Aktuality

Smernica MsO SRZ Prievidza na rok 2024
Rybársky a brigádnický poriadok platný od 1.1.2024
Oznam: 25.11.2023 prebehlo zarybnenie kaprom rybničným K3 o hmotnosti 1000kg na VN Nitrianske Rudno. Zarybnenie je náhrada z Rady SRZ Žilina.
Zarybnenie revírov z výlovov RH Lukovica: 
VN Kanianka- 190 kg Biela ryba, 5 kg Zu1,ZU2  
VN Lazany-104kg Kapor K1
VN Nováky- 324 kg K1 
VN Brezany-104kg K1 
OR Nitra č.1- 178 kg K1  
VN Nitrianske Rudno - 70 kg Lieň1.
Oznam: Výlov rybníkov.
V novembri prebehol výlov rybníkov rybničného hospodárstva Lúkovica. Vylovené boli nasledovné ryby:

Výlov Lúkovica 4.11.2023: 
Lieň ročný - 10kg
Kapor ročný - 710kg
Biela ryba mix - 190kg
Zubáč dvojročný - 5kg

RH Podbanské 7.11.2023:
Lieň ročný - 70kg

Ryby boli vysadené do revírov VN Nováky, VN Kanianka, VN Lazany, VN Brezany.
Oznam: Od 17.11.2023 bude opäť otvorený areál Lukovice a povolený lov rýb.
Oznam: Predpokladaný termín zarybnenia VN Nitrianske Rudno kaprom K3 s hmotnosťou 1000kg je 25.11.2023. Násada je náhrada z Rady SRZ Žilina.
Oznam: Dňa 7.11.2023 prebehlo zarybnenie zubáčom dvojročným o váhe 45kg na VN Nitrianske Rudno. Násada nedosahovala lovnú mieru.
Oznam: Dňa 7.11.2023 o 12:00 sa uskutoční výlov rybničného hospodárstva Podbanské. Je to posledná možnosť na odpracovanie brigády. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť svoju účasť hospodárovi telefonicky na čísle 0905 710 587.
Oznam: Dňa 4.11.2023 o 8:00 sa uskutoční výlov rybníka Lúkovica. V prípade záujmu o odrobenie brigády sa prihlasujte hospodárovi Michalovi Pánisovi 0905 710 587. Výlovu sa môžu zúčastniť členovia všetkých obvodných organizácií. Potrebné je priniesť si vysoké čižmy.
Oznam: Zarybnenie revírov
Dňa 3.11.2023 bude zarybnená VN Nitrianske Rudno násadou kapra rybničného K2 v množstve 2200kg. Jedná sa o náhradu zo SRZ Rada Žilina.
Zarybnenie bielou rybou (prevažne plotica) prebehne v rovnaký deň nasledovne:
VN Nitr. Rudno: 400kg
VN Nováky: 400kg
VN Kanianka: 400kg
VN Lazany: 300kg
VN Brezany: 200kg
OR. Nitra č.1: 200kg
RH Podbanské/Lúkovica: 100kg
POĎAKOVANIE OBCI DIVIACKA NOVÁ VES

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať obci Diviacka Nová Ves, že nás aj v tomto roku podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu vo výške 1200 EUR. Tieto finančné prostriedky boli vynaložené zarybnenie rieky Nitrica pstruhom potočným.

MsO SRZ Prievidza
Dňa 31.10.2023 prebehne zarybnenie podustvou jednoročnou nasledovne:
VN Nitrianske Rudno: 3000 kusov
Nitra č.6a: 7000 kusov
Nitra č.6b: 3000 kusov
Handlovka č.1: 1000 kusov
Areál Lúkovica bude od 28.10.2023 do odvolania uzavretý z dôvodu konania výlovu.
Dňa 23. 10. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie kaprových revírov nasledovne:

- Nitra č. 6a: podustva ročná - 5000 ks
- Handlovka č. 1: podustva ročná - 1000 ks

- VN Nitrianske Rudno: zubáč ročný - 3000 ks
- VN Nováky: zubáč ročný - 4000 ks
- VN Kanianka: zubáč ročný - 1500 ks
- VN Lazany: zubáč ročný - 500 ks
- VN Brezany: zubáč ročný - 500 ks
- OR Nitra č. 1: zubáč ročný - 500 ks
POĎAKOVANIE MESTU NOVÁKY

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Nováky, že nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2023 vo výške 2000€. Tieto finančné prostriedky boli vynaložené na zarybnenie rieky Nitra č. 6a pstruhom potočným, hmotnosť 200kg.

