Aktuality

Oznam: Dňa 25.5.2023 prebehlo zarybnenie úhorom európskym.
VN Nitrianske Rudno - 700 kusov
VN Nováky - 500 kusov
VN Kanianka - 400 kusov
VN Lazany - 400 kusov
VN Brezany - 100 kusov
OR Nitra č.1 - 100 kusov
Nitra č.6a - 100 kusov

Cena násady 2024 €
Oznam: Dňa 22.5.2023 prebehne zarybnenie pstruhových revírov nasledovne:

Nitra č.8:
Pstruh potočný 1 ročný - 10000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 3500ks
Pstruh potočný 2 ročný - 50kg
Nitra č.7:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 2000ks
Pstruh potočný 2 ročný - 50kg
Chvojnica:
Pstruh potočný 1 ročný - 4000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 1000ks
Tužina:
Pstruh potočný 1 ročný - 5000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 1000ks
Handlovka č.1:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Nitra č.6b:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Osliansky potok:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Cigliansky potok:
Pstruh potočný 1 ročný - 2000ks
Nitrica č.4:
Pstruh potočný 1 ročný - 5000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 2500ks
Pstruh potočný 2 ročný - 60kg
Nitrica č.3:
Pstruh potočný 1 ročný - 10000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 3500ks
Bystrica:
Pstruh potočný 1 ročný - 5000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 500ks
Pstruh potočný 2 ročný - 20kg
Kamenčiansky potok:
Pstruh potočný 1 ročný-3000ks
Lázny potok: 
Pstruh potočný 1 ročný - 3000ks
Pstruh potočný 1,5 ročný (18cm) - 1000ks
Pstruh potočný 2 ročný - 20kg
Cena zarybnenia cca 10 500 €
Oznam: Z dôvodu niekoľkodňových nepretržitých rybárskych pretekov, bude revír Banské prepadlisko Ťakov v období od 16. 05. 2023 od 15:00 h. do 21. 05. 2023 do 12:00 h. pre nesúťažiacich uzavretý.

Dňa 27. 5. 2023 pozývame všetky ženy a dievčatá na ženské rybárske preteky na VN Kanianka. Bližšie informácie o ženskom preteku v love kapra nájdete v propozíciach.
Oznam: Dňa 06.05.2023 (sobota) sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 7:00 hod. Kto má a môže doneste si prívesný vozík, fúrik, hrable a lopaty. Predmetom brigády bude skrášlenie revíru - odpratávanie komunálneho odpadu (čierne skládky) a nakladanie do kontajnerov. Kontaktujte Mareka Šrajera t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Oznam: Od dnes 1.5.2023 je možné prihlásiť sa na preteky v love prívlačou Kaniansky pstruh. Spôsob prihlásenia a pravidlá nájdete v časti Preteky-Kaniansky pstruh-propozície.

Oznam: Zarybnenie pstruhových revírov prebehne od 13.4.2023 nasledovne:

13.4.2023 zarybnenie pstruh potočný PP2:
Nitrica č.3 280kg
Nitrica č.4 120kg

14.4.2023 zarybnenie pstruh potočný PP2:
Nitra č.8 255kg
Tužina 75kg
Nitra č.7 50kg
Chvojnica 20kg

14.4.2023 zarybnenie pstruh dúhový PD2:
Lazný potok 300kg
Nitra č.8 700kg
Nitrica č.3 450kg
Nitrica č.4 250kg

Cena násady pstruha potočného: 8404€
Cena násady pstruha dúhového: 6869,50€
Oznam: Dňa 16.04.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Kto má a môže doniesť prívesný vozík, fúrik a hrable - kontaktujte Mareka Šrajera t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že každý člen MsO SRZ Prievidza si je povinný prevziať povolenie na rybolov do 15.4.2023 podľa platných úradných hodín v jednotlivých obvodných organizáciách.
Rybárske preteky v love rýb udicou O putovný pohár primátora mesta Nováky 13.5.2023 - pravidlá a prihlásenie
OZNAM: mimoriadna brigáda na VN Nováky pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 

Dňa 29.04.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN a vyberanie výterových košov.
Potrebné náradie: vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : pri rybárskej chatke na jazere
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník
Kontakt: 0905 703 006
OZNAM: brigáda na Kamenčianskom potoku a potoku Bystrica pre členov 4.ObO SRZ Prievidza.

