Aktuality

Oznam: Dňa 10.7.2024 prebehne zarybnenie úhorom. 
VN Nitrianske Rudno: 700 kusov
VN Nováky: 500 kusov
VN Kanianka: 500 kusov
VN Lazany: 300 kusov
VN Brezany: 100 kusov
OR Nitra č.1: 100 kusov
Nitra  č.6a: 100 kusov
Zodpovedný za zarybnenie je Marek Murár.
Oznam: Dňa 18.6.2024 prebehne zarybnenie revíru Nitra č.6a v katastri mesta Nováky pstruhom dúhovým dvojročným o celkovej hmotnosti 225kg. Zodpovedný za zarybnenie je Ľudovít Bakus.
Oznam: Dňa 13. 06. 2024 sa uskutočnilo zarybnenie rýchleným zubáčom veľkoústym nasledovne:
- rybník Lúkovica - 500 ks
- rybník Podbanské - 500 ks
- chovňa Podbanské - 5000 ks
- VN Kanianka - 5000 ks
- VN Lazany - 4000 ks
- VN Brezany - 2500 ks
- OR Nitra č. 1 - 2500 ks
Oznama: Dňa 07. 06. 2024 prebieha zarybnenie pstruhom dúhovým dvojročným. Zarybnenie revírov sa vykoná nasledovne:
- rieka Nitra č. 8 - 600 kg
- rieka Nitrica č. 3 - 400 kg
- rieka Nitrica č. 4 - 200 kg
Oznam: Dňa 3.6.2024 prebehne zarybnenie rieky Nitra č.6a v katastri mesta Nováky nasledovne:
Pstruh potočný dvojročný: 50kg
Pstruh dúhový dvojročný: 225kg
Oznam: 16.5.2024 sa uskutočnilo zarybnenie pstruhových revírov pstruhom potočným jednoročným nasledovne:

- Nitra č. 7 - 2000 ks
- Nitra č. 8 - 11000 ks
- Nitrica č. 3 - 7000 ks
- Nitrica č. 4 - 5000 ks
- Cigliansky potok - 1000 ks
- Bystrica - 3000 ks
- Chvojnica č. 1 - 2000 ks
- Chvojnica č. 2 - 1000 ks
- Jasenina - 1000 ks
- Kamenčiansky potok - 2000 ks
- Lázny potok - 2000 ks
- Tužina - 3000 ks

Celkový počet nasadených rýb bol 40000 ks.
Oznam: Banské prepadlisko Ťakov bude od 18.6.2024 od 00:01 do 23.6.2024 do 14:00 uzatvorené z dôvodu konania pretekov. Za pochopenie ďakujeme.
OZNAM: Brigáda pre členov 4.ObO SRZ Prievidza na Kamenčianskom potoku a potoku Bystrica. 

Dňa 11.05.2024 a 12.5.2024 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční brigáda na uvedených revíroch.
Predmetom brigády bude úprava revíru.
Potrebné náradie: sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : na lúke oproti lesákom nad Kamencom pod Vtáčnikom
Zodpovedná osoba: Jozef Haláč,Kontakt: 0917 045 189
Oznam: Z dôvodu zarybnenia kaprom rybničným platí na VN Nováky všeobecný zákaz lovu rýb do 28.05.2024. Lov je povolený od 29.05.2024.
Oznam: Dňa 27.04.2024 prebehlo zarybnenie cca 25 cm zubáčom veľkoústym nasledovne:
- VN Nitrianske Rudno- 170 kg
- VN Nováky- 145 kg
- VN Kanianka- 69 kg
- VN Lazany- 55 kg
Celkové množstvo nasadených rýb bolo 439 kg.
Oznam: Brigáda pre členov 4. ObO. V sobotu 27. apríla 2024 od 7:00 hod. organizujeme brigádu na VN Nováky. Zraz pri rybárskej chate. Kosenie hrádze, vyberanie výterových hniezd - takže vyžínače sú vítané. Samozrejme OOPP a členské preukazy povinné. Zodpovedná osoba J. Dolník - 0901 911 536
Oznam: V dňoch 19.4.2024 a 22.4.2024 prebieha zarybnenie revírov pstruhom potočným jednoročným (cca 18 cm dĺžka). 
Nitra č.8 8000 kusov 
Nitra č.7 1000 kusov 
Chvojnica 300 kusov 
Tužina 700 kusov 
Nitra č.6a 3500 kusov 
Nitra č.6b 1500 kusov 
Nitrica č.3 5000 kusov 
Nitrica č.4 3000 kusov 
Bystrica 700 kusov 
Kamenčiansky potok 300 kusov 
Lazný potok 1000 kusov
Oznam: Z dôvodu zarybnenia VN Nováky lieňom sliznatým 2 ročným platí od 15.4. do 12.5.2024 všeobecný zákaz lovu rýb.
Oznam: Dňa 20.4. 2024 sa koná mimoriadna brigáda pre všetkých členov SRZ Prievidza na OR-1 (mŕtve rameno za plážovým kúpaliskom). 
Brigáda bude sa bude konať v spolupráci s urbárom Bojnice, ktorý prisľúbil aj občerstvenie vo forme gulášu a pitného režimu. 
Stretnutie bude pri materiálovej búde na OR-1 o 7:30. 
Potrebné je priniesť si ručné pílky a pracovné rukavice. 
Ďalšie informácie u Ervin Geier na č.t. 0949 063 248.
Oznam: Dňa 15.4.2024 prebehne zarybnenie lieňom sliznatým 2-ročným.
VN Nitrianske Rudno 200kg
VN Nováky 100kg
VN Kanianka, VN Lazany, VN Brezany a OR Nitra č.1 po 50kg 
Hodnota násady je 3500€
Oznam: Zarybnenie revírov MsO SRZ Prievidza v jarných mesiacoch 2024

