Predsedníctvo

Členovia predsedníctva MsO SRZ  Prievidza

 1. Tibor Bezuška – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. Slavomír Uhlár – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 3. Ľubomír Mokrý – tajomník MsO SRZ Prievidza
 4. Zdenko Čavojčin – hlavný hospodár MsO SRZ Prievidza
 5. Marek Murár

Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza

 1. ing. Roman Bujna predseda
 2. Dušan Gajdoš podpredseda
 3. Antónia Martincová
 4. Ivan Klopan

Členovia disciplinárnej komisie Mso SRZ Prievidza

 1. Juraj Nikmon st.
 2. Milan Matiaško
 3. Juraj Daňo
 4. Juraj Nikmon ml.
 5. Marián Čižnár