Dňa 07.04.2023, 08.04.2023 a 15.04.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční brigáda na uvedených revíroch.
Predmetom brigády bude úprava revíru.
Potrebné náradie: sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : na lúke oproti lesákom nad Kamencom pod Vtáčnikom
Zodpovedná osoba: Jozef Haláč, 
Kontakt: 0917 045 189
Oznam: Vo štvrtok 30.3.2023 prebehne zarybnenie kaprových revírov nasledovne:
VN Nitrianske Rudno: K3-700kg, K2 -1000kg
VN Nováky : K3-3500kg, K2-1000kg
VN Kanianka: 1800kg
VN Lazany : 1400kg
VN Brezany : 1000kg
OR č.1 Prievidza : 1000kg

Hodnota násady: 43320€
Oznam: Dňa 26.03.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Rybárske preteky v roku 2023
Oznamujeme Vám, že v roku 2023 sa budú organizovať nasledujúce rybolovné preteky:
Kaniansky pstruh- 15.9.2023 a 16.9.2023
O putovný pohár primátora mesta Nováky- 13.5.2023
Ženské preteky v Kanianke- 27.5.2023
Preteky pre deti Zlatý blyskáč (4 kolá)
1.5.2023 - Kanianka
6.5.2023 - Lazany: Naj Hobby Junior cup
8.5.2023 - Nováky
13.5.2023 - OR Nitra č.1: O pohár primátorky mesta Prievidza

Pravidlá, spôsob prihlásenia a časový harmonogram jednotlivých pretekov zverejníme v dostatočnom časovom predstihu. 

Výbor MsO SRZ Prievidza.
Oznam: Dňa 12.03.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza
OZNAM: Dňa 3.3.2023 prebehne zarybnenie kaprom K3 na VN Nitrianske Rudno. Hmotnosť násady je 2700kg a hodnota 9200€.
OZNAM: Výrub porastu na VN Nitrianske Rudno
SVP š.p. bude v dňoch od 17.2.2023 do 28.2.2023 vykonávať výrub porastu. Práce začnú 17.2.2023 na brehu od Nitrianskeho Rudna následne od 20.-22.2.2023 budú pokračovať na brehu od Kostolnej Vsi. Po skončení výrubu pristúpia ku odstraňovaniu konárov. Počas prác bude minimálne obmedzenie priechodu.
TERMÍNY SKÚŠOK 2023

Školenie a skúšky z rybárskeho minima pre nových členov sa budú konať na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza v troch termínoch:
28.1.2023 o 13:00 hod.
25.2.2023 o 13:00 hod.
25.3.2023 o 13:00 hod.

Všetko potrebné k prijatiu za člena SRZ sa dočítate v Smernici na rok 2023.
V SMERNICI 2023 NASTALA ZMENA
Výročná členská schôdza pre členov 1., 2., a 6. ObO sa bude konať dňa 18.2.2023 - čas a miesto konania ostávajú pôvodné. Smernica, ktorá je zverejnená na našej stránke je aktualizovaná a tieto zmeny sú v nej zapracované. K uvedenej zmene došlo z dôvodu vyhláseného referenda na deň 21.1.2023.
Oznam členom 1. obvodnej organizácie. 

Dňa 3.1.2023 (utorok) sa nebudú zbierať, ani vydávať rybárske povolenia. Náhradný termín za tento deň je vo štvrtok 12.1.2023 od 16:30 do 18:30 hod. 

Za pochopenie Vám ďakujeme.
OZNAM: Dňa 19.12.2022 v dopoludňajších hodinách bude možnosť odrobenia si brigády, ktorá bude započítaná do roku 2023. Jedná sa o čistenie pstruhov dúhových na rybničnom hospodárstve Lúkovica. Záujemcovia sa môžu hlásiť telefonicky predsedovi Marekovi Murárovi na čísle 0944 456 620.
POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Prievidza, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2022 vo výške 6000 EUR.

