovica. Predmetom brigády bude štiepkovanie haluziny.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť predsedovi: Mgr. Marek Murár

Kontakt: 0944 456 620

admin, 17.5.2022

Oznam: v dňoch 12.5.a 13.5.2022 prebehlo zarybnenie PP1 3-5cm takto:

Nitra č.8 - 10000ks
Nitra č.7 - 2000ks
Nitra č.6b - 5000ks
Tužina - 3000ks
Chvojnica - 3000ks
Handlovka č.1 - 2000ks
Nitrica č.3 - 6000ks
Nitrica č.4 - 10000ks
Bystrica - 3000ks
Lazný potok - 2000ks
Kamenčiansky potok - 1000ks 
Cigliansky potok - 2000ks
Osliansky potok č.2 - 1000ks

admin, 16.5.2022
Oznam: Dňa 21.5.2022 bude areál revíru Lukovica 3-2101-1-4 uzatvorený pre verejnosť z dôvodu konania funkcionárskych pretekov.

výbor MsO SRZ Prievidza, 12.05.2022
Oznam: Z dôvodu konania MASTODONT BAITS CUP 2022

bude obmedzené rybárske právo (uzatvorené) na revíri: Banské prepadlisko Ťakov 3-2661-1-4

v dňoch od 17.05.2022 - 16:00 do 22.05.2022 - 12:00 hod.

Za pochopenie ďakujeme.

výbor MsO SRZ Prievidza, 12.05.2022
OZNAM: Dňa 14.4.2022 prebehlo zarybnenie Pd 2

Nitra č. 8   900 kg
Nitrica č. 3  600 kg
Nitrica č. 4  300 kg
Lazný potok  300 kg
---------------------
Spolu    2 100 kg

admin, 22.4.2022
OZNAM: BRIGÁDA - VYČISTI SVOJE MEESTO

Oznam pre všetkých členov MsO SRZ Prievidza.

MsO SRZ Prievidza, v spolupráci s mestom Prievidza, Či100 v Prievidzi a Spartan Training Group Prievidza, Vás pozývajú na druhý ročník spoločnej brigády "Vyčisti svoje mesto" na rieke Handlovka v katastri mesta Prievidza.

Predmetom brigády bude zber odpadkov na brehu rieky Handlovka.

Termín konania: 14.5.2022, v čase od 8 h. do 13 h.

Zraz bude v parku, pred kinom Baník o 8 h.

Zodpovedná osoba: Ján Kuchárik

Kontakt: 0903 148 114

admin, 21.4.2022
OZNAM: MsO SRZ Prievidza Vás pozýva na detské rybárske preteky v LRU plávaná – Zlatý blyskáč 2022 - všetky informácie TU.

admin, 21.4.2022
OZNAM: Športový rybolovný pretek žien v love kapra o putovný pohár starostu obce Kanianka - všetky informácie TU.

admin, 14.4.2022
OZNAM: Dňa 14.apríla 2022 prebehne zarybnenie Pd2.

admin, 8.4.2022
Oznam: Zarybnenie z Farmy Budmerice, 31.3.2022

Lieň 2
VN Nováky      - 105 kg 

Šťuka 1
VN Nitrianske Rudno - 173 kg
VN Nováky      - 10 kg
VN Lazany      - 30 kg
VN Brezany     - 10 kg
OR Nitra č. 1    - 10 kg
----------------------------
Spolu        - 233 kg

hospodár, 1.4.2022
OZNAM: 

Oznamujeme Vám termín konania brigády na potoku Bystrica v Kamenci pod Vtáčnikom v dňoch 2.4. 2022 a 3.4.2022, začiatok o 7:00, zraz na lúke oproti lesákom.
Brigáda je pre členov 4.ObO 
zodpovedná osoba: Jozef Haláč, t.č. 0917 045 189

hospodár, 26.3.2022
OZNAM:

Oznamujeme že 03.04.2022 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov, zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod.
Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130.
Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.

hospodár, 23.3.2022
Oznam: Zarybnenie K3 z Farmy Budmerice

VN Nováky - 17.3.2022 - 3 500 kg

18.3.2022 boli zarybnené ostatné revíry.

