3. obvodná organizácia

Oznam: Dňa 16.3.2024 o 7:00 hod. sa uskutoční posledná pstruhová brigáda pre členov 3.obvovdnej organizácie. Zraz bude pri sútoku Chvojnice s Nitrou. 
Náradie: sekery, ručné pílky, nožnice na konáre a ochranné pomôcky. 
Vedúci brigády je p. Brecko Peter 0908737631
Brigáda plánovaná na 13.1.2024 sa z dôvodu pozastavenia vydávania povolení na výrub od Lesov SR ruší. Nový termín brigády zverejníme po vydaní povolenia.
Výbor 3. ObO oznamuje svojím členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 16.3.2024. Svoje návrhy môžu podať členovia ObO do 25.1.2024 Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka. Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/ Prihlášku na stiahnutie je na tomto odkaze.
Mimoriadna brigáda pre členov 3. obvodnej organizácie.

13.1.2024 o 8:00 sa uskutoční mimoriadna brigáda na VN Brezany. Na brigáde sa budú píliť spadnuté borovice a upratovať konáre z nich. Na brigádu je potrebné vopred sa nahlásiť pánovi Tiborovi Čmelovi na telefónnom čísle 0915 084 341.
Plán brigádnickej činnosti 3. obvodná organizácia

Č.ú. SK7109000000000066504447