Brigáda na RH Lukovica

HOSPODÁR

Prenášanie veľkých kaprov  po prezimovaní do lovnej Lukovice  sa uskutoční dňa 07.04.2018  začiatkom o 08,00 hod. Prosím o  účasť v maximálnej zostave  prívržencov CHaP. Pracovné pomôcky čižmy a rukavice.    Čavojčin Zdenko

Brigáda na RH Lukovica

Vážený rybári, kto má záujem si odpracovať prvú brigádu, má možnosť zajtra 14.3.2018 od 8:00 hod. na RH Lukovica .Platí do konca týždňa. Budovanie podkladu pod sklad. Prísť môžu rybári z celej MsO SRZ Prievidza.

Václav Mádr st.

Poďakovanie vedeniu mesta Prievidza

MO SRZ Prievidza chce touto formou vysloviť poďakovanie vedeniu mesta Prievidza za poskytnutú dotáciu. Táto bola našej organizácií poskytnutá v časovom období prvého polroka 2017 v sume 2000,-€. Dotácia bola použitá na zakúpenie rybej násady do našich revírov.

Výbor MO SRZ Prievidza.

Výsledky súťaže lru „Zlatý blyskáč“ 2017

Výsledky po absolvovaní troch kôl.

U10

 1. Novák Matej
 2. Novák Filip
 3. Šiňalová Paulínka
 4. Gregorová Michaela
 5. Findorová Hanka
 6. Findorová Šoňa
 7. Petrisková Kristína
 8. Muho Martin
 9. Zuberský Alex
 10. Kováčik Juraj
 11. Štanga Tobiaš
 12. Rusová Daniela
 13. Gonczi Michal
 14. Vážanová Ema
 15. Kubasák Jozef
 16. Varga Jakub
 17. Mokrý Samko
 18. Štálnik Jakub
 19. Vergik Michal
 20. Zajačka Marek
 21. Kerdik Michal
 22. Hubina Marek
 23. Murko Martin
 24. Vaško Samuel Štefan
 25. Jurisová Valentína
 26. Krebes Mário
 27. Líška Dávid
 28. Minariková Dorota
 29. Mráz Patrik
 30. Vavrek Jaroslav
 31. Žila Dominik
 32. Uhlárová Vanesa
 33. Habala Erik
 34. Bako Alex

 

U15

 1. Baniarová Ema
 2. Sidor Róbert
 3. Jokl Alexander
 4. Daniš Adrián
 5. Kováč Maroš
 6. Zaťko Juraj
 7. Richter Matej
 8. Kolárik Adrián
 9. Petriska Dominik
 10. Kalinay Juraj
 11. Richter Adam
 12. Štangová Nelly
 13. Matiaško Filip
 14. Škovránek Jakub
 15. Drdul Peter
 16. Findor Andrej
 17. Macho Matúš
 18. Mikula Juraj
 19. Štanga Michal
 20. Suvaček Jakub
 21. Minárik Jakub
 22. Radosa Tomáš
 23. Hagarová Radka
 24. Daniš Patrik
 25. Dudáš Igor
 26. Šimurka Tomáš
 27. Malina Daniel
 28. Belák Marek
 29. Bohuš Matúš
 30. Juris Šimon
 31. Lajtman Aďo
 32. Macho Miroslav
 33. Peniažko Matej
 34. Sochor Jakub
 35. Struhár Kevin
 36. Šrámka Martin
 37. Tóth Adam
 38. Vavrek Samuel
 39. Znášik Gabriel
 40. Zámocký Adam
 41. Richter Nikolas

 

U18

 1. Malina Róbert
 2. Hollá Laura
 3. Štálni Jozef
 4. Halač Filip
 5. Halač Juraj
 6. Balčirak Jozef
 7. Galač Viktor
 8. Kurcinik Nikolas
 9. Macho Filip

Oznam

V roku  2017 dôjde k čisteniu od  nánosu sedimentu na rieke Nitrica , pri odbernom mieste vody na rybársku farmu  v k. ú. obce Temeš , uvedené práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok  a na etapy ,s čo najmenším dopadom na ichtyofaunu postup prác bol konzultovaný s p. Mazáňom . Uvedené  dávame na vedomie širokej rybárskej verejnosti , aby nedochádzalo ku konfliktom.

Zdenko Čavojčin

hlavný hospodár SRZ Prievidza

Poďakovanie mestu Prievidza

MsO SRZ Prievidza vyjadruje poďakovanie mestu Prievidza za dotáciu z mesta Prievidza v sume 2000 €, ktorá bola poskytnutá našej organizácií na zarybnenie revírov MsO a na akciu „Vianočný kapor“ usporiadanú v spolupráci s mestom Prievidza.

Výbor MO SRZ Prievidza

Zarybnenie šťuka+plotica jeseň 2016

Dňa 11.11.2016 bolo zarybnené:

VN Kanianka 150 kg Š2 a 300 kg plotica

lov šťuky povolený od 1.12.2016 .

VN Lazany 80 kg Š2 a 150 kg plotica

 lov šťuky povolený od 1.12.2016.

Brezany – 40 kg Š2 ,100 kg plotica

 lov šťuky povolený od 1.12.2016.

OR Nitry č. 1 – 30 kg Š2 , 50 kg plotica

OR Nitry č. 1 bez zákazu , ryby nespĺňali zákonnú mieru.

Hlavný hospodár Zdenko Čavojčin v.r.