MsO SRZ Prievidza
Oznam: Zarybnenie 8.10.2023
plotica, červenica: 250kg Nováky a 250kg Rudno

Zarybnenie 9.10.2023
VN Nitrianske Rudno:
Zubáč Z2: 70kg
Šťuka Š2: 110kg
Lieň L2: 200kg

VN Nováky:
Zubáč Z2: 30kg
Šťuka Š2: 20kg
Lieň L2: 100kg

VN Kanianka:
Lieň L2: 50kg

VN Lazany:
Šťuka Š2: 60kg
Lieň L2: 70kg

VN Brezany: 
Šťuka Š2: 30kg
Lieň L2: 30kg

OR Nitra č.1:
Šťuka Š2:30kg
Lieň L2: 30kg

Ťakov: 
Šťuka Š2: 110kg
Jesenné zarybnenie kaprom rybničným

7.10.2023
VN Nitrianske Rudno 6000kg 
Ťakov potok (500kg)
Nitra č.6a (200kg)VN Nováky 3400kg 

8.10.2023
VN Kanianka 1700kg
OR Nitra č.1 1000kg 
VN Lazany 1600kg
VN Brezany 1000kg

Bez obmedzenia lovu.
Oznam: Mimoriadne brigády na našich revíroch
Dňa 14.10.2023 o 7:00 je naplánovaná brigáda na jazierku v mestskom parku v Prievidzi pre všetkých členov MsO SRZ Prievidza. Zraz je pri golfovom ihrisku. Plánovaná brigáda 1. obvodnej organizácie za presúva z Lukovice na jazierko. 
Potrebné náradie: krovinorezy, motorové píly, nožnice, lopaty, rukavice.
Kontaktné osoby: Marcel Šurkala 0907 544 919 a Viliam Skurák 0915 795 892.

V dňoch 17.10. 18.10. a 27.10.2023 od 8:00 sú naplánované brigády na Lúkovici zamerané na kosenie, úpravu okolia a upratovanie. Brigáda je určená pre členov všetkých obvodných organizácií.
Potrebné náradie: krovinorezy, motorové píly, rukavice, čižmy.
Kontaktná osoba: Ľuboš Ďurček 0915 876 316.

Dňa 4.11.2023 o 8:00 sa uskutoční výlov rybníka Lukovica. V prípade záujmu sa prihlasujte hospodárovi Michalovi Pánisovi 0905 710 587. Výlovu sa môžu zúčastniť členovia všetkých obvodných organizácií. Potrebné je priniesť si vysoké čižmy.
Oznam: Dňa 2.10.2023 bol zarybnený revír Nitra č.8 pstruhom potočným jednoročným v počte 5000 kusov.
Oznam: Dňa 07.10.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční plánovaná brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN, a odstraňovanie náletových drevín.
Potrebné náradie: vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : pri rybárskej chate na jazere
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník
Kontakt: 0905 703 006
Oznam: Dňa 12.9.2023 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov lipňom jednoročným nasledovne:
Nitra č.7: 500 ks
Nitra č.8: 2000 ks
Nitrica č.4: 850 ks
Chvojnica: 500 ks
Tužina: 250 ks

VN Kanianka bola zarybnená 1100 kg pstruhom dúhovým dvojročným.
Oznam: Z dôvodu zarybnenia VN Kanianka násadou pstruha dúhového, bude na VN Kanianka všeobecný zákaz lovu rýb od 12. 09. 2023 od 7:00 h. do 17. 09. 2023 do 5:00 h.
Oznam: Dňa 09.09.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční plánovaná brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN, vyberanie výterových košov a odstraňovanie náletových drevín.
Potrebné náradie: vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : pri rybárskej chate na jazere
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník
Kontakt: 0905 703 006
Oznam: Dňa 02.09.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 7:30 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Oznam: Od 11.8.2023 do 13.8.2023 sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska juniorov v plávanej na VN Nováky. Z toho dôvodu bude uzavretý ľavý breh VN Nováky v čase od 6:00 do 15:00 v každý deň preteku.

