Výdaj povolení pre rok 2023

   Úradné hodiny a dni:

Pre obvodné organizácie 1,2,3,4,5,6,7: od 18.12.2022 do 15.4.2023

1.Obvodná organizácia : úradné hodiny v utorok v čase od 16:30 do 18:30 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. František Kuruc tel.: 0905 951 681

2.Obvodná organizácia : úradné hodiny v pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. Jozef Duchoň č.t. 0907 650 307

3.Obvodná organizácia : úradné hodiny v nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hod. v rybárskej kancelárií v Poluvsí. Vybavuje p. Jaroslav Hepner č.t. 0949 183 750

4.Obvodná organizácia : úradné hodiny v piatok v čase od 15:30 do 17:30 hod. v kancelárii obv. organizácie na ul. SNP 118 v Novákoch. Vybavuje p. Ľubomír Cagalinec tel.: 0911 967 923

5.Obvodná organizácia : úradné hodiny v nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hod. v kancelárii obv. organizácie v budove obec. Ú radu v Div. Novej Vsi. Vybavuje p. Slavomír Uhlár č.t. 0907 046 616

6.Obvodná organizácia : úradné hodiny v stredu v čase od 16:00 do 18:00 hod. na rybárskom dome ul. Bottova 5 Prievidza. Vybavuje p. Ervín Geier č.t. 0949 063 248

7.Obvodná organizácia : úradné hodiny v stredu v čase od 18:00 do 20:00 hod. v kancelárii obv. organizácie ul. Školská v Kanianke Vybavuje p. Tomáš Píš tel.: 0918 185 752

Každý štvrtok v roku, okrem letných prázdnin, budú v čase od 16:00 do 18:00 hod. úradné hodiny pre verejnosť na Rybárskom dome na ul. Bottová 5, v Prievidzi.

Zabezpečuje:

tajomník MsO SRZ Prievidza Mgr. Lucia Ivenzová  0905 710 588  predseda MsO SRZ Prievidza pán Mgr. Marek Murár 0944  456 620

Č.ú. SK7109000000000066504447