Výdaj povolení pre rok 2022

   Úradné hodiny a dni:

Pre obvodné organizácie 1,2,3,4,5,6,7: od 13.12.2021 do 15.4.2022

1.Obvodná organizácia : úradné hodiny v utorok v čase od 14:30 do 17:30 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. Ján Radosa č.t. 0908 245 832

2.Obvodná organizácia : úradné hodiny v pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. Jozef Duchoň č.t. 0907 650 307

3.Obvodná organizácia : úradné hodiny v nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hod. v Klube mládeže v Poluvsí. Vybavuje Jaroslav Hepner č.t. 0949 183 750

4.Obvodná organizácia : úradné hodiny v pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hod. v kancelárii obv. organizácie na ul. SNP 118 v Novákoch. Vybavuje p. Juraj Dolník č.t. 0905 710 587

5.Obvodná organizácia : úradné hodiny v nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hod. v kancelárii obv. organizácie v budove obec. Ú radu v Div. Novej Vsi. Vybavuje Slavomír Uhlár č.t. 0907 046 616

6.Obvodná organizácia : úradné hodiny stredu v čase od 16:00 do 18:00 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje Ervín Geier č.t. 0949 063 248

7.Obvodná organizácia : úradné hodiny v stredu v čase od 18:00 do 20:00 hod. v kancelárii obv. organizácie ul. Školská v Kanianke Vybavuje Mgr. Marek Murár č.t. 0918 813 435

Každý štvrtok v roku, okrem letných prázdnin, budú v čase od 16:00 do 18:00 hod. úradné hodiny pre verejnosť na Rybárskom dome na ul. Bottová 5, v Prievidzi.

Zabezpečuje:

tajomník MsO SRZ Prievidza Mgr. Lucia Ivenzová  0905 710 588  predseda MsO SRZ Prievidza pán Tibor Bezuška    0918 862 100

 

Č.ú. SK7109000000000066504447