Oznam: Z dôvodu vysokého stavu hladiny vodných tokov sa presúva zarybnenie pstruhom dúhovým na 16.8.2023.
Oznam: Dňa 2.8.2023 sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Nováky. V prípade záujmu o odrobenie brigády kontaktujte hlavného hospodára Michala Pánisa 0905 710 587
Oznam: Dňa 9.8.2023 prebehne zarybnenie pstruhom dúhovým dvojročným nasledovne:
Nitra č.8: 400kg
Nitrica č.3: 250kg
Nitrica č.4: 150kg
Oznam:Dňa 01. 07. a 02. 07. 2023 v čase od 8:00 h. do 17:00 h. sa uskutoční na vodnej nádrži Nováky podujatie v rýchlostnej kanoistike (Novácka päťstovka, 51.ročník). Predpokladaný počet účastníkov podujatia je cca 450 osôb. Usporiadateľom podujatia je Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky. Prosíme členov SRZ o zhovievavosť, ústretovosť a trpezlivosť počas konaného podujatia, za čo im vopred ďakujeme.
Oznam: Prívlačové preteky Kaniansky pstruh sa budú konať v dňoch 15.9.2023 (30 voľných miest) a 16.9.2023 (40 voľných miest). Spôsob prihlásenia a pravidlá nájdete v propozíciách. 
Oznam: Z dôvodu konania pretekov feedrovej ligy bude od 23.6.2023 do 25.6.2023 v čase od od 7:00 do 17:00 uzatvorený ľavý breh VN Nováky (od rybárskej búdy). Z tohto dôvodu nebude možné vykonávať lov rýb v tejto časti vodnej nádrže. Pre lov rýb môžete využiť pravý breh vodnej nádrže (od lodenice). 
Ďakujeme za pochopenie, Výbor MsO SRZ Prievidza.
Oznam: Brigády na Banskom prepadlisku Ťakov v mesiacoch júl, august a september so zameraním na kosenie porastov sú určené pre všetkých členov SRZ Prievidza ktorí majú krovinorez so strunou alebo nožom. Zodpovedný za brigády je Marek Šrajer t. č. 0949 854 130 s ktorým je potrebné vopred si dohodnúť termín brigády. Pri počte troch a viac brigádnikov bude brigáda zverejnená aj na našej webovej a facebookovej stránke. Zraz pred brigádou bude vždy na starej Košovskej ceste pri predajni rajčín.
Oznam: Dňa 14.6.2023 prebehne zarybnenie pstruhom dúhovým a 15.6.2023 pstruhom potočným nasledovne:
Nitra č.8
Pstruh dúhový 2 ročný - 500kg
Pstruh potočný 2 ročný - 100kg
Nitrica č.3
Pstruh dúhový 2 ročný - 300kg
Pstruh potočný 2 ročný - 60kg
Nitrica č.4
Pstruh dúhový 2 ročný - 200kg
Pstruh potočný 2 ročný - 40kg
Nitra č.6a
Pstruh potočný 2 ročný - 100kg
Oznam: Dňa 5.6.2023 prebehne zarybnenie pstruhom potočným dvojročným o váhe cca 100kg na revír Nitra č.6a
Oznam: Dňa 25.5.2023 prebehlo zarybnenie úhorom európskym.
VN Nitrianske Rudno - 700 kusov
VN Nováky - 500 kusov
VN Kanianka - 400  kusov
VN Lazany - 400 kusov
VN Brezany - 100 kusov
OR Nitra č.1 - 100 kusov
Nitra č.6a - 100 kusov