MsO SRZ Prievidza
Smernica SRZ Prievidza pre rok 2023
Od utorka 6. 12. 2022 je povolený lov rýb na VN Nováky. Platí tu zákaz lovu nasadených druhov rýb (zubáč, šťuka). Lov týchto rýb je povolený od 24.12.2022.
Dňa 01. 12. 2022 sa uskutočnilo zarybnenie zubáčom veľkoústym a šťukou severnou nasledovne:
- VN Nitrianske Rudno: zubáč veľkoústy dvojročný - 100 kg
- VN Nováky: zubáč veľkoústy dvojročný - 100 kg, šťuka severná dvojročná - 10 kg
- VN Kanianka: zubáč veľkoústy dvojročný - 30 kg
- VN Lazany: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg

Celkové množstvo nasadených rýb bolo 260 kg v hodnote 5600 €. Naďalej platí zákaz lovu vysadených druhov rýb do 23.12.2022, lov je povolený od 24.12.2022.
SPOLUPRÁCA S MESTOM PRIEVIDZA

V rámci projektu s názvom „ŽIVOT VO VODE, ODDYCH V PRÍRODE“ nás v roku 2022 podporilo mesto Prievidza z participatívneho rozpočtu sumou 5000€. Tieto finančné prostriedky boli použité na výmenu konštrukcie pod chovnými zariadeniami a zakúpenie traktora na kosenie vrátane príslušenstva. Nedeľa 18. septembra 2022 bola dňom finálnej akcie projektu ,,ŽIVOT VO VODE, ODDYCH V PRÍRODE“. Na rybníku a rybničnom hospodárstve Lúkovica, MsO SRZ Prievidza v spolupráci s mestom Prievidza, sme pripravili pre deti zábavno-náučný program, spojený s rybolovom z ktorého vznikla aj pekná reportáž: Mladí rybári spoznávali život vo vode.

Touto cestou za uvedenú podporu mestu Prievidza ĎAKUJEME!
Dňa 27.11.2022 prebehlo zarybnenie zubáčom veľkoústym dvojročným nasledovne:
VN Nitrianske Rudno: 100 kg
VN Nováky: 110 kg
VN Kanianka: 75 kg
VN Lazany: 75 kg
VN Brezany: 75 kg
OR Nitra č.1: 75 kg

Cena násady: 11000 €
Z dôvodu zarybňovania kaprových revírov plati ZÁKAZ lovu rýb nasledovne:
VN Kanianka: zákaz lovu zubáča a ostrieža od 27.11.2022 do 23.12.2022.
VN Nitrianke Rudno, VN Lazany, VN Brezany, OR Nitra č.1: zákaz lovu zubáča, šťuky a ostrieža od 27.11.2022 do 23.12.2022. 

Lov na všetkých revíroch je povolený od 24.12.2022.
Dňa 25. 11. 2022 sa uskutočnilo zarybnenie kaprových revírov zubáčom veľkoústym, šťukou severnou a ploticou červenookou. Zarybnenie sa vykonalo nasledovne:
- VN Nitrianske Rudno: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 40 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 500 kg
- VN Kanianka: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 200 kg
- VN Lazany: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 20 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 200 kg
- VN Brezany: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 10 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 100 kg
- OR Nitra č.1: zubáč veľkoústy dvojročný - 20 kg, šťuka severná dvojročná - 10 kg, biela ryba (plotica červenooká) - 100 kg
- Lúkovica: biela ryba (plotica červenooká) 100 kg
Spolu bolo nasadených 1380 kg rýb v celkovej hodnote 5192 €.
OZNAM: Mimoriadna brigáda na VN Nováky pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 

Dňa 26.11.2022 od 07:00 - 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie a čistenie hrádze vodnej nádrže, vyžínače vítané.
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník. 
Kontakt: 0905 703 006
Oznam: Z dôvodu opravy technologického zariadenia odkaľovacieho uzáveru na VN Nováky bude znižovaná hladina vody. Z tohto dôvodu bude platiť od 18.11.2022 od 6:00 všeobecný zákaz lovu rýb do odvolania. 

Hospodár MsO SRZ Prievidza.
Oznam: Dňa 11.11.2022 bola zarybnená VN Nitrianske Rudno násadou zubáča dvojročného. Násada je náhrada z Rady SRZ Žilina. Celková hmotnosť násady bola 50kg.
Oznam: Lov rýb na revíry Lúkovica je povolený od 8.11.2022. Želáme Vám veľa záberov.
Správa kontrolnej komisie ku výlovu rýb na RH Lúkovica je k dispozícií k nahliadnutiu tu.
Oznam: V dňoch 24.10.2022 a 26.10.2022 bola zarybnená VN Kanianka násadou pstruha dúhového v celkovom množstve 1200kg. Lov je povolený od 1.11.2022. Cena násady: 4435,20€
Oznam: 28.10.2022 bude zarybnená VN Nitrianske Rudno kaprom rybničným K3 v množstve 800kg z náhrady Rady SRZ Žilina.
Oznam: Dňa 30.10.2022 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza
Oznam: Z dôvodu plánovanej opravy hrádzneho telesa VN Nováky a s tým spojeným znížením vodnej hladiny na tejto vodnej nádrži neprebehne jesenné zarybnenie kaprom. Oprava prebehne v novembri 2022.
Dňa 17.10.2022 prebehne zarybnenie "Zubáč veľkoústy" nasledovne:

