4. obvodná organizácia

OZNAM: Brigáda na Kamenčianskom potoku a potoku Bystrica pre členov 4.ObO SRZ Prievidza.

Dňa 11.05.2024, 12.05.2024 od 07:00-12:00 hod. sa uskutoční brigáda na uvedených revíroch.
Predmetom brigády bude úprava revíru.
Potrebné náradie: sekery, mačety, nožnice na konáre.
Zraz : na lúke oproti lesákom nad Kamencom pod Vtáčnikom
Zodpovedná osoba: Jozef Haláč,Kontakt: 0917 045 189
Oznam: Brigáda pre členov 4. ObO. V sobotu 27. apríla 2024 od 7:00 hod. organizujeme brigádu na VN Nováky. Zraz pri rybárskej chate. Kosenie hrádze, vyberanie výterových hniezd - takže vyžínače sú vítané. Samozrejme OOPP a členské preukazy povinné.

Zodpovedná osoba J. Dolník - 0901 911 536
Oznam: Brigáda pre členov 4. ObO. V sobotu 16.marca 2024 od 7:00 hod. organizujeme brigádu na VN Nováky. Zraz pri rybárskej chatke. Budeme osádzať výterové koše a upravovať terén na parkovisku. Zodpovedná osoba M. Bražina - 0902 567 754
Oznam: Dňa 8.3.2024 bude kancelária 4. obvodnej organizácie v Novákoch zatvorená.
Výbor 4. ObO oznamuje svojím členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 16.3.2024. Svoje návrhy môžu podať členovia ObO do 14.2.2024 vrátane v kancelárii 4. ObO na zasadnutí výboru 4. ObO alebo poštovou prepravou na adr. : Juraj Dolník, Urbárska 946/8 Prievidza, 971 01 alebo na email: jurajdolnik1972@gmail.com Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka. Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/ Prihlášku na stiahnutie je na tomto odkaze.
Plán brigádnickej činnosti 4. obvodná organizácia

Č.ú. SK7109000000000066504447