Cena násady 2024 €
Oznam: Dňa 22.5.2023 prebehne zarybnenie pstruhových revírov nasledovne:

Nitra č.8:
Pstruh potočný 1 ročný - 10000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 3500ks
Pstruh potočný 2 ročný - 50kg
Nitra č.7:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 2000ks
Pstruh potočný 2 ročný - 50kg
Chvojnica:
Pstruh potočný 1 ročný - 4000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 1000ks
Tužina:
Pstruh potočný 1 ročný - 5000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 1000ks
Handlovka č.1:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Nitra č.6b:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Osliansky potok:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Cigliansky potok:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Nitrica č.4:
Pstruh potočný 1 ročný - 5000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 2500ks
Pstruh potočný 2 ročný - 60kg
Nitrica č.3:
Pstruh potočný 1 ročný - 10000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 3500ks
Bystrica:
Pstruh potočný 1 ročný - 5000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 500ks
Pstruh potočný 2 ročný - 20kg
Kamenčiansky potok:
Pstruh potočný 1 ročný-3000ks
Lázny potok: 
Pstruh potočný 1 ročný - 3000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 1000ks
Pstruh potočný 2 ročný - 20kg
Cena zarybnenia cca 10 500 €
Oznam: Z dôvodu niekoľkodňových nepretržitých rybárskych pretekov, bude revír Banské prepadlisko Ťakov v období od 16. 05. 2023 od 15:00 h. do 21. 05. 2023 do 12:00 h. pre nesúťažiacich uzavretý.

Dňa 27. 5. 2023 pozývame všetky ženy a dievčatá na ženské rybárske preteky na VN Kanianka. Bližšie informácie o ženskom preteku v love kapra nájdete v propozíciach.
Oznam: Dňa 06.05.2023 (sobota) sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 7:00 hod. Kto má a môže doneste si prívesný vozík, fúrik, hrable a lopaty. Predmetom brigády bude skrášlenie revíru - odpratávanie komunálneho odpadu (čierne skládky) a nakladanie do kontajnerov. Kontaktujte  Mareka Šrajera t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Oznam: Od dnes 1.5.2023 je možné prihlásiť sa na preteky v love prívlačou Kaniansky pstruh. Spôsob prihlásenia a pravidlá nájdete v časti Preteky-Kaniansky pstruh-propozície.

Oznam: Zarybnenie pstruhových revírov prebehne od 13.4.2023 nasledovne:

13.4.2023 zarybnenie pstruh potočný PP2:
Nitrica č.3 280kg
Nitrica č.4 120kg

14.4.2023 zarybnenie pstruh potočný PP2:
Nitra č.8 255kg
Tužina 75kg
Nitra č.7 50kg
Chvojnica 20kg

14.4.2023 zarybnenie pstruh dúhový PD2:
Lazný potok 300kg
Nitra č.8 700kg
Nitrica č.3 450kg
Nitrica č.4 250kg

Cena násady pstruha potočného: 8404€
Cena násady pstruha dúhového: 6869,50€
Oznam: Dňa 16.04.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Kto má a môže doniesť prívesný vozík, fúrik a hrable - kontaktujte  Mareka Šrajera t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že každý člen MsO SRZ Prievidza si je povinný prevziať povolenie na rybolov do 15.4.2023 podľa platných úradných hodín v jednotlivých obvodných organizáciách.
Rybárske preteky v love rýb udicou O putovný pohár primátora mesta Nováky 13.5.2023 - pravidlá a prihlásenie
OZNAM: mimoriadna brigáda na VN Nováky pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 

Dňa 29.04.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN a vyberanie výterových košov.
Potrebné náradie: vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : pri rybárskej chatke na jazere
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník
Kontakt: 0905 703 006
OZNAM: brigáda na Kamenčianskom potoku a potoku Bystrica pre členov 4.ObO SRZ Prievidza.

