Úvod

OZNAM

Výbor MsO SRZ Prievidza predáva nákladné vozidlo Citroen Jumper a to formou najvyššej ponuky. Vyvolávacia cena je 1500€. Svoje ponuky napíšte a vložte do obálky a doneste 3. mája 2018  o 16:00 hod. na rybársky dom ul. Bottova 5 Prievidza. Tu sa na zasadnutí MV budú otvárať obálky. Najvyššia ponuka ceny vyhráva.

Auto si môžete pozrieť na RH Lúkovica po dohode s hlavným hospodárom Zdenkom Čavojčinom t.č. 0905 710 587.

TP1

TP2

EK TK

 

 

 

 

Vitajte na novej stránke SRZ Prievidza!

   www.facebook.com

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !