Predaj HP 2020

Predajcovia hosťovacích povolení

  1.  Ľubica Flimelová – rybárske potreby
    Diviacka Nová Ves 213

    0905 639 175

  2. KM Fish-sport s. r.o. Rybárske Potreby                                                         Bojnická cesta 394/6, 971 01, Prievidza                                                                                                                                                                                                   0905 594 956                                                                                                                                                                                             
  3. Ryby, rybky, rybičky                                                                              Veľkonecpalská 253/17, 971 01, Prievidza-Močidlá                                                                                                                                                                                    0905 890 275                                                                                                                             
  4. Naj HOBBY – Ľubica Flimelová                                                                    Ulica 4.apríla 144/47, Zemianske Kostoľany                                                                                                                                                                                                    0918 569 734

 

Ceny hosťovacích povolení

Členom z iných organizácií sa nevydávajú povolenky na vody v užívaní MsO SRZ Prievidza, vydávajú sa iba hosťovacie povolenia.

Hosťovacie povolenia – vydávajú sa vždy na jeden revír.

Hosťovacie povolenie na vody kaprové

i/   denné pre členov SRZ  10 €

j/  denné detské pre členov SRZ 2 €

k/ denné nečlen 20 €

Pre tento rok/2019/ rozšírenie platností detských povolení na rybolov nie je možné, nakoľko je to v rozpore so zákonom o rybárstve a jeho vykonávacím predpisom.

Ďaľšie info tu:

Rozšírenie platnosti kaprového detského miestneho povolenia počas letných prázdnin – vyjadrenie

 

Hosťovacie povolenie na vody pstruhové              

     Denné pre člena SRZ nebudú vydávané!

     Pre nečlenov SRZ nebudú vydávané!

 

Výbor MO SRZ Prievidza

Č.ú. SK7109000000000066504447