Dňa 07.04.2023, 08.04.2023 a 15.04.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční brigáda na uvedených revíroch.
Predmetom brigády bude úprava revíru.
Potrebné náradie: sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : na lúke oproti lesákom nad Kamencom pod Vtáčnikom
Zodpovedná osoba: Jozef Haláč, 
Kontakt: 0917 045 189
Oznam: Vo štvrtok 30.3.2023 prebehne zarybnenie kaprových revírov nasledovne:
VN Nitrianske Rudno: K3-700kg, K2 -1000kg
VN Nováky : K3-3500kg, K2-1000kg
VN Kanianka: 1800kg
VN Lazany : 1400kg
VN Brezany : 1000kg
OR č.1 Prievidza : 1000kg

Hodnota násady: 43320€
Oznam: Dňa 26.03.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Rybárske preteky v roku 2023
Oznamujeme Vám, že v roku 2023 sa budú organizovať nasledujúce rybolovné preteky:
Kaniansky pstruh- 15.9.2023 a 16.9.2023
O putovný pohár primátora mesta Nováky- 13.5.2023
Ženské preteky v Kanianke- 27.5.2023
Preteky pre deti Zlatý blyskáč (4 kolá)
1.5.2023 - Kanianka
6.5.2023 - Lazany: Naj Hobby Junior cup
8.5.2023 - Nováky
13.5.2023 - OR Nitra č.1: O pohár primátorky mesta Prievidza

Pravidlá, spôsob prihlásenia a časový harmonogram jednotlivých pretekov zverejníme v dostatočnom časovom predstihu. 

Výbor MsO SRZ Prievidza.
Oznam: Dňa 12.03.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza
OZNAM: Dňa 3.3.2023 prebehne zarybnenie kaprom K3 na VN Nitrianske Rudno. Hmotnosť násady je 2700kg a hodnota 9200€.
OZNAM: Výrub porastu na VN Nitrianske Rudno
SVP š.p. bude v dňoch od 17.2.2023 do 28.2.2023 vykonávať výrub porastu. Práce začnú 17.2.2023 na brehu od Nitrianskeho Rudna následne od 20.-22.2.2023 budú pokračovať na brehu od Kostolnej Vsi. Po skončení výrubu pristúpia ku odstraňovaniu konárov. Počas prác bude minimálne obmedzenie priechodu.
TERMÍNY SKÚŠOK 2023

Školenie a skúšky z rybárskeho minima pre nových členov sa budú konať na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza v troch termínoch:
28.1.2023 o 13:00 hod.
25.2.2023 o 13:00 hod.
25.3.2023 o 13:00 hod.

Všetko potrebné k prijatiu za člena SRZ sa dočítate v Smernici na rok 2023.
V SMERNICI 2023 NASTALA ZMENA
Výročná členská schôdza pre členov 1., 2., a 6. ObO sa bude konať dňa 18.2.2023 - čas a miesto konania ostávajú pôvodné. Smernica, ktorá je zverejnená na našej stránke je aktualizovaná a tieto zmeny sú v nej zapracované. K uvedenej zmene došlo z dôvodu vyhláseného referenda na deň 21.1.2023.
Oznam členom 1. obvodnej organizácie. 

Dňa 3.1.2023 (utorok) sa nebudú zbierať, ani vydávať rybárske povolenia. Náhradný termín za tento deň je vo štvrtok 12.1.2023 od 16:30 do 18:30 hod. 

Za pochopenie Vám ďakujeme.
OZNAM: Dňa 19.12.2022 v dopoludňajších hodinách bude možnosť odrobenia si brigády, ktorá bude započítaná do roku 2023. Jedná sa o čistenie pstruhov dúhových na rybničnom hospodárstve Lúkovica. Záujemcovia sa môžu hlásiť telefonicky predsedovi Marekovi Murárovi na čísle 0944 456 620.
POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Prievidza, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2022 vo výške 6000 EUR.

MsO SRZ Prievidza
Smernica SRZ Prievidza pre rok 2023

Č.ú. SK7109000000000066504447