Aktuality

 

Oznam pre všetkých členov SRZ Prievidza.

SRZ Prievidza v spolupráci s MsÚ Prievidza Vás pozývajú na spoločnú brigádu "Za čisté mesto" na rieke Handlovka v katastri mesta Prievidza, na 29.05.2021 (8-13 hod).
Predmetom brigády bude zber odpadkov na brehu Handlovky.
Zraz v parku pred ART CAFE (bývalé kino Baník) o 8:00.
Zodpovedná osoba: Ján Kuchárik kontakt 0903 148 114.

hospodár, 30.04.2021
Oznam pre členov 2. ObO, brigády na OR Nitra č.1 v termínoch 15.05.2021 a 22.05.2021 sa presúvajú v tom istom termíne na RH Lukovica.
hospodár, 30.04.2021
OZNAM o konaní brigád pre členov 4. ObO na Kamenčianskom potoku.

Termín: 01.05.2021, 08.05.2021, 15.05.2021 
Čas od 07:00 - 12:00 hod.
Zraz na križovatke smer kameňolom a Píly, nad Kamencom pod Vtáčnikom.
Zodpovedné osoby: Jozef Haláč, Juraj Haláč.
Kontakt: t. č. 0917 045 189, 

hospodár, 27.04.2021
Mimoriadna brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov, pre všetkých členov SRZ Prievidza.

Dňa 09.05.2021 od 8:00 - 13:00 hod.

Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Po telefonickom dohovore.

Zodpovedná osoba: Marek Šrajer t. č. 0949 854 130 
Náradie: Vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre, OOPP.

hospodár, 26.4.2021
Vážení rybári,

vzhľadom k tomu, že sa šíria rôzne zavádzajúce informácie o brigádnickej povinnosti členov SRZ, považujeme za potrebné k plneniu tejto povinnosti uviesť nasledovné:

Člen SRZ je povinný podľa § 6 ods. 2 písm. e) Stanov SRZ splniť brigádnickú povinnosť v rozsahu stanovenom členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou organizačnej zložky. Členská schôdza alebo mestská konferencia teda stanoví rozsah brigádnickej povinnosti v hodinách.

Stanovy SRZ striktne určujú túto povinnosť pre všetkých členov bez ohľadu na vek, zdravotný stav alebo iné okolnosti. Stanovy SRZ neposkytujú OZ SRZ ani Rade SRZ žiadnu kompetenciu, aby tieto skutočnosti zohľadnili pri kontrole plnenia členských povinností alebo prijali rozhodnutie, že niektorá skupina členov nemusí splniť túto povinnosť. Nie je možné zmeniť ustanovenie Stanov SRZ inak ako rozhodnutím Snemu.

Výbor organizačnej zložky (jej štatutárny orgán) podľa § 15 ods. 10 Stanov SRZ schvaľuje ceny miestnych povolení na rybolov, výšku členských poplatkov a iných poplatkov vyberaných organizačnou zložkou v rozpätí schválenom Radou SRZ. Žiadny interný predpis SRZ nestanovuje aký názov má mať poplatok, ktorého zaplatením môže člen SRZ nahradiť hodnotu neodpracovanej brigády. Nejedná sa však o sankciu ani o pokutu za neodpracovanie brigády, ale člen finančnými prostriedkami nahradí hodnotu brigády -práce a splní si svoju povinnosť. To či sa rozhodne člen odpracovať brigádu alebo uhradiť jej hodnotu, je len na jeho rozhodnutí. Možnosť uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti podľa informácií z OZ SRZ využívajú hlavne členovia, ktorí sa v čase brigád zdržiavajú kvôli práci alebo z iných dôvodov mimo svojho bydliska, z dôvodu príliš nízkeho alebo vysokého veku (podľa Stanov SRZ nie je vekové obmedzenie pre prijatie za člena SRZ), z dôvodu zdravotného stavu a ďalšie.

Nemožnosť fyzicky odpracovať brigádu nemôže automaticky znamenať, sa že člen dopustil disciplinárneho previnenia. Preto sa členom poskytuje aj ďalší spôsob ako si splniť brigádnickú povinnosť v súlade s vnútro-zväzovými predpismi - uhradiť hodnotu brigádnickej povinnosti.

