Lipňové revíry SRZ Prievidza

platné od 1.1.2015

Nitra č. 7                          3-2441-5-1

Čiastkové povodie rieky Nitra od splavu v meste Prievidza – sídlisko Zapotôčky  / reštaurácia Dráčik / po cestný most  v obci Bojnice , časť Kúty.