4.ObO Nováky

Úradné hodiny 4. ObO pre rok 2018 na ul. SNP č.118 v Novákoch, každý piatok v čase od 14:30 – 16:30.

  • December  2017   : 15,22,29
  • Január          2018   : 5,12,15,19,26
  • Február       2018   : 2,9,16,23
  • Marec          2018   : 2,9,16,23
  • Apríl             2018   : 6,13,20,27

Po tomto termíne už nebudú vydávane povolenia na rybolov na rok 2018, iba novo prijatým členom po skúške z rybárskeho minima.

Výdaj zabezpečuje Juraj Dolník (č.t.: 0905 703 006) email: jurajdolnik1972@gmail.com

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch

Každý člen MsO SRZ je povinný odovzdať zosumarizovaný prehľad o úlovkoch svojej obvodnej organizácii do 15.1. bežného roka. Neskoré odovzdanie prehľadu o úlovkoch je sankcionované nevydaním povolenia na daný kalendárny rok. Nevyplnený sumár o úlovkoch sa bude považovať za neodovzdaný.

Vydávanie povolení na rybolov v roku 2018

Každý člen MsO SRZ je povinný odovzdať ústrižok zaplatenej zloženky, ktorá bola uhradená v SLSP, prípadne výpis o platbe formou internetbankingu, platobného príkazu z bankomatu, s priloženou vypísanou zloženkou, v ktorej sú rozpísané jednotlivé platby a prevziať si od príslušnej obvodnej organizácie členský preukaz s nalepenou členskou známkou na rok 2018 a povolenie na rybolov najneskôr do 27.4.2018. Po tomto  dátume bude výdaj ukončený a nebude možné si prevziať žiadne povolenia na rybolov v danom roku.

Finančné prostriedky zaplatené členom, ktorý si v stanovenom termíne nevyzdvihol povolenie na rybolov bude použité v súlade s brigádnickým poriadkom SRZ Prievidza platným pre rok 2018.

 

VČS 4.ObO Nováky  –  dňa 03.02.2018 o 09:00 hodine v KC Nováky, ul. Štefánika 9

 

Vybor 4.ObO SRZ Prievidza

Vážený rybári a rybárky z 4. ObO Nováky, prinášame vám možnosť objednania si povolení na rok 2017 cez našu internetovú stránku. Stačí len pozorne vyplniť tlačivo, doniesť na rybársky dom do Novák na adrese ul. SNP 118,  alebo poslať na mailovú adresu jurajdolnik1972@gmail.com .

Pre tých ktorí nemajú prístup na internet budú pripravené tlačiva v kancelárii na výdajnom mieste.

Po skontrolovaní  správnosti údajov a poplatkov zašleme potvrdzujúcu správu. Potom zaplatíte uvedenú sumu cez internet banking alebo šekom.

Obratom t.j. o týždeň si prídete pre rybárske doklady, takže stačí len jedna návšteva na rybárskom dome.

Na počkanie sa doklady vydávať nebudú!

Vy ušetríte čas čakania v rade, a nám ušetríte prácu.

Pozorne vyplňujte sumy za členské, rezervný fond a neodpracované brigády! 

Bankové spojenie:

Číslo účtu v SLSP je : SK7109000000000066504447

VS: je číslo člena /z členského preukazu/.

Pre žiadateľov o nové členstvo platí variabilný symbol v tvare: 20184 /pre každého žiadateľa/. Je potrebné prísť aj s vypísaným tlačivom na prihlásenie do SRZ.

Upozorňujeme členov, že každý rybár sa pri zakúpení povolenia musí preukázať členskou legitimáciou, do ktorej mu bude nalepená členská známka a

musí vyplniť tlačivo!

Objednávka povolení 2018 on line     – xlsx 

Objednávka povolení 2018 na vytlačenie    – pdf

S pozdravom výbor 4. ObO SRZ Nováky.