Pstruhové revíry SRZ Prievidza

Nitra č. 8                             3-2450-4-1

Čiastkové povodie rieky Nitra od cestného mosta v obci Bojnice , časť Kúty  po pramene. Do revíru patrí  Bazov potok.

Chvojnica                            3-0451-4-1

Potok Chvojnica od ústia do rieky Nitra po pramene  , vrátane Porubského potoka od ústia do potoka Chvojnica  po pramene okrem VN Lazany.

Tužina                                 3-4541-4-1

Potok Tužina od ústia do rieky Nitra po pramene

Nitrica č. 3                          3-2470-4-1

Čiastkové povodie rieky Nitrica od ústia potoka Hradištnica po prepadový kanál VN Nitrianske Rudno.

Nitrica č. 4                          3-2490-4-1

Čiastkové povodie rieky Nitrica cca 100 metrov nad  ústím do VN Nitrianske Rudno po premene .Do revíru patrí aj potok Škrípovka po futbalové ihrisko  v obci Valaská Belá a potok Jasenina/ Gáplianka/ od ústia do rieky Nitrica  po pramene.

Bystrica                                3-0370-4-1

Potok Bystrica od ústia do rieky Nitra pri obci Bystričany po pramene. Do revíru patrí aj Žiarny potok po ústie do Čerenianskeho potoka.

Lazný potok                         3-1890-4-1

Lazný potok od ústia do rieky Nitra v obci Zemianske Kostoľany po pramene.

Kamenčiansky potok             3-1491-4-1

Kamenčiansky potok od sútoku s Lazným potokom v obci Kamenec pod Vtáčnikom po pramene.

Lehotský potok                     3-1920-4-1

Lehotský potok od ústia do rieky Nitra v meste Nováky po pramene.