Výbor

Členovia výboru MsO SRZ  Prievidza

 1. Tibor Bezuška – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. Slavomír Uhlár – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 3. Lucia Ivenzová, Mgr. – tajomník MsO SRZ Prievidza
 4. Juraj Dolník – hospodár MsO SRZ Prievidza
 5. Marek Murár, Mgr. – velitel RS MsO SRZ Prievidza
 6. Milan Cápa
 7. Ján Radosa
 8. Josef Duchoň
 9. Jozef Ďurica
 10. Lukáš Flimel
 11. Miroslav Oršula
 12. Ján Mišovic
 13. Ľubomír Zelenický
 14. Jaroslav Hepner
 15. Milan hrdý

Č.ú. SK7109000000000066504447