Kapor rybničný K3
VN Nováky, VN Kanianka, VN Lazany, VN Brezany, OR Nitra č.1 po 800kg
VN Nitrianske Rudno 2400kg

Pstruh potočný dvojročný
Nitrica č.3 210kg
Nitrica č.4 200kg
Nitra č.7 PP2 50kg
Bystrica PP2 20kg
Kamenčiansky potok 20kg
Nitra č.8 460kg, 
Chvojnica 20kg, 
Tužina 20kg

Pstruh dúhový dvojročný
Nitra č.8 650kg 
Tužina 50kg
Lázny potok 300kg
Nitrica č.3 400kg
Nitrica č.4 300kg
Oznam: Mimoriadna brigáda na rybničnom hospodárstve Podbanské
Dňa 13. 04. 2024 (sobota) sa bude konať mimoriadna brigáda na Lúkovici. Zraz brigádnikov bude o 7:00 h. Brigáda je určená pre všetkých členov organizácie. Dokončovať sa bude výkop na pokládku elektrického kábla. 
Zodpovedná osoba: p. Lampert 0917 329 253

 

VÁŽENÍ ŠPORTOVÍ RYBÁRI,PRIATELIA 
Aj v tomto roku môže každá fyzická osoba, ktorej príjem podlieha zdaneniu, prispieť z už štátu zaplatených daní, venovať 2% zaplatenej dane aj občianskym združeniam. Preto nenechajte tieto prostriedky prepadnúť a darujte tento rok 2% svojich daní. 
Viac informácií a odkaz na stiahnutie tlačiva nájdete v tomto odkaze.
Oznam: Na VN Nováky bude všeobecný zákaz lovu rýb od 25.3.2024 do 21.4.2024.
Oznam: 6. obvodná organizácia Vás pozýva na rybárske preteky v love rýb udicou plávaná na revíre Odstavené rameno č.1, ktoré sa budú konať 12.5.2024. 
Pretekári sa prihlasujú zaplatením štartovného vo výške 10€ prevodom na účet MsO SRZ Prievidza. 
Propozície a spôsob prihlásenia.
Oznam: Dňa 16.3.2024 o 7:00 hod. sa uskutoční posledná pstruhová brigáda pre členov 3.obvovdnej organizácie. Zraz bude pri sútoku Chvojnice s Nitrou.
Náradie: sekery, ručné pílky, nožnice na konáre a ochranné pomôcky. 
Vedúci brigády je p. Brecko Peter 0908737631
Oznam: Brigáda pre členov 4. ObO. V sobotu 16.marca 2024 od 7:00 hod. organizujeme brigádu na VN Nováky. Zraz pri rybárskej chatke. Budeme osádzať výterové koše a upravovať terén na parkovisku. 

