Výdaj povolení pre rok 2018

         Zmena úradných dní a hodín – upozornenie !!!

 

  1. bvodná organizácia bude mať úradné dni každý utorok v čase od 14:30 do 17:30 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova 5, v Prievidzi. Výdaj zabezpečuje pán Ján Radosa ( č.t.: 0908245832) a Václav Mádr (č.t.: 0907276972)
  2. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každý pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova 5, v Prievidzi. Výdaj zabezpečuje pán Jozef Duchoň (č.t.:0907650307)
  3. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodine v  Klube mládeže v Poluvsí. Výdaj zabezpečuje pán Jaroslav Hepner ( č.t.: 0949183750)
  4. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každý piatok v čase od 14:30 do 16:30 hodiny na Rybárskom dome na ul. SNP 118, v Novákoch. Výdaj zabezpečuje pán Juraj Dolník                              (č.t.: 0905703006, jurajdolnik1972@gmail.com)
  5. Obvodná organizácia má úradné dni každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v sídle budovy Obecného úradu v Diviackej Novej Vsi. Výdaj zabezpečuje pán Slavomír Uhlár           ( č.t.: 0918 862 100)
  6. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hodiny  v rybárskom dome na ul. Bottova 5, v Prievidzi. Výdaj zabezpečuje pán Ervín Geier ( č.t.: 0949063248) a Ľubomír Zelenický ( č.t.: 0918792035)
  7. Obvodná organizácia bude mať úradné dni každú nedeľu v čase od 09:00 do 11:00 hodiny v kancelárii obvodnej organizácie ktorá sa nachádza v budove činžiaku na ul. Školskej v Kanianke. Výdaj zabezpečuje pán Marek Murár   ( č.t.: 0918813435).

Každý štvrtok v roku, budú v čase od 16:00 do 18:00 hod. úradné hodiny pre verejnosť na Rybárskom dome na ul. Bottová 5, v Prievidzi. Zabezpečuje tajomník MsO SRZ Prievidza Ľubomír Mokrý ( č.t.: 0905710588) a predseda MsO SRZ Prievidza pán Slavomír Uhlár ( č.t.: 0918 862 100)