Až v tom prípade, ak si člen nesplní brigádnickú povinnosť  jedným z vyššie uvedených spôsobov (odpracovaním členskou schôdzou alebo mestskou konferenciou stanovený rozsah brigádnickej povinnosti alebo uhradením tejto hodnoty) môžu začať disciplinárne orgány konanie kvôli porušeniu Stanov SRZ.

hospodár, 14.4.2021
Mimoriadna brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov, pre všetkých členov SRZ Prievidza.

Dňa 25.4.2021 od 8:00 - 13:00 hod.

Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 8:00 hod. Po telefonickom dohovore.

Zodpovedná osoba: Marek Šrajer t. č. 0949 854 130 
Náradie: Motorové píly, vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre, OOPP.

hospodár, 14.4.2021
Mimoriadna brigáda pre členov 7 ObO Kanianka

Pozývame vás na rybársku brigádu ktorá sa uskutoční dňa 17.4.2021 v Kanianke v čase od 8:00 do 13:00. Zraz brigádnikov o 7:50 pred kanceláriou ObO v Kanianke. Potrebujeme vedieť počet brigádnikov, tak sa prosím prihlasujte u Mareka Murára na tel. č 0918 813 435 a Tomáša Píša na tel. č 0918 185 752, prípadne správa na Fb. Potrebná účasť väčšieho množstva brigádnikov, budeme radi keď sa prihlásite a zúčastnite vo väčšom množstve. 
Výbor 7.obvodnej organizácie
admin, 14.4.2021
OZNAM: Dnešné zarybnenie Pd 2 

Nitra č. 8 - 800 kg 
Lazný potok - 300 kg 

hospodár, 14.4.2021
OZNAM: Dnešné zarybnenie Pd 2

Nitrica č. 3 - 500 kg
Nitrica č. 4 - 300 kg

hospodár, 12.4.2021
OZNAM: Na základe zmierňovania protiepidemiologických opatrení začíname s brigádnickou činnosťou, všetky hygienické opatrenia dodržujte bez výhrady!

Plán na 2021 Tu:

1. ObO SRZ Prievidza
2. ObO SRZ Prievidza
3. ObO SRZ Prievidza
4. ObO SRZ Prievidza
5. ObO SRZ Prievidza
6. ObO SRZ Prievidza
7. ObO SRZ Prievidza

hospodár 09.04.2021
OZNAM: Dňa 30.3.2021 boli zarybnené VN násadou K3 z farmy Budmerice s. r. o. nasledovne: 

VN Nováky - 1 708 kg
---------------------------------------------------

Zubáčom 2-3 ročným

VN Nováky   - 152 kg
VN Lazany   - 70 kg
VN Brezany  - 50 kg
OR Nitra č. 1 - 30 kg

Spolu     - 302 kg 

hospodár 30.3.2021
OZNAM: Dňa 26.3.2021 boli zarybnené VN násadou K3 z farmy Budmerice s. r. o. nasledovne:

VN Nováky   - 1 001 kg
VN Kanianka  - 1 264 kg
VN Lazany   - 1 240 kg
VN Brezany  - 1 214 kg
OR Nitra č. 1 - 1 124 kg
Lukovica   -  260 kg

Spolu     - 6 103 kg
hospodár 29.3.2021
OZNAM: Na základe obmedzení o zhromažďovaní obyvateľstva a zákazu vychádzania, rušíme všetky termíny konania brigád do odvolania.
06.03.2021, predsedníctvo MsV SRZ Prievidza
OZNAM: Na základe obmedzení o zhromažďovaní obyvateľstva, presúvame na neurčito konanie Výročnej členskej schôdze obvodnej organizácie číslo 1,2,5 a 6.

3.3.2021 predsedníctvo MsV SRZ Prievidza
Sumarizácia úlovkov členov SRZ Prievidza na všetkých revíroch v roku 2020, TU:
OZNAM: Na základe obmedzení o zhromažďovaní obyvateľstva, presúvame na neurčito konanie Výročnej členskej schôdze obvodnej organizácii číslo 3, 4 a 7.

1.2.2021 predsedníctvo MsV
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 17. januára 2021 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 30/2021, ktorým je od 27. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania.  Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 7. februára 2021, prípadne skôr (podľa kritérií ohľadom nákazovej situácie stanovených v uznesení).
Zákaz vychádzania má okrem mnohých iných dopadov aj vplyv na život bežného rybára. Dopad má predovšetkým na odovzdávanie povolení na rybolov z roku 2020, predaj povolení na rybolov na rok 2021 a aj samotný výkon rybárskeho práva.
Zo zákazu vychádzania sú stanovené výnimky pre obdobie od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 a obdobie od 3. februára 2021 do 7. februára 2021.

Vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť  (podľa toho aký spôsob OZ SRZ zvolili) v súlade s výnimkami č. 4 a 5 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní a späť) alebo s výnimkami č. 8 a 9 (obmedzenie sa nevzťahuje na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť) za podmienky, že:
 • osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace,
 • alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní.
Samotný výkon rybárskeho práva sa môže uskutočniť v súlade s výnimkami č. 18 a 19 (obmedzenie sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode, vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť) za podmienky, že:
 • osoba sa preukáže negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 alebo
 • osoba prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 90 dní,
 • ide o osobu mladšiu ako 15 rokov, alebo o osobu staršiu ako 65 rokov,
 • alebo táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo najmenej 14 dní,
 • alebo zdravotne ťažko postihnutá osoba, ktorá sa pohybuje s pomocou vozíčka.
Vážení členovia Slovenského rybárskeho zväzu,
v tomto veľmi náročnom období prinášajúcom mnoho obmedzení v každodennom živote, komplikácií a pre mnohých aj ťažké životné situácie, by sme boli veľmi radi, keby ste mohli nájsť potešenie a rozptýlenie vo Vami obľúbenom rybolove.

Aby táto záľuba bola čo najbezpečnejšia pre všetkých z Vás, ako aj pre členov rybárskej stráže, žiadame Vás o čo najväčšiu občiansku zodpovednosť a zároveň si Vás dovoľujeme vyzvať k účasti na celoslovenskom skríningu Covid-19, ktorý sa bude realizovať.

Kancelária tajomníka SRZ
SRZ Rada – Žilina
A. Kmeťa 20
010 01  Žilina

19.01.2021 admin
OZNAM: Na základe nových skutočností predlžujeme zber povolení na rybolov do 31.01.2021. 
Stále platí rozhodnutie predsedníctva o zasielaní dokladov poštovou dopravou - doporučene!
Pečiatka z pošty musí byt najneskôr zo dňa 31.01.2021!

Čítaj TU:
Opatrenie k pandemickej situácii na území SR k odovzdávaniu záznamov k osobitným povoleniam a odovzdávaniu záznamov pre držiteľov povolení na rybolov vydávaných užívateľmi rybárskych revírov.

13.01.2021 admin
OZNAM: Vážení členovia MsO SRZ PRIEVIDZA!

Na základe aktuálne platných opatrení zo dňa 31.12.2020 Vám oznamujeme, že 
rušíme vydávanie povolení na rybolov v plánovaných termínoch v mesiaci január 2021 /predbežne do 24.1.2021/. 

Naša organizácia nevie v žiadnom prípade zabezpečiť aktuálne vydávanie dokladov 
bez porušenia opatrení, ktoré sú platné do 24. januára 2021. O prípadných zmenách Vás 
budeme včas informovať.

Zároveň Vás upozorňujeme že:

Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po 
skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal, záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, 
na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil.
Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá 
povolenie na nasledujúci rok.

Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je 
v kompetencii Rady SRZ ani MsO SRZ Prievidza predĺžiť túto lehotu. 

Nevhadzujte doklady do schránky!!!

Jediný spôsob odovzdania dokladov!!!

Úplne a správne vyplnené prehľady úlovkov za rok 2020 spolu s členským preukazom do 15.1.2021 zaslať doporučene na adresu :

Slovenský rybársky zväz
Mestská organizácia
Bottova 5
971 01 Prievidza 

Na obálke uveďte:
Meno a priezvisko odosielateľa a číslo obvodnej organizácie v ktorej ste registrovaný!