Zodpovedná osoba M. Bražina - 0902 567 754
Oznam: Dňa 8.3.2024 bude kancelária 4. obvodnej organizácie v Novákoch zatvorená.
Oznam: Brigáda na revíre Banské prepadlisko Ťakov sa presúva zo 17.2.2024 na 18.2.2024. Zraz je o 7:00 pri predajni rajčín.
Oznam: Vážení členovia 1. ObO MsO SRZ Prievidza. Dňa 12. 03. 2024 (utorok) nebudú stránkové hodiny na Rybárskom dome, z dôvodu neprítomnosti tajomníka 1. ObO p. Františka Kuruca, ktorý je zároveň výdajcom povolení na rybolov. Za pochopenie vopred ďakujeme.
Vážení členovia MsO SRZ Prievidza,

Snahou výboru MsO SRZ Prievidza je pracovať hospodárne, efektívne a v neposlednom rade aj transparentne, preto je v našom záujme posilniť kontrolnú komisiu o ďalšieho člena. Pokiaľ máte záujem podieľať sa na kontrole a zlepšovaní procesov v rámci fungovania našej organizácie ako člen kontrolnej komisie, svoju kandidátku si môžete podať na priloženom tlačive. Je však potrebné, aby bola doručená najneskôr do 7.3.2024 do 12:00 hod. a to buď elektronicky na e-mailovú adresu: tajomniksrzpd@gmail.com, alebo poštou na adresu: Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01 Prievidza. 
V súlade so Stanovami SRZ a Volebným poriadkom následne na Mestskej konferencii (16.3.2024) na základe doručených návrhov prebehne voľba.

Upozornenie: na návrhy doručené po termíne nebude možné prihliadať

S pozdravom "Petrov Zdar!" výbor MsO SRZ Prievidza
Oznam: Skúšky nových členov sa uskutočnia v Rybárskom dome na Bottovej 5 v Prievidzi v termínoch: 
27.1.2024 o 13:00 
24.2.2024 o 13:00 
23.3.2024 o 13:00 
Informácie o prihlasovaní sa nájdete v smernici na rok 2024.
Školenie a skúšky sú v trvaní cca 4,5 hodiny.
Oznam: Dňa 20. 01. 2024 (sobota) sa bude konať brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz bude pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 7:00 h. Predmetom brigády bude vypiľovanie drevín, čistenie brehov a zber odpadu. Zodpovedné osoby: Igor Fábry - tel. č.: 0949 448 909 a Martin Zelenický - tel. č.: 0907 980 600. Brigáda je určená pre všetkých členov MsO SRZ Prievidza.
Oznam: Výbor MsO SRZ Prievidza oznamuje všetkým členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 16.3.2024.
Svoje návrhy môžu podať členovia na svoje obvodné organizácie. Dátumy nájdete v sekcií obvodné organizácie. 
Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka.
Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/
Prihlášku na stiahnutie je na tomto odkaze.
Usmernenie na vypisovanie celoročného sumáru úlovkov za rok 2023.
Oznam: Mimoriadna brigáda na RH Podbanské
Z dôvodu vysokého prietoku potoka je potrebné odstrániť nános štrku z prítoku na rybničné hospodárstvo Podbanské. Brigáda sa bude konať po dohode so správcom pánom Ďurčekom 0915876316 v sobotu 6.1.2024 alebo 7.1.2024 od 8:00.
Pozvánka na výročnú členskú schôdzu 4. obvodnej organizácie.
Dňa 26. 12. 2023 (utorok, Druhý sviatok vianočný) nebude stránkový deň 1. ObO. Nebude možné osobne odovzdať povolenia na rybolov za rok 2023. Za pochopenie vopred ďakujeme.
POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Naša organizácia by sa touto cestou chcela veľmi pekne poďakovať mestu Prievidza, že aj v roku 2023 nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu vo výške 6000 EUR.

