Všetky príspevky Administrator

Mimoriadná brigáda 3. ObO.

Dňa 3.10. 2020( sobota) sa uskutoční posledná rybárska brigáda pre držiteľov pstruhových a kaprových povolení. Miesto stretnutia na parkovisku pri futbalovom ihrisku v obci Pravenec.

Začiatok brigády o 7:00 hod.

Výkon práce: presvetľovanie brehov rieky Nitry. Treba si priniesť pracovné aj ochranné pomôcky.

Vedúci brigády p. Sokol 0908 701 169.

Oznam o konaní mimoriadnej ČS 4. ObO

 

Mimoriadna ČS – je ZRUŠENÁ

 

Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia, Bottova 5, 971 01  Prievidza

Vec:: Oznam o konaní mimoriadnej ČS pre 4. ObO  – nové voľby členov výboru 4. ObO

Vážený členovia z ObO č. 4 srdečne Vás pozývame na mimoriadne zasadnutie ČS na deň 17.októbra 2020 /sobota/do Kultúrneho centra mesta Nováky od 8:00 hod.

Program mimoriadnej ČS

 1. Otvorenie
 2. Schválenie programu ČS
 3. Voľba mandátovej komisie
 4. Správa mandátovej komisie
 5. Voľba pracovného predsedníctva
 6. Voľba návrhovej komisie
 7. Voľba volebnej komisie – skrutátorov
 8. Zvolenie počtu členov výboru 4. ObO
 9. Spôsob voľby – aklamáciou alebo tajné
 10. Diskusia
 11. Voľba členov a náhradníkov do výboru obv.org. na roky 2020 – 2021
 12. Vyhlásenie výsledkov volieb do výboru 4. ObO
 13. Zasadnutie novo zvoleného výboru 4. ObO – voľba predsedu 4. ObO
 14. Návrh na uznesenie
 15. Záver

V Novákoch dňa 8.9.2020                                                                          Prípravný výbor mimoriadnej ČS

Ľudovít Bakus ml.

Juraj Dolník

Bc. Anton Hajnovič

Miroslav Oršula

 

 

Mimoriadna brigáda na VN Nováky

Oznam:

Mimoriadna brigáda na VN Nováky – dňa 19.9.2020 /sobota/ od 7:00 hod. pre členov 4.ObO .

Predmetom brigády bude kosenie trate pred feedrovými pretekmi. Doneste si vyžínače a palivo. Prihlásenie len po telefonickom dohovore!!!

Zodpovedná osoba : Juraj Dolník – 0905 710 587

hospodár

Rybolovné preteky „BRČO cup“ na VN Nováky – ZRUŠENÉ

Upozornenie!!! – ZRUŠENÉ

MsO SRZ Prievidza upozorňuje na konanie rybolovných pretekov na VN Nováky v dňoch 26. – 28. júna 2020.

Pretekárska dráha bude v priestore „za lodenicou“ v dĺžke cca 80 metrov a bude v priestore vyznačená.

Žiadame neregistrovaných rybárov na tento pretek, aby v tomto priestore a čase nelovili.

Výbor MsO SRZ Prievidza

Školenie z rybárskeho minima

Mestská organizácia – Slovenský rybársky zväz, Bottova 5, 971 01  Prievidza

P O Z V Á N K A

Mestská organizácia – Slovenský rybársky zväz v Prievidzi Vás pozýva na školenie z rybárskeho minima, ktoré sa uskutočnia dňa:

13. júna 2020 od 09:00 hodine

V kultúrnom dome v Diviackej Novej Vsi,

Obecný úrad č. 1, 972 24 Diviacka Nová Ves

Bližšie info: Bc. Marek Murár – 0918 813 435