4.1.2021 predsedníctvo MsO SRZ Prievidza
OZNAM: Na základe predĺženia "Zákazu vychádzania" - bude predbežne platný do 10. januára 2021. Rušíme zber povolení na rybolov za rok 2020 a výdaj povolení na rok 2021 do odvolania! V dostatočnom predstihu Vás budeme informovať o nových zmenách. 30.12.2020, predsedníctvo MsO SRZ Prievidza

Oznam: Z predchádzajúceho príspevku je zrejmé že, od soboty 19.12.2020 musíme prerušiť zber povolení na rybolov za rok 2020 a výdaj povolení na rok 2021 na základe tohto uznesenia. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020. V dostatočnom predstihu Vás budeme informovať o nových zmenách. 17.12.2020, predsedníctvo MsO SRZ Prievidza
Vážení štatutárni zástupcovia, dňa 16. decembra 2020 bolo prijaté Uznesenie vlády SR č. 804/2020, ktorým je od soboty 19. decembra 2020 od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania. Obmedzenie podľa tohto uznesenia končí uplynutím 29. decembra 2020. Uvedené uznesenie Vám zasielame v prílohe. Uznesenie ustanovuje výnimky zo zákazu vychádzania. Na základe výnimky uvedenej v bode B.1. 3  zákaz vychádzania sa nevzťahuje na cestu za účelom kúpy živého vianočného stromčeka v exteriéri a cestu za účelom kúpy rýb v exteriéri a cestu späť. Predaj kaprov v exteriéri je teda povolený. Zákaz vychádzania má vplyv na predaj povolení na rybolov na rok 2021. Výdaj povolení tak, ako to bolo predchádzajúce roky zvykom, môže byť od 19. decembra 2020 porušením zákazu vychádzania. Ak je to vo  Vašich možnostiach, vrátenie a výdaj povolení sa môžu uskutočniť iným spôsobom napr. „na diaľku“ (vrátenie povolenia na rybolov na rok 2020 poštou na OZ SRZ, jej kontrola poverenou osobou, úhrada poplatkov spojených s výdajom povolení bezhotovostne, následne odoslanie povolenia na rybolov s požadovanými známkami poštou). Podľa § 14 ods. 21 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok. Povinnosť vrátiť povolenie je stanovená vyhláškou do 15. januára, preto nie je v kompetencii Rady SRZ ani OZ SRZ predĺžiť túto lehotu. Nie je možné predpokladať vývoj a ani trvanie opatrení na zabránenie šírenia COVID 19, preto odporúčame členom SRZ využiť inú možnosť vrátenia povolenia na rybolov na rok 2020 napr. poštovou prepravou. Podľa § 1 ods. 2 Stanov SRZ Slovenský rybársky zväz a jeho organizačné zložky sú právnickými osobami. Organizačnými zložkami zväzu so samostatnou právnou subjektivitou sú Mestské a Miestne organizácie. Z tohto ustanovenia vyplýva, že je na rozhodnutí a na zodpovednosti každej organizačnej zložky, aby zvážila svoje možnosti a podľa toho prijala vhodné opatrenia. Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že opatrenia sa môžu meniť a je potrebné sledovať aktuálnu situáciu. V prípade, že dôjde k zmene opatrení, hneď ako to bude možné, vypracujeme usmernenie, ktoré Vám bude zaslané a zverejnené na webovej stránke SRZ. S pozdravom Mgr. Barbara Schlesingerová vedúca organizačno-právneho odboru Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina Andreja Kmeťa 20 010 55 Žilina Tel.:+421 41/507 36 25 Mobile: +421 948 936 710
Oznam:  Po oprave hrádze je revír Lukovica  3-2101-1-4 opäť otvorený pre rybársku verejnosť.                                                          17.12.2020,   hospodár
Poďakovanie mestu Prievidza

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Prievidza, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2020 vo výške 7000 EUR. MsO SRZ Prievidza  

