Členovia výborov ObO

Členovia výboru 1. ObO v  Prievidzi

 1. Milan Cápa – predseda
 2. Ján Radosa – tajomník
 3. Vladimír Krško st.
 4. Milan Chudý
 5. Juraj Grác – brigádnický referent
 6. Marcel Šurkala
 7. Vladimír Krško ml.

Členovia výboru 2. ObO v Prievidzi

 1. Jozef Duchoň – predseda
 2. Viliam Skurák – tajomník
 3. Ján Cirok
 4. Dušan Drnaj
 5. Jozef Ďurica – brigádnický referent

Členovia výboru 3. ObO SRZ v Nitrianskom Pravne

 1. Jaroslav Hepner – predseda
 2. Lukáš Flimel – tajomník
 3. Matúš Kocúr – brigádnický referent
 4. Tibor Čmelo
 5. Roman Sokol

Členovia poverený riadením 4. ObO v Novákoch 

 1. Juraj Dolník
 2. Miroslav Oršula
 3. Ľudovít Bakus
 4. Anton Hajnovič, Bc.

Členovia výboru 5. ObO v Nitrianskom Rudne

 1. Ján Mišovic – predseda
 2. Peter Kováč – brigádnický referent
 3. Ing. Erik Hrdý – tajomník
 4. Slavomír Uhlár
 5. Miroslav Chudý

Členovia výboru 6. ObO  v Prievidzi

 1. Tibor Bezuška – predseda
 2. Ivan Nagy – tajomník
 3. Ľubomír Zelenický – brigádnický referent
 4. Radoslav Pánis
 5. Ervín Gajer

Členovia výboru 7. ObO  v Kanianke

 1. Marek Murár, Mgr.  – predseda
 2. Milan Hrdý – tajomník
 3. Tomáš Píš  – brigádnický referent
 4. Matúš Píš
 5. Štefan Obyvateľ
 6. Róbert Rybár
 7. Erik Vanek

Č.ú. SK7109000000000066504447