VN Nitrianske Rudno: Z1 - 9000ks, Z2 - 150kg
VN Kanianka: Z1 - 2500ks
VN Lazany: Z1 - 2500ks
VN Brezany: Z1 - 2500ks
OR Nitra č.1: Z1 - 1500ks
Lúkovica: Z1 - 1500ks
Banské prepadlisko Ťakov: Z1 - 500ks

Cena násady: 7700€
Oznam od hospodára:

VN Kanianka – všeobecný zákaz lovu rýb od 24. 10. 2022 od 8:00 h. do 31. 10. 2022 z dôvodu násady pstruha dúhového. Lov rýb povolený od 1. 11. 2022 od 6:00 h.

Dňa 5. 10. 2022 prebehlo nasádzanie rýb z vlastného chovu:
Zubáč veľkoústy – 622 ks (priemerná dĺžka 18 cm)
Lieň sliznatý – 1100 ks (dĺžka od 3 cm do 10 cm)
Biela ryba mix – 500 ks (dĺžka od 15 cm do 20 cm)

VN Lazany:
285 ks zubáč veľkoústy
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

VN Brezany:
285 ks zubáč veľkoústy
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

VN Kanianka:
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

OR Nitra č. 1:
5 kg lieň sliznatý + biela ryba

Dňa 15. 10. 2022 sa uskutoční brigáda 1. ObO na Lúkovici – potrebné je doniesť si prsačkové čižmy.

Brigáda – výlov Lúkovice dňa 22. 10. 2022 o 7:00 h. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. čísle 0905 710 587.

Z dôvodu znižovania vodnej hladiny bude platiť všeobecný zákaz lovu rýb a areál Lúkovice bude uzamknutý od 15. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Násada Kapra rybničného (váha od 2,5 kg do 4 kg) prebehne dňa 18. 10. 2022 nasledovne:

VN Nitrianske Rudno 6300 kg
VN Kanianka 2000 kg
VN Lazany 2000 kg
VN Brezany 1250 kg
OR Nitra č.1 1250 kg
Rieka Nitra č. 6a 200 kg

Spolu 13000 kg (cena násady cca 39250 eur).

Lov kapra je povolený bez časového obmedzenia zákazu lovu.
          Kaniansky pstruh
Preteky Kaniansky pstruh sú vypredané. Prihlásiť sa ako náhradník môžete telefonicky na čísle 0905 710 587.
Oznam: 12.9.2022 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov násadou pstruha potočného jednoročného.
Nitrica č.3: 1000ks
Nitrica č.4: 1000ks
Nitra č.7: 6000ks
Osliansky potok: 2000ks
Násada je náhrada z Rady SRZ Žilina.
Preteky Kaniansky pstruh. 

Oznamujeme vám, že preteky v love rýb prívlačou Kaniansky pstruh sa uskutočnia v termíne 29.10.2022. Kapacita je 100 pretekárov. Rezervácia prihlášok je možná na čísle 0905 710 587. Začiatok odosielania úhrad štartovného na účet SRZ MsO Prievidza bude od 19.9.2022. V tomto termíne zverejníme aj variabilný symbol a propozície. 
Oznam: V stredu 7.9.2022 prebehne zarybnenie pstruhových revírov násadou pstruha potočného jednoročného v objeme 14800 kusov.
Potok Chvojnica: 2800ks
Potok Tužinka: 2800ks
Kamenčiansky potok: 1200ks
Potok Bystrica: 2800ks
Lázny potok: 2000ks
Cigliansky potok: 1600ks
Rieka Handlovka: 1600ks
Cena násady: 2500€
Oznam: V piatok 2.9.2022 prebehne zarybnenie lipňom ročným veľkosti cca 10cm.
Nitra č.8: 650ks
Nitra č.7: 500ks
Nitrica č.4: 850ks
Cena násady: 506€
Oznam: V piatok 26.8.2022 budú zarybnené pstruhové revíry násadou pstruha dúhového nasledovne:
Nitrica č.3:25Okg 
Nitrica č.4: 150kg
Nitra č.8: 400kg
Cena násady cca 3000€
Oznam: Dňa 12.8. 2022(od 0:00) a 13.8.2022(do 24:00) bude areál revíru Lukovica 3-2101-1-4 uzatvorený pre verejnosť z dôvodu konania pretekov. Výbor MsO SRZ Prievidza, 6.7.2022
OZNAM: Dňa 27.6.2022 prebehne plánované zarybnenie na  pstruhových revíroch 

