Lipňové vody

Nitra č. 7                              3-2441-5-1

Č.ú. SK7109000000000066504447