4. obvodná organizácia

Výbor 4. ObO oznamuje svojím členom, že v zmysle ustanovenia Článku IV, bodu 2 Volebného poriadku organizačných zložiek SRZ,  je možné podať návrhy kandidátov za delegátov na Mestskú konferenciu MsO SRZ Prievidza, ktorá sa bude konať dňa 16.3.2024. Svoje návrhy môžu podať členovia ObO do 14.2.2024 vrátane v kancelárii 4. ObO na zasadnutí výboru 4. ObO alebo poštovou prepravou na adr. : Juraj Dolník, Urbárska 946/8 Prievidza, 971 01 alebo na email: jurajdolnik1972@gmail.com Podrobnosti o spôsobe podania návrhu a  jeho náležitostiach, upravuje Volebný poriadok organizačných zložiek SRZ, č.949/68/21 – Sekr., účinný od 1. januára 2022, v Článku IV –  Návrh kandidátov do orgánov OZ SRZ, za delegáta alebo náhradníka. Záväzný právny predpis nájdete na internetovej adrese: https://www.srzrada.sk/pravo-v-srz-a-pravny-referat/legislativa/zavazne-pravne-predpisy/ Prihlášku na stiahnutie je na tomto odkaze.
Plán brigádnickej činnosti 4. obvodná organizácia

Č.ú. SK7109000000000066504447