Nitrica č.3:
Pp2 (dosahujúce lovnú mieru 30cm)-150kg
Pd2-150kg

Nitrica č.4:
Pp2 (dosahujúce lovnú mieru 30cm)-100kg
Pd2-150kg

Nitra č.8:
Pp2 (dosahujúce lovnú mieru 30cm)-250kg
Pd2-300kg
Lipeň 4cm-6750ks

Chvojnica:
Lipeň 4cm-2000ks

Tužina:
Lipeň 4cm-1250ks
-----------------------------------------------------

Spolu: Pp2 -      500 kg
     Pd2 -      600 kg
    Lipeň -  10 000 ks

admin, 23.6.2022
OZMAN: Dňa 11.6.2022 prebehlo zarybnenie Mrenou Severnou vo veľkosti 12 cm.

Nitra č. 6b - 500 ks
Nitra č. 7 - 500 ks

admin 13.6.2022
OZNAM: Mimoriadna brigáda na Laznom potoku pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 
Dňa 11.6.2022 od 07:00 - 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na Laznom potoku v Lehote pod Vtáčnikom. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov oprava prahov vyžínače vítané. 

Zodpovedná osoba: Peter Šnirc, 
Kontakt: 0917 483 192,
Zraz na cestnom moste smer Sekaniny,

admin, 8.6.2022
OZNAM: Mimoriadna brigáda na VN Nováky pre členov 4.ObO SRZ Prievidza. 

 Dňa 28.5.2022 od 07:00 - 12:00 hod. sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN, vyžínače vítané.
Zodpovedná osoba: Miroslav Oršula, 
Kontakt: 0917 677 326

admin, 24.5.2022
OZNAM: 19.5.2022 prebehlo zarybnenie Pp 13cm a Úhor takto:

Úhor - odkrmený

Rudno,   700ks
Nováky,  500ks
Kanianka, 500ks 
Lazany,  400ks
Brezany,  100ks 
OR Nitra, 200ks 
Nitra 6a, 100ks
----------------
Spolu,  2 500ks
:::::::::::::::::::::
Pp 13cm:

Nitra  č. 8, 10 000ks
Nitrica č. 3, 5 000ks
Nitrica č. 4, 5 000ks
----------------------
Spolu,    -20 000ks

admin, 23.5.2022
OZNAM: MIMORIADNA BRIGÁDA NA LÚKOVICI

Oznam pre všetkých členov MsO SRZ Prievidza.

Vo štvrtok, dňa 19. 5. od 8 h. sa uskutoční mimoriadna brigáda na rybničnom hospodárstve Lúkovica. Predmetom brigády bude štiepkovanie haluziny.

Záujemcovia sa môžu nahlásiť predsedovi: Mgr. Marek Murár

Kontakt: 0944 456 620

admin, 17.5.2022

Oznam: v dňoch 12.5.a 13.5.2022 prebehlo zarybnenie PP1 3-5cm takto:

Nitra č.8 - 10000ks
Nitra č.7 - 2000ks
Nitra č.6b - 5000ks
Tužina - 3000ks
Chvojnica - 3000ks
Handlovka č.1 - 2000ks
Nitrica č.3 - 6000ks
Nitrica č.4 - 10000ks
Bystrica - 3000ks
Lazný potok - 2000ks
Kamenčiansky potok - 1000ks 
Cigliansky potok - 2000ks
Osliansky potok č.2 - 1000ks

admin, 16.5.2022
Oznam: Dňa 21.5.2022 bude areál revíru Lukovica 3-2101-1-4 uzatvorený pre verejnosť z dôvodu konania funkcionárskych pretekov.

výbor MsO SRZ Prievidza, 12.05.2022
Oznam: Z dôvodu konania MASTODONT BAITS CUP 2022

bude obmedzené rybárske právo (uzatvorené) na revíri: Banské prepadlisko Ťakov 3-2661-1-4

v dňoch od 17.05.2022 - 16:00 do 22.05.2022 - 12:00 hod.

Za pochopenie ďakujeme.

výbor MsO SRZ Prievidza, 12.05.2022

Č.ú. SK7109000000000066504447