Úvod

UPOZORNENIE !!!

Oznamujeme, že na základe rozhodnutia predsedníctva MsO SRZ Prievidza počnúc dňom 27.3.2020 sa obnovuje vydávanie rybárskych dokladov. Úradné hodiny a časy výdajov sú bez zmien.
Č.ú. SK7109000000000066504447
UPOZORŇUJEME !!! 
Vstup do priestorov kancelárií bude umožnený len s nasadeným rúškom alebo respirátorom. Vstupujte len po jednom a dodržujte odstup min. 2 metre.
Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza

COVID-19 (koronavírus): Slovensko zakazuje športové, kultúrne a verejné podujatia, nariaďuje ķaranténne opatrenia

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 zakázal od 10. marca organizovanie športových, kultúrnych aj verejných podujatí na Slovensku po dobu 1️⃣4️⃣ dní. V prípade potreby môže byť časová lehota predĺžená.

To pre nás znamená:

Zrušenie VČS – 1.ObO, 15.3.2020

                                   7.ObO, 21.3.2020

                                   4.ObO, 22.3.2020

                                   Všetky brigády

                                                           DO ODVOLANIA

Výbor MsO SRZ Prievidza

Vítame Vás na stránkach MsO SRZ Prievidza, ktoré je dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom o združovaní občanov, ktorých spája spoločný záujem v rozvoji a uplatňovaní rekreačného a športového rybárstva, využívaní rybárskeho práva v súlade so zákonom o rybárstve, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, starostlivosti o ekológiu vôd a okolitej prírody, zachovania a ochrany genofondu rýb.

Účelom tejto stránky je poskytovať členom našej organizácie, ale aj ostatným návštevníkom informácie o organizovanom rybárstve v Prievidzi, o rybárskych revíroch MsO, hospodárskej, zarybňovacej a rybolovnej činnosti v revíroch, práci predsedníctva a výboru MsO a tiež športovej a kultúrnej. Veríme, že naše stránky Vás svojim obsahom zaujmú a budete ich pravidelnými návštevníkmi.

PETROV ZDAR !

 

Facebook – MsO SRZ Prievidza

Č.ú. SK7109000000000066504447