Predsedníctvo

Členovia predsedníctva MsO SRZ  Prievidza

 1. Mgr. Marek Murár
 2. Jaroslav Hepner
 3. Mgr. Lucia Ivenzová
 4. Ing. Michal Pánis
 5. Ján Mišovic

Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza

 1.  Ing. Roman Bujna – predseda
 2. Dušan Gajdoš
 3. Ivan Klopan

Členovia disciplinárnej komisie MsO SRZ Prievidza

 1. Juraj Nikmon st.
 2. Milan Matiaško
 3. Juraj Daňo
 4. Juraj Nikmon ml.

Č.ú. SK7109000000000066504447