Predaj hosťovacích povolení pre rok 2019

Predajcovia hosťovacích povolení

  1.  Ľubica Flimelová – rybárske potreby
    Diviacka Nová Ves 213

    0905 639 175

  2. KM Fish-sport s. r.o. Rybárske Potreby                                                         Bojnická cesta 394/6, 971 01, Prievidza                                                                                                                                                                                                   0905 594 956                                                                                                                                                                                             
  3. Ryby, rybky, rybičky                                                                              Veľkonecpalská 253/17, 971 01, Prievidza-Močidlá                                                                                                                                                                                    0905 890 275                                                                                                                             
  4. Naj HOBBY – Ľubica Flimelová                                                                    Ulica 4.apríla 144/47, Zemianske Kostoľany                                                                                                                                                                                                    0918 569 734

 

Ceny hosťovacích povolení

Členom z iných organizácií sa nevydávajú povolenky na vody v užívaní MsO SRZ Prievidza, vydávajú sa iba hosťovacie povolenia.

Hosťovacie povolenia – vydávajú sa vždy na jeden revír.

Hosťovacie povolenie na vody kaprové

