Predsedníctvo

Členovia predsedníctva MsO SRZ  Prievidza

 1. Tibor Bezuška – predseda MsO SRZ Prievidza
 2. Slavomír Uhlár – podpredseda MsO SRZ Prievidza
 3. Lucia Ivenzová, Mgr. – tajomník MsO SRZ Prievidza
 4. Juraj Dolník –  hospodár MsO SRZ Prievidza
 5. Marek Murár, Mgr. – velitel rybárskej stráže

Členovia kontrolnej komisie MsO SRZ  Prievidza

 1.  Ing. Roman Bujna – predseda
 2. Dušan Gajdoš – podpredseda
 3. Antónia Martincová
 4. Ivan Klopan

Členovia disciplinárnej komisie Mso SRZ Prievidza

 1. Juraj Nikmon st.
 2. Milan Matiaško
 3. Juraj Daňo
 4. Juraj Nikmon ml.

Č.ú. SK7109000000000066504447