Predsedníctvo

Členovia predsedníctva MsO SRZ  Prievidza

 1. Mgr. Marek Murár
 2. Ľudovít Bakus
 3. Mgr. Lucia Ivenzová
 4. Ing. Michal Pánis
 5. Ján Mišovic
 6. Jaroslav Hepner

Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza

 1.  Ing. Jozef Ester – predseda
 2. Dušan Gajdoš
 3. Slavomír Uhlár

Členovia disciplinárnej komisie MsO SRZ Prievidza

 1. Juraj Nikmon st.
 2. Milan Matiaško
 3. Juraj Daňo
 4. Juraj Nikmon ml.
 5. Huliny Ján

Č.ú. SK7109000000000066504447