Predsedníctvo

Členovia predsedníctva MsO SRZ  Prievidza

 1. Tibor Bezuška – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. Slavomír Uhlár – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 3. Ľubomír Mokrý – tajomník MsO SRZ Prievidza
 4. Zdenko Čavojčin – hlavný hospodár MsO SRZ Prievidza
 5. Marek Murár

Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza

 1. JUDr. Juraj Florovič st.
 2. Ivan Klopan
 3. Antónia Martincová
 4. Dušan Gajdoš

Členovia disciplinárnej komisie Mso SRZ Prievidza

 1. Juraj Nikmon
 2. Milan Matiaško
 3. Milan Chudý
 4. Jaroslav Zemánek
 5. Marián Čižnár