Výsledky súťaže lru „Zlatý blyskáč“ 2017

Výsledky po absolvovaní troch kôl.

U10

 1. Novák Matej
 2. Novák Filip
 3. Šiňalová Paulínka
 4. Gregorová Michaela
 5. Findorová Hanka
 6. Findorová Šoňa
 7. Petrisková Kristína
 8. Muho Martin
 9. Zuberský Alex
 10. Kováčik Juraj
 11. Štanga Tobiaš
 12. Rusová Daniela
 13. Gonczi Michal
 14. Vážanová Ema
 15. Kubasák Jozef
 16. Varga Jakub
 17. Mokrý Samko
 18. Štálnik Jakub
 19. Vergik Michal
 20. Zajačka Marek
 21. Kerdik Michal
 22. Hubina Marek
 23. Murko Martin
 24. Vaško Samuel Štefan
 25. Jurisová Valentína
 26. Krebes Mário
 27. Líška Dávid
 28. Minariková Dorota
 29. Mráz Patrik
 30. Vavrek Jaroslav
 31. Žila Dominik
 32. Uhlárová Vanesa
 33. Habala Erik
 34. Bako Alex

 

U15

 1. Baniarová Ema
 2. Sidor Róbert
 3. Jokl Alexander
 4. Daniš Adrián
 5. Kováč Maroš
 6. Zaťko Juraj
 7. Richter Matej
 8. Kolárik Adrián
 9. Petriska Dominik
 10. Kalinay Juraj
 11. Richter Adam
 12. Štangová Nelly
 13. Matiaško Filip
 14. Škovránek Jakub
 15. Drdul Peter
 16. Findor Andrej
 17. Macho Matúš
 18. Mikula Juraj
 19. Štanga Michal
 20. Suvaček Jakub
 21. Minárik Jakub
 22. Radosa Tomáš
 23. Hagarová Radka
 24. Daniš Patrik
 25. Dudáš Igor
 26. Šimurka Tomáš
 27. Malina Daniel
 28. Belák Marek
 29. Bohuš Matúš
 30. Juris Šimon
 31. Lajtman Aďo
 32. Macho Miroslav
 33. Peniažko Matej
 34. Sochor Jakub
 35. Struhár Kevin
 36. Šrámka Martin
 37. Tóth Adam
 38. Vavrek Samuel
 39. Znášik Gabriel
 40. Zámocký Adam
 41. Richter Nikolas

 

U18

 1. Malina Róbert
 2. Hollá Laura
 3. Štálni Jozef
 4. Halač Filip
 5. Halač Juraj
 6. Balčirak Jozef
 7. Galač Viktor
 8. Kurcinik Nikolas
 9. Macho Filip

Detská jašenica

Malí, veľkí a všetci, čo sa cítite byť deťmi, príďte spolu s nami stráviť nedeľu 28. mája do areálu prievidzského minigolfu a jeho okolia na „Detskú jašenicu“, ktorú pripravilo Centrum voľného času SPEKTRUM v spolupráci s mestom Prievidza, s Minigolfom, s InterSportom a T-613 s.r.o. pre všetky deti a ich rodičov.

Pre všetkých sú pripravené rôzne súťaže a športovo-zábavné aktivity. Mladí aj skôr narodení si môžu vyloviť rybu, zajazdiť na koni, zastrieľať z luku, zaskákať na trampolíne, pozrieť výcvik psov či zahrať korfbal. Vyskúšate si prácu hasičov, chodúle, skautské uzle a základné údery v karate. S Klubom netradičných športov Pampúch si zahráte interkros, indiaku, ringo, boccia a Mӧlky. Zajazdíte si na kolobežkách speeder. Pozriete si makety rakiet a lietadiel raketových modelárov. Kreatívne deti čaká tvorivá a fotografická dielnička. Za svoju šikovnosť získate sladkú odmenu a možnosť získať sponzorské ceny z tomboly. A to sme spomenuli len malú časť toho, čo sme pre Vás na nedeľňajšie popoludnie pripravili, viac sa dočítate na stránke https://www.facebook.com/cvcpd/. „Detskú jašenicu“ spríjemnia vystúpenia mladých spevákov, tanečníkov, športovcov a detská diskotéka.

PROGRAM:
14:00 registrácia detí- „Jašikarta“
kultúrny program
malá detská diskotéka
prezentačné stánky
súťažné stanoviská
dielničky
bufet
16:30 Tombola
17:00 Ukončenie

Mimoriadna brigáda pre celú členskú základňu

Oznam

Dňa 9.6.2017 , t.j. v piatok v čase o 13,00 hod sa uskutoční brigáda v mestskom parku pri jazierku v Prievidzi brigáda v spolupráci s vedením mesta Prievidza , na úprave jazierka , môžu sa zúčastniť všetci členovia SRZ Prievidza. Potrebné priniesť pílku , sekerku a ochranné pomôcky.

Hospodár Zdenko Čavojčin.

Oznam

V roku  2017 dôjde k čisteniu od  nánosu sedimentu na rieke Nitrica , pri odbernom mieste vody na rybársku farmu  v k. ú. obce Temeš , uvedené práce budú vykonávané za vhodných klimatických podmienok  a na etapy ,s čo najmenším dopadom na ichtyofaunu postup prác bol konzultovaný s p. Mazáňom . Uvedené  dávame na vedomie širokej rybárskej verejnosti , aby nedochádzalo ku konfliktom.

Zdenko Čavojčin

hlavný hospodár SRZ Prievidza