MsO SRZ Prievidza
Pozvánka na výročnú členskú schôdzu
Smernica MsO SRZ Prievidza na rok 2024
Rybársky a brigádnický poriadok platný od 1.1.2024
Oznam: 25.11.2023 prebehlo zarybnenie kaprom rybničným K3 o hmotnosti 1000kg na VN Nitrianske Rudno. Zarybnenie je náhrada z Rady SRZ Žilina.
Zarybnenie revírov z výlovov RH Lukovica: 
VN Kanianka- 190 kg Biela ryba, 5 kg Zu1,ZU2  
VN Lazany-104kg Kapor K1
VN Nováky- 324 kg K1 
VN Brezany-104kg K1 
OR Nitra č.1- 178 kg K1  
VN Nitrianske Rudno - 70 kg Lieň1.
Oznam: Výlov rybníkov.
V novembri prebehol výlov rybníkov rybničného hospodárstva Lúkovica. Vylovené boli nasledovné ryby:

Výlov Lúkovica 4.11.2023: 
Lieň ročný - 10kg
Kapor ročný - 710kg
Biela ryba mix - 190kg
Zubáč dvojročný - 5kg

RH Podbanské 7.11.2023:
Lieň ročný - 70kg

Ryby boli vysadené do revírov VN Nováky, VN Kanianka, VN Lazany, VN Brezany.
Oznam: Od 17.11.2023 bude opäť otvorený areál Lukovice a povolený lov rýb.
Oznam: Predpokladaný termín zarybnenia VN Nitrianske Rudno kaprom K3 s hmotnosťou 1000kg je 25.11.2023. Násada je náhrada z Rady SRZ Žilina.
Oznam: Dňa 7.11.2023 prebehlo zarybnenie zubáčom dvojročným o váhe 45kg na VN Nitrianske Rudno. Násada nedosahovala lovnú mieru.
Oznam: Dňa 7.11.2023 o 12:00 sa uskutoční výlov rybničného hospodárstva Podbanské. Je to posledná možnosť na odpracovanie brigády. V prípade záujmu je potrebné nahlásiť svoju účasť hospodárovi telefonicky na čísle 0905 710 587.
Oznam: Dňa 4.11.2023 o 8:00 sa uskutoční výlov rybníka Lúkovica. V prípade záujmu o odrobenie brigády sa prihlasujte hospodárovi Michalovi Pánisovi 0905 710 587. Výlovu sa môžu zúčastniť členovia všetkých obvodných organizácií. Potrebné je priniesť si vysoké čižmy.
Oznam: Zarybnenie revírov
Dňa 3.11.2023 bude zarybnená VN Nitrianske Rudno násadou kapra rybničného K2 v množstve 2200kg. Jedná sa o náhradu zo SRZ Rada Žilina.
Zarybnenie bielou rybou (prevažne plotica) prebehne v rovnaký deň nasledovne:
VN Nitr. Rudno: 400kg
VN Nováky: 400kg
VN Kanianka: 400kg
VN Lazany: 300kg
VN Brezany: 200kg
OR. Nitra č.1: 200kg
RH Podbanské/Lúkovica: 100kg
POĎAKOVANIE OBCI DIVIACKA NOVÁ VES

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať obci Diviacka Nová Ves, že nás aj v tomto roku podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu vo výške 1200 EUR. Tieto finančné prostriedky boli vynaložené zarybnenie rieky Nitrica pstruhom potočným.

MsO SRZ Prievidza
Dňa 31.10.2023 prebehne zarybnenie podustvou jednoročnou nasledovne:
VN Nitrianske Rudno: 3000 kusov
Nitra č.6a: 7000 kusov
Nitra č.6b: 3000 kusov
Handlovka č.1: 1000 kusov
Areál Lúkovica bude od 28.10.2023 do odvolania uzavretý z dôvodu konania výlovu.
Dňa 23. 10. 2023 sa uskutočnilo zarybnenie kaprových revírov nasledovne:

- Nitra č. 6a: podustva ročná - 5000 ks
- Handlovka č. 1: podustva ročná - 1000 ks

- VN Nitrianske Rudno: zubáč ročný - 3000 ks
- VN Nováky: zubáč ročný - 4000 ks
- VN Kanianka: zubáč ročný - 1500 ks
- VN Lazany: zubáč ročný - 500 ks
- VN Brezany: zubáč ročný - 500 ks
- OR Nitra č. 1: zubáč ročný - 500 ks
POĎAKOVANIE MESTU NOVÁKY

Naša organizácia by sa touto cestou chcela poďakovať mestu Nováky, že nás podporili formou finančnej dotácie zo svojho rozpočtu na rok 2023 vo výške 2000€. Tieto finančné prostriedky boli vynaložené na zarybnenie rieky Nitra č. 6a pstruhom potočným, hmotnosť 200kg.