VN Nitrianske Rudno  - 7 577 kg
VN Kanianka      - 2 273 kg
VN Lazany       - 1 516 kg
VN Brezany      - 1 137 kg
OR Nitra č. 1     - 1 137 kg
--------------------------------
Spolu        - 17 140 kg

hospodár, 18.3.2022, aktualizované 21.3.2022
OZNAM: pre všetkých členov SRZ PRIEVIDZA.

Rok 2022 je volebný a preto na Mestskej konferencii SRZ Prievidza sa budú konať voľby do výboru MsO SRZ Prievidza.

Návrhy kandidátov je potrebné doručiť do 24.3.2022 tajomníkovi MsO SRZ Prievidza v zmysle platného Volebného poriadku.
admin, 16.03.2022

Voľby do orgánov obvodnej organizácie č.7
MsO SRZ Prievidza v roku 2022
O Z N A M

     Výbor Obvodnej organizácie č.7 MsO SRZ Prievidza oznamuje svojim členom, že na VČS 26.marca 2022 budú prebiehať voľby do orgánov a náhradníkov výboru obvodnej organizácie č.7 MsO SRZ Prievidza a delegátov a náhradníkov na Mestskú Konferenciu MsO SRZ Prievidza dňa 3.4.2022 v kultúrnom dome v Necpaloch, Prievidza. Preto oznamujeme svojim členom že môžu podávať návrhy kandidátov do orgánov, náhradníkov a delegátov obvodnej organizácie č.7 MsO SRZ Prievidza na roky 2022 – 2025 do 23.3.2022 a to osobne do kancelárie obvodnej organizácie č.7 MsO SRZ Prievidza každú stredu v čase od 18:00 – 20:00 hod. alebo prostredníctvom poštovej prepravy formou doručenky na adresu: Marek Murár, Bojnická cesta 590/37 Kanianka, tak,aby bol návrh kandidáta doručený v lehote do 23.3.2022.

 1. Každý kandidát do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo náhradníka môže byť volený len s jeho súhlasom
 2. Návrh kandidáta obsahuje nasledovné náležitosti:
  a, meno a priezvisko, titul kandidáta
  b, trvalé bydlisko
  c, vek
  d, funkcia, do ktorej je kandidát navrhovaný (člen výboru, delegát na mestskú
  konferenciu, náhradník do výboru 7. ObO SRZ a náhradník na MK – 3.4.2022
  e, pracovné povolanie, prípadne doterajšia pracovná náplň
  f, doba členstva v SRZ
  g, doba a druhy vykonávaných funkcii v SRZ
  h, druhy a lehota uložených disciplinárnych opatrení
  i, udelené vyznamenania
  j, krátka charakteristika kandidáta a predpoklady na vykonávanie volenej funkcie
 3. Návrh kandidáta po formálnej stránke obsahuje:

a, miesto a dátum vyhotovenia návrhu
b, súhlas kandidáta s návrhom kandidáta do orgánu ZO SRZ, za delegáta alebo
náhradníka potvrdený jeho podpisom
Kandidátka je dostupná v kancelárií obvodnej organizácie č.7 alebo na
www.srzrada.sk

OZNAM:

Oznamujeme že 20.3.2022 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov, zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod.
Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130.
Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.

hospodár, 4.3.2022
OZNAM:

Úlovky členov SRZ Prievidza na všetkých revíroch 2021
Úlovky cudzích org. na revíroch SRZ Prievidza 2021
Všetky úlovky na revíroch SRZ Prievidza 2021
Úlovky členov SRZ Prievidza na revíroch SRZ Prievidza 2021

hospodár, 2.3.2021

OZNAM: 
Plán brigád pre 1.ObO 2022 TU:
Plán brigád pre 2.ObO 2022 TU:
Plán brigád pre 3.ObO 2022 TU:
Plán brigád pre 4.ObO 2022 TU:
Plán brigád pre 5.ObO 2022 TU:
Plán brigád pre 6.ObO 2022 TU:
Plán brigád pre 7.ObO 2022 TU:

admin, 28.2.2022, 1.3.2022
OZNAM: Termín konania VČS 4. ObO SRZ Prievidza,

Vážený rybári a rybárky, srdečne Vás pozývame na zasadnutie riadnej VČS 4.ObO SRZ Prievidza 19.3.2022 /sobotu/ od 9:00 hod. do veľkej sály kultúrneho domu v Novákoch na ulici M. R. Štefánika

admin, 16.2.2022
OZNAM: Voľby do orgánov 2.ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2022
OZNAM: Voľby do orgánov 1.ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2022
OZNAM: Na základe protopandemických opatrení sa VČS 4.ObO a 3.ObO presúva na neurčito. O konaní VČS budete písomne oboznámený.

