Aktuality

 • Aktualizácia : Tlačiva a pozvánka na skúšky z RM 2021 – TU
 • Rybársky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1.2021 – TU
 • Brigádnicky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1. 2021 – TU
 • Oznam: Revír Lukovica bude z dôvodu hospodárskeho výlovu uzatvorený od 19.10.2020 6.00 hod do 1.11.2020 vrátane. Lov povolený od 2.11.2020 6:00 hod.                               hospodár
 • Posledné zarybnenie K3 - predpoklad 18.10.2020, ryba z Trnavy cca 7800kg - rozdelenie do revírov : až po nakládke rýb.   Posunuté na neurčito.                                    hospodár
 • Zarybnenie pokračuje : K3 - VN Nitrianske Rudno - 700 kg - náhrada za zväzové povolenia 15.10.2020  hospodár
 • V sobotu dňa 17.10.2020 sa uskutoční brigáda pre členov 7. Obvodnej organizácie. Brigáda je určená pre držiteľov pstruhového povolenia, ale môžu prísť aj kaprári. Pôjdeme robiť na Tužinu v Pravenci, budeme presvetľovať porasty a čistiť brehy. Zraz brigádnikov o 7:00 hodine pri ihrisku v Pravenci. Treba si priniesť pracovné pomôcky( motorové píli sú vítané), rúško, rukavice. Info u Mareka Murára na tel. č 0918 813 435. Upozorňujem že brigádnická činnosť musí byť ukončená do 31.10. 2020, preto využite túto jednu z posledných možností.     S pozdravom Marek Murár
 • Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Nováky, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2020 vo výške 2500 EUR.   13.10.2020 MsO SRZ Prievidza
 • Oznam: Dobrý deň, napriek zrušeným pretekom Kanianský pstruh 2020 sa mestský výbor SRZ Prievidza rozhodol zarybniť VN Kanianka 600kg a VN Brezany 200kg Pstruhom dúhovým. Násada príde 12.10.2020 okolo 12:00 hod. Lov bez obmedzenia. hospodár
 • Mimoriadna brigáda pre členov 2. ObO na OR Nitra č. 1, Zraz 10.10.2020 o 7:00 pri materiálovej bude na OR Nitra č.1. Brigáda je za zrušenú brigádu zo septembra /počasie/.  Dodržujte hygienické nariadenia/rúško, rukavice, odstup/.       admin
 • Dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí  športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Podľa písm. B) uvedeného opatrenia všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.
  
  V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať rybárske preteky iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori, rozhodcovia a pod. Konanie pretekov je teda možné v prípade, ak vie organizátor splniť podmienku maximálneho počtu osôb spolu s ďalšími hygienickými opatreniami (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy).
  
  Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôrazne vystríhame pred nedodržiavaním uvedeného opatrenia, keďže usporiadateľovi hromadného podujatia, ktorým by došlo k porušeniu hore uvedeného opatrenia hrozí pokuta za správny delikt vo výške do 20.000 EUR.
  
  Z tohto dôvodu sme nútený Športový pretek                          KANIANSKÝ PSTRUH 2020 zrušiť, štartovné bude prihláseným vrátené.                                                                                                    MsV SRZ Prievidza
 • Zarybnenie K3 začína:            7.10.2020
  VN Nováky 2400kg,VN Kanianka 750 kg, VN Brezany 750 kg
  8.10.2020
  VN Nitrianske Rudno 2400kg, VN Lazany 1500 kg
  
  Lov po nasadení bez obmedzenia
  
  hospodár
 • Oznam pre celú rybársku základňu:     Dňa 24.10.2020 od 7:00 hod je naplánovaný hospodársky výlov  Lukovice. Brigádnici sa môžu hlásiť len telefonicky na t. č.  0905 710 587.         hospodár
 • Oznam pre členov 4.ObO. Dňa 3.10.2020 od 7:00 hod. sa koná mimoriadna brigáda na VN Nováky za zrušenú brigádu zo dňa 26.9.2020 /počasie/. Dodržujte hygienické nariadenia/rúško, rukavice, odstup/. J.Dolník
 • Oznam pre členov 4. ObO. Mimoriadna Členská schôdza sa odkladá na neurčito z dôvodu šírenia Covid - 19. Mesto Nováky zrušilo všetky akcie v Dome Kultúry Nováky do odvolania.                          admin
 • Jesenné zarybnenie K3 je naplánované od 5.10 do 20.10, samozrejme podľa dodávateľa.                 hospodár
 • Dňa 27.9.2020 od 9:00 hod. budeme odlovovať odchovaného zubáča na RH Lukovica, kto má záujem môže sa prísť pozrieť.                              hospodár

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447