Mgr. Lucia Ivenzová, tajomník SRZ Prievidza
Poďakovanie obci Diviacka Nová Ves  

MsO SRZ Prievidza ďakuje obci Diviacka Nová Ves za poskytnutú finančnú dotáciu na rok 2020 z rozpočtu obce vo výške 1000 EUR. 
Mgr. Lucia Ivenzová, tajomník SRZ Prievidza
Oznam: Tabuľka celkového zarybnenia revírov MsO SRZ Prievidza za rok 2020 TU :pdf 
Oznam: Plánované zarybnenie Kaprom 70+, pre podporu športového rybolovu. 
Keďže dodávka kapra bola posunutá až na 1.12.2020 a zámrzu vodnej hladiny na revíroch VN Brezany, VN Lazany a OR Nitra č. 1 sme sa rozhodli plánované množstvo kaprov 200 ks rozdeliť nasledovne: VN Nitrianske Rudno 100 ks, VN Nováky 50 ks a VN Kanianka 50 ks. 
Spomenuté malé revíry sa budeme snažiť zarybniť K 70+ v jarných alebo jesenných mesiacoch roku 2021. 
Celková hmotnosť násady 200 ks K 70 + bola 1599 kg. 
                       2.12.2020 hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno Zubáč 120 kg, VN Nováky 120 kg. Lov bez obmedzenia. 26.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie dňa 25.11.2020 Nitra č. 7 Pp 2 - 50 kg z eniro fondu na záchranu pôvodného druhu rýb. 24.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, K2 3800 kg, náhrada z rady za zväzové povolenia. 19.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, 100 kg Šťuka ročná. Lov povolený, bez zákazu.            11.11.2020, hospodár
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, 100 kg šťuky a 30 kg zubáča, OR Nitra č. 2, 100 kg šťuky, lov povolený bez zákazu.
6.11.2020, hospodár.
Oznam: Zarybnenie VN Nováky, Biela ryba mix /plotica, červenica, ostriež, karas/ 1000 kg - 30.10.2020, hospodár.

Smernica SRZ Prievidza pre rok 2021 : TU

Zarybnenie z vlastných zdrojov po výlove na    RH Podbanské a Lukovica, 2020


27.9.2020 - RH Podbanské - klietka
Zu1 - Ø 14,26 cm - 1933 ks - 55,3 kg, 826,93 € Zarybnené:
VN Kanianka - 20,0 kg,
VN Lazany  - 20,0 kg,
VM Brezany - 15,3 kg,

28.9.2020 - RH Podbanské - sádka č.2       Zu1 - Ø 18,85 cm - 37 ks - 2,45 kg, 20,92 €
Zarybnené:
OR Nitra č. 1

24.10.2020 - Lukovica - výlov
Zu1 - Ø 13,62 cm - 1987 ks - 32,85 kg - 811,82 €
Zarybnené:
VN Nováky

24.10.2020 - Lukovica - výlov
Zu2 - Ø 40 cm - 7 ks - 4,9 kg - 78,4 €
Zarybnené:
VN Nováky

24.10.2020 - Lukovica - výlov
K2 - Ø 1,89 kg, - 414 ks - 782,85 kg - 2035,41 €
Zarybnené:
VN Nováky   - 260,00 kg
OR Nitra č. 2 - 522,85 kg


16.5. - 24.5. 2020 RH Podbanské - liaheň
Ppr - násada 3-5 cm
Ppr - Ø 4,8 cm - 159 440 ks - 8 418,43 €
Zarybnené:
Nitra č. 6a, Lazný, Osliansky a Kamenčiansky potok, Bystrica - 30 240 ks, - 16.5.2020

Nitra č. 6a, 2 400 ks - 20.5.2020

Nitrica č. 3 a 4, - 55 000 ks - 23.5.2020

Nitra č. 8, Tužina, Chvojnica - 66 300 ks - 24.5.2020
Handlovka č. 1, 5 500 ks - 24.5.2020

Celková hodnota násady:

Zu1 -  1 738,15 €
Ppr -  8 418,43 €
K2 -  2 035.41 €
Spolu - 12 191,99 €

hospodár, 29.10.2020
OZNAM - UPOZORNENIE:

SVP š.p. ako správca VN N. Rudno plní zo zákona určené povinnosti najmä v zmysle zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkovom konaní neskorších predpisov / vodný zákon /. Napriek tomu, že v danej lokalite boli umiestnené dopravné značky zakazujúce vjazd na pozemok VN N. Rudno, naďalej dochádza k neoprávnenému vjazdu a parkovaniu motorových vozidiel v tomto priestore aj členov SRZ.

Z tohto dôvodu, prostredníctvom štatutára SRZ Prievidza, opätovne upozorňujem, že každý kto bude tento zákaz porušovať, môže byť riešený Políciou.  

