Chovné revíry SRZ Prievidza

platné od 1.1.2015

Nitra č. 7                           3-2460-4-2

Potoky Necpalský, Brezianský, Vyšehradný , potok Lubená , Lihotský potok,  a potok Kanianka  okrem VN Kanianka od ústia do rieky Nitra po pramene

Nitrica č. 3                        3-2480-4-2

Potoky Diviacky,  Sučiansky , potok Ješková Ves, Dlžínsky a  potok Rokoška od ústia do rieky Nitrica po pramene

Nitrica č. 4                        3-2500-4-2

Potok Bystrica / Rudnianska Lehota/ od ústia do VN Nitrianske Rudno po pramene , Potoky Nevidzianka, Lomnica, Opačitský potok, potok Kočnárka , potok Studenec  a Mokrišov potok od ústia do rieky Nitrica po pramene.  Slávikovský , Zliechovský a Šindenliarsky potok /Čavojský potok/ od ústia  do potoka Jasenina / Gáplianka/  po pramene.  Potok Škrípovka od futbalového ihriska v obci Valaská Belá po pramene.

Cigliansky potok               3-0480-4-2

Cigliansky potok od ústia do Lehotského potoka po pramene vrátane prítokov.

Handlovka č. 1                 3-0860-4-2

Hradecký potok , potok Mráznica  od ústia do Hradeckého potoka po pramene a potok Moštenica od ústia do rieky Handlovka po pramene.

Osliansky potok č. 2        3-2770-4-2 

Osliansky potok od ústia potoka Cérová po pramene.

Cérová                              3-0441-4-2

Potok Cérová od ústia do Oslianskeho potoka  po pramene.

Treblianka                       3-4390-4-2

Potok Treblianka od ústia do rieky Nitra po pramene vrátane prítokov.

Rybník Podbanské           3-3480-1-2

Vodná plocha dvoch rybníkov cca 100 m od sídla firmy Gewiss Slovakia, po pravej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a  Malú Lehôtku ( parc. Č. 7116/2 a 7116/4) pri meste Prievidza