Predsedníctvo

Členovia predsedníctva MsO SRZ  Prievidza

 1. Slavomír Uhlár – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. František Zemánek – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 3. Ľubomír Mokrý – tajomník MsO SRZ Prievidza
 4. Zdenko Čavojčin – hlavný hospodár MsO SRZ Prievidza
 5. Milan Cápa
 6. Jaroslav Hepner
 7. Juraj Dolník
 8. Ján Mišovic
 9. Ivan Nagy
 10. Marek Murár

Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza

 1. JUDr. Juraj Florovič st.
 2. Ivan Klopan
 3. Antónia Martincová
 4. Dušan Gajdoš

Členovia disciplinárnej komisie Mso SRZ Prievidza

 1. Juraj Nikmon
 2. Milan Matiaško
 3. Milan Chudý
 4. Jaroslav Zemánek
 5. Marián Čižnár