Kaprové revíry SRZ Prievidza

VN Nitrianske Rudno       3-5470-1-1                           96 ha

Vodná plocha nádrže  na rieke Nitrica pri obci Nitrianske Rudno cca 100 metrov nad ústím rieky Nitrica smerom k obci Liešťany. Hranica revíru na toku je riadne označená tabuľami. Súčasťou revíru je prepadový kanál pod priehradným telesom. Lov z hrádze je zakázaný a je vyznačený informačnými tabuľami. Zanášanie nástrah, nahadzovanie a kŕmenie je z hrádze zakázané. V úseku od ústia rieky Nitrice do VN do vzdialenosti cca 50 m na pravom brehu a kolmo na protiľahlý breh smerom na obec Nitrianske Rudno je CHRO, vyznačená v teréne tabuľami a bójami , to tohto priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať nástrahy a zdržiavať sa v neresisku. Zákaz lovu v čase letných prázdnin  od 01.07.  do 31.08. príslušného roku  v úseku od ústia potoka Bystrica do VN Nitrianske Rudno  / začiatok pláže / po požičovňu  športových potrieb / vodných bicyklov /.

Lov rýb povolený od 15. mája príslušného roka.

 

VN Nováky                         3-5510-1-1                           18 ha

Vodná plocha nádrže pri meste Nováky.  Zákaz lovu , zanášania nástrah a kŕmenia z hrádze od vodohospodárskeho  podniku  a zo strany od hlavnej cesty I/50 k železnej lavičke pre peších. Úseky sú vyznačené  informačnými tabuľami. Od informačnej  tabule /S 48°43,248´ V 018°31,949´ / pri  rybárskej chatke  smerom na cestu I/50  /S 48°43,283´ V 018°31,922´ /je CHRO ,  ktorá je vyznačená v teréne  tabuľami a bójkami do vyznačeného priestoru je zakázané nahadzovať, zanášať  nástrahy a zdržiavať sa v danom priestore . Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

 

VN Kanianka                      3-5170-1-1                          8 ha 

Vodná plocha nádrže na potoku Kanianka v obci Kanianka. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

 

VN Lazany                         3-5300-1-1                           5,6 ha

Vodná plocha nádrže pri obci Lazany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah, kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

 

VN Brezany                        3-4950-1-1                           3,1 ha

Vodná plocha nádrže pri obci Brezany. Lov z hrádze ako aj zanášanie nástrah , kŕmenie a nahadzovanie z hrádze je zakázané. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

 

OR Nitra č.1                       3-2660-1-1                           1,9 ha

Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra č. 1 pri plážovom kúpalisku v katastri mesta Bojnice.  V zadnej časti sa nachádza CHRO , ktorá je v teréne vyznačená tabuľami  / S 48°46,859´ V 018°36,433´ –  48°46,895´ V 018° 36,437´ /a bójkami . Do uvedeného priestoru je zakázané nahadzovať , zanášať nástrahy a kŕmiť. Loviť v danom priestore je prísne zakázané.. V okolí  revíru je zákaz kladenia ohňa mimo  miest k tomuto účelu vybudovaných. Parkovať možno len pozdĺžne  vedľa spevnenej prístupovej komunikácie. Lov rýb povolený od 15.mája príslušného roka.

 

OR Nitra č. 2                      3-2661-1-1                            4 ha

Vodná plocha odstavného ramena rieky Nitra medzi obcou Opatovce nad Nitrou a mestom Novákmi. Lov rýb povolený od 15. mája  príslušného roka.

 

Ťakov  potok                    3-2941-1-1

Potok  Ťakov v bývalej obci Laskár  od ústia do odstavného ramena rieky Nitry č. 2  po pramene , vrátane banského prepadliska.

 

Lúkovica                           3-2101-1-4                            1,1 ha

Revír s režimom chyť a pusť. Vodná plocha rybníka 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane  štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku ( parc. č. 7107/1) pri meste Prievidza. Loviaci je povinný používať háčiky bez protihrotu a podložku pod ryby. Lov rýb povolený od 15. mája príslušného roka.

Nitra č. 6a                        3-2440-1-1

Čiastkové povodie rieky Nitra od ústia Oslianskeho potoka po železný mostík pre peších v Prievidzi  pri golfom ihrisku. K revíru patrí aj Čereniansky potok od ústia do rieky Nitry  po pramene.

 

Nitra č. 6b                        3-2442-1-4 

Revír s režimom chyť a pusť. 

Čiastkové povodie rieky Nitra  s režimom chyť a pusť od  železného mostíka pre peších v obci Prievidza  pri golfovom ihrisku  po splav v obci Prievidza pri reštaurácii Dráčik. Loviaci sú povinný používať háčiky bez protihrotu.

 

Handlovka č. 1                  3-0850-1-1

Čiastkové povodie rieky Handlovka od ústia do rieky Nitra pri obci Koš, po ústie Hradeckého potoka (kaskáda pred bývalým Agrospolom) v meste Prievidza.