Všetky príspevky Administrator

Mimoriadná brigáda pre 6. ObO

MsO SRZ Prievidza vyhlasuje Mimoriadnu brigádu na OR Nitry č.1

na dni 18.1.2020 a 25.1.2020 – vypiľovanie náletových drevín, zraz o 7:00 hod pri plechovom sklade na OR Nitry č.1.

Zodpovedná osoba : Ľubomír Zelenický.

Hospodár.

POĎAKOVANIE MESTU NOVÁKY

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Nováky za poskytnutie dotácie v sume 1250 € na zarybnenie revírov v katastrálnom území mesta Nováky v druhej polovici roku 2019.

Výbor MsO SRZ Prievidza

POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 7000 € z toho 3000 € na výrobu vyterovýh hniezd a zvyšok na zarybnenie revírov v katastrálnom území mesta Prievidza v priebehu roku 2019.

Výbor MsO SRZ Prievidza

 

 

POĎAKOVANIE OBCI KANIANKA

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať obci Kanianka, za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 266 € a to v roku 2019. Peniaze boli použité za prenájom kancelárie pre 7. ObO Kanianka.

14.10.2019,

Výbor MsO SRZ