predsedníctvo MsV SRZ Prievidza 31.1.2022
OZNAM: Voľby do orgánov 6.ObO MsO SRZ Prievidza v roku 2022
OZNAM pre členov 4. ObO SRZ PRIEVIDZA.

Rok 2022 je volebný a preto na VČS 4. ObO ( termín bude upresnený) sa budú konať voľby do výboru 4.ObO.

Svoje návrhy kandidátov je potrebné doručiť do 3.2. 2022 predsedovi MsO SRZ Prievidza v zmysle platného Volebného poriadku .
admin, 14.01.2022
Zarybnenie revírov SRZ Prievidza v roku 2021 pdf TU:
Smernica MsO SRZ Prievidza pre rok 2022 pdf TU:
OZNAM: Zarybnenie K3, 25.11.2021

VN Nitrianske Rudno   : 1 000 kg

z rozpočtu Rady Žilina, náhrada za zväzové povolenky

hospodár, 25.11.2021
Oznam: Zarybnenie Zu 2, 19.11.2021 

VN Nitrianske Rudno   : 200 kg 
VN Nováky        : 150 kg 
VN Lazany        : 30 kg 
VN Brezany       : 10 kg 
OR Nitra č. 1      : 10 kg 
-------------------------------- 
Spolu          : 400 kg

hospodár, 22.11.2021
Oznam: Zarybnenie Š 1, 09.11.2021

VN Nitrianske Rudno   : 150 kg
VN Nováky        : 10 kg
VN Lazany        : 20 kg
VN Brezany       : 10 kg
OR Nitra č. 1      : 10 kg
--------------------------------
Spolu          : 200 kg

hospodár, 09.11.2021
OZNAM: Obmedzenie výkonu rybárskeho prava.

Z dôvodu konania Feedrových pretekov na VN Nováky bude uzatvorený ľavý breh vodnej nádrže od rybárskej chatky po SVP a.s. - od záhradiek dňa 07.11.2021 od 7:00 hod do 17:00 hod.

MsV SRZ Prievidza. 05.11.2021
OZNAM: Zarybnenie K2 - náhrada za zväzové povolenia

VN Nitrianske Rudno   : 4 000 kg.

hospodár, 05.11.2021
OZNAM: Zarybnenie revírov MsO SRZ Prievidza jeseň, K3

VN Nitrianske Rudno   : 8 800 kg
VN Nováky        : 3 000 kg
VN Kanianka       :  600 kg
VN Lazany        : 1 800 kg
VN Brezany       : 1 200 kg
OR Nitra č. 1      :  600 kg
Lukovica        :  300 kg
__________________________________
SPOLU          : 16 300 kg

hospodár, 27.10 2021
OZNAM: Výlov LUKOVICE a prerozdelenie rýb v PDF TU:

hospodár, 25.10.2021
OZNAM: Zarybnenie Kaprom K 3, zajtra 26.10.2021

Bez obmedzenia lovu.

hospodár, 25.10.2021
OZNAM : Zarybnenie Pd 2 

VN Kanianka   : 1 200 kg

PLATÍ VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB !!!

Od 25.10.2021 od 9:00 hod. do 31.10.2021. Lov rýb povolený od 01.11.2021 od 06:00 hod.

hospodár, 25.10.2021
OZNAM: Zarybnenie - Lieň 2, 21.10.2021

VN Nitrianske Rudno  : 170 kg
VN Nováky       : 110 kg
VN Kanianka      :  50 kg
VN Lazany       :  30 kg
VN Brezany       :  20 kg
OR Nitra č. 1     :  20 kg
--------------------------------
SPOLU         : 400 kg

hospodár, 25.10.2021

Č.ú. SK7109000000000066504447