MsO SRZ Prievidza
Oznam: Zarybnenie 8.10.2023
plotica, červenica: 250kg Nováky a 250kg Rudno

Zarybnenie 9.10.2023
VN Nitrianske Rudno:
Zubáč Z2: 70kg
Šťuka Š2: 110kg
Lieň L2: 200kg

VN Nováky:
Zubáč Z2: 30kg
Šťuka Š2: 20kg
Lieň L2: 100kg

VN Kanianka:
Lieň L2: 50kg

VN Lazany:
Šťuka Š2: 60kg
Lieň L2: 70kg

VN Brezany: 
Šťuka Š2: 30kg
Lieň L2: 30kg

OR Nitra č.1:
Šťuka Š2:30kg
Lieň L2: 30kg

Ťakov: 
Šťuka Š2: 110kg
Jesenné zarybnenie kaprom rybničným

7.10.2023
VN Nitrianske Rudno 6000kg 
Ťakov potok (500kg)
Nitra č.6a (200kg)VN Nováky 3400kg 

8.10.2023
VN Kanianka 1700kg
OR Nitra č.1 1000kg 
VN Lazany 1600kg
VN Brezany 1000kg

Bez obmedzenia lovu.
Oznam: Mimoriadne brigády na našich revíroch
Dňa 14.10.2023 o 7:00 je naplánovaná brigáda na jazierku v mestskom parku v Prievidzi pre všetkých členov MsO SRZ Prievidza. Zraz je pri golfovom ihrisku. Plánovaná brigáda 1. obvodnej organizácie za presúva z Lukovice na jazierko. 
Potrebné náradie: krovinorezy, motorové píly, nožnice, lopaty, rukavice.
Kontaktné osoby: Marcel Šurkala 0907 544 919 a Viliam Skurák 0915 795 892.

V dňoch 17.10. 18.10. a 27.10.2023 od 8:00 sú naplánované brigády na Lúkovici zamerané na kosenie, úpravu okolia a upratovanie. Brigáda je určená pre členov všetkých obvodných organizácií.
Potrebné náradie: krovinorezy, motorové píly, rukavice, čižmy.
Kontaktná osoba: Ľuboš Ďurček 0915 876 316.

Dňa 4.11.2023 o 8:00 sa uskutoční výlov rybníka Lukovica. V prípade záujmu sa prihlasujte hospodárovi Michalovi Pánisovi 0905 710 587. Výlovu sa môžu zúčastniť členovia všetkých obvodných organizácií. Potrebné je priniesť si vysoké čižmy.
Oznam: Dňa 2.10.2023 bol zarybnený revír Nitra č.8 pstruhom potočným jednoročným v počte 5000 kusov.
Oznam: Dňa 07.10.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční plánovaná brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN, a odstraňovanie náletových drevín.
Potrebné náradie: vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : pri rybárskej chate na jazere
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník
Kontakt: 0905 703 006
Oznam: Dňa 12.9.2023 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov lipňom jednoročným nasledovne:
Nitra č.7: 500 ks
Nitra č.8: 2000 ks
Nitrica č.4: 850 ks
Chvojnica: 500 ks
Tužina: 250 ks

VN Kanianka bola zarybnená 1100 kg pstruhom dúhovým dvojročným.
Oznam: Z dôvodu zarybnenia VN Kanianka násadou pstruha dúhového, bude na VN Kanianka všeobecný zákaz lovu rýb od 12. 09. 2023 od 7:00 h. do 17. 09. 2023 do 5:00 h.
Oznam: Dňa 09.09.2023 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční plánovaná brigáda na VN Nováky. 
Predmetom brigády bude kosenie brehov VN, vyberanie výterových košov a odstraňovanie náletových drevín.
Potrebné náradie: vyžínače, sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : pri rybárskej chate na jazere
Zodpovedná osoba: Juraj Dolník
Kontakt: 0905 703 006
Oznam: Dňa 02.09.2023 sa koná brigáda na Banskom prepadlisku Ťakov. Zraz pri predajni rajčín na starej Košovskej ceste o 7:30 hod. Zodpovedná osoba Marek Šrajer t.č. 0949 854 130. Brigáda je pre všetkých členov SRZ Prievidza.
Oznam: Od 11.8.2023 do 13.8.2023 sa uskutočnia Majstrovstvá Slovenska juniorov v plávanej na VN Nováky. Z toho dôvodu bude uzavretý ľavý breh VN Nováky v čase od 6:00 do 15:00 v každý deň preteku.

Č.ú. SK7109000000000066504447