Ďakujem a prajem pekný deň

úsekový technik

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Piešťany
Správa povodia hornej Nitry
Nábrežná 800

972 71 Nováky
Súhrn zarybnenia K3 - 2020, MsO SRZ Prievidza

            Plán, skutočnosť, rozdiel

VN Nitrianske Rudno - 11000kg,11392kg,+392kg     VN Nováky -      6500kg, 6358kg,-142kg
VN Kanianka -     3500kg, 4000kg,+500kg
VN Lazany -      3000kg, 3280kg,+280kg
VN Brezany -      2000kg, 2490kg,+490kg
OR Nitra č. 1 -    2000kg, 2850kg,+850kg

Spolu -        28000kg,30370kg,+2370kg hospodár, 28.10.2020
Oznam: Zarybnenie K3 - z farmy Budmerice - 28.10.2020
Lov bez obmedzení

VN Nitrianske Rudno - 3 642 kg
VN Nováky      - 1 158 kg
VN Kanianka     -  550 kg
VN Brezany     -  560 kg
OR Nitra č. 1    - 1 670 kg             hospodár, 28.10.2020
Oznam: Zarybnenie VN Nitrianske Rudno, Biela ryba mix /plotica, červenica, ostriež, karas/ 1200 kg - 27.10.2020.                 hospodár, 27.10.2020
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ,
na základe aktuálnej situácie s ochorením COVID -19 si Vám dovoľujeme odporučiť nasledovné k lovu rýb.

Od soboty 24.októbra 2020 do nedele 1. novembra 2020 platí zákaz vychádzania. Jednou z výnimiek zo zákazu vychádzania je aj pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta.

Extravilán je vonkajšia časť katastrálneho územia obce, t. j. územie ležiace mimo jej zastavanej a na zástavbu určenej časti (mimo intravilánu).Tvoria najmä ho poľnohospodárske a lesné pozemky, príp. vodné plochy, môže však zahŕňať rozptýlené sídla (umelé roztrúsené osady, samoty, chalupy ap.) alebo hospodárske stavby (napr. stodoly, mlyny a pod.).

Pre okresy na Orave (Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín) a okres Bardejov platia výnimky zo zákazu vychádzania vtedy, ak sa osoba vie preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19. V prípade ostatných okresov platia výnimky zo zákazu vychádzania aj bez testu na ochorenie Covid-19.

Z uznesenia vlády, ktorým bol tento zákaz vychádzania vydaný, vyplýva, že pobyt v prírode je dovolený. Uznesenie ďalej nešpecifikuje akým spôsobom má osoba pobyt v prírode tráviť, lov rýb v extraviláne obce v rámci okresu je teda dovolený.

Dovoľujeme si Vám pripomenúť, že počas pobytu v prírode  v extraviláne obce platí:

- zákaz zhromažďovania,

- zákaz organizovať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy v počte nad 6 osôb,

- povinnosť za určitých podmienok mať prekryté horné dýchacie cesty (Nosenie rúška na verejnosti v exteriéri je povinné. To platí v zastavaných častiach obcí a miest a taktiež mimo nich. Rúško nie je povinné nosiť mimo zastavaných častí obcí a miest, ak je vzdialenosť od cudzích osôb alebo osôb nežijúcich v spoločnej domácnosti viac ako 5 metrov.)
Je však potrebné a nevyhnutné, aby ste dbali na  ochranu svojho zdravia a aj na ochranu zdravia loviacich v zmysle nariadených opatrení. Zároveň žiadame vo zvýšenej miere dbať na dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.
Preto Vás žiadame, aby ste upozorňovali všetkých loviacich, aby dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi sebou a v záujme ochrany zdravia nezmenšovali túto vzdialenosť ani dohodou.

V súčasnom zložitom období Vám prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a pekných chvíľ strávených pri našich revíroch.
PETROV ZDAR !
S pozdravom
Mgr. Barbara Schlesingerová

vedúca organizačno-právneho odboru

Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Andreja Kmeťa 20

010 55 Žilina
Oznam: Revír Lukovica 3-2101-1-4 bude z dôvodu hospodárskeho výlovu a rekonštrukcie - spevňovania hrádze uzatvorený od 19.10.2020. Zákaz lovu platí do odvolania. Informácie o ukončení prác na www.srzprievidza.sk              hospodár, 27.11.2020
Posledné zarybnenie K3 - 28.10.2020, ryba z Trnavy cca 7800kg - rozdelenie do revírov : až po nakládke rýb. Lov bez obmedzení.                      hospodár, 27.10.2020
Dnes zarybnenie: VN Nitrianske Rudno : Biela ryba mix/plotica, ostriež, pleskáč, karas/1200 kg.            hospodár, 26.10.2020

Aktualizácia : Tlačiva a pozvánka na skúšky z RM 2021 – TU

Rybársky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1.2021 – TU

Brigádnicky poriadok SRZ Prievidza, platný od 1. 1. 2021 – TU

Zarybnenie pokračuje : K3 - VN Nitrianske Rudno - 700 kg - náhrada za zväzové povolenia 15.10.2020  hospodár
V sobotu dňa 17.10.2020 sa uskutoční brigáda pre členov 7. Obvodnej organizácie. Brigáda je určená pre držiteľov pstruhového povolenia, ale môžu prísť aj kaprári. Pôjdeme robiť na Tužinu v Pravenci, budeme presvetľovať porasty a čistiť brehy. Zraz brigádnikov o 7:00 hodine pri ihrisku v Pravenci. Treba si priniesť pracovné pomôcky( motorové píli sú vítané), rúško, rukavice. Info u Mareka Murára na tel. č 0918 813 435. Upozorňujem že brigádnická činnosť musí byť ukončená do 31.10. 2020, preto využite túto jednu z posledných možností.     S pozdravom Marek Murár
Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Nováky, že aj tento rok nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2020 vo výške 2500 EUR.   13.10.2020 MsO SRZ Prievidza
Oznam: Dobrý deň, napriek zrušeným pretekom Kanianský pstruh 2020 sa mestský výbor SRZ Prievidza rozhodol zarybniť VN Kanianka 600kg a VN Brezany 200kg Pstruhom dúhovým. Násada príde 12.10.2020 okolo 12:00 hod. Lov bez obmedzenia. hospodár
Mimoriadna brigáda pre členov 2. ObO na OR Nitra č. 1, Zraz 10.10.2020 o 7:00 pri materiálovej bude na OR Nitra č.1. Brigáda je za zrušenú brigádu zo septembra /počasie/.  Dodržujte hygienické nariadenia/rúško, rukavice, odstup/.       admin
Dňa 01.10.2020 nadobudlo účinnosť opatrenie Úradu verejného zdravotníctva sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým Úrad verejného zdravotníctva okrem iného upravil aj obmedzenia hromadných podujatí  športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy. Podľa písm. B) uvedeného opatrenia všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 50 osôb.

V súlade s uvedeným opatrením, je teda možné usporiadať rybárske preteky iba v prípade, že sa na nich zúčastní maximálne 50 osôb v jednom okamihu. Do uvedeného maximálneho počtu sa zarátavajú všetky zúčastnené osoby, teda aj organizátori, rozhodcovia a pod. Konanie pretekov je teda možné v prípade, ak vie organizátor splniť podmienku maximálneho počtu osôb spolu s ďalšími hygienickými opatreniami (prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia, odstupy).

Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav dôrazne vystríhame pred nedodržiavaním uvedeného opatrenia, keďže usporiadateľovi hromadného podujatia, ktorým by došlo k porušeniu hore uvedeného opatrenia hrozí pokuta za správny delikt vo výške do 20.000 EUR.

Z tohto dôvodu sme nútený Športový pretek                          KANIANSKÝ PSTRUH 2020 zrušiť, štartovné bude prihláseným vrátené.                                                                                                    MsV SRZ Prievidza
Zarybnenie K3 začína:            7.10.2020
VN Nováky 2400kg,VN Kanianka 750 kg, VN Brezany 750 kg
8.10.2020
VN Nitrianske Rudno 2400kg, VN Lazany 1500 kg

Lov po nasadení bez obmedzenia

hospodár
Oznam pre celú rybársku základňu:     Dňa 24.10.2020 od 7:00 hod je naplánovaný hospodársky výlov  Lukovice. Brigádnici sa môžu hlásiť len telefonicky na t. č.  0905 710 587.         hospodár
Oznam pre členov 4.ObO. Dňa 3.10.2020 od 7:00 hod. sa koná mimoriadna brigáda na VN Nováky za zrušenú brigádu zo dňa 26.9.2020 /počasie/. Dodržujte hygienické nariadenia/rúško, rukavice, odstup/. J.Dolník
Oznam pre členov 4. ObO. Mimoriadna Členská schôdza sa odkladá na neurčito z dôvodu šírenia Covid - 19. Mesto Nováky zrušilo všetky akcie v Dome Kultúry Nováky do odvolania.                          admin
Jesenné zarybnenie K3 je naplánované od 5.10 do 20.10, samozrejme podľa dodávateľa.                 hospodár
Dňa 27.9.2020 od 9:00 hod. budeme odlovovať odchovaného zubáča na RH Lukovica, kto má záujem môže sa prísť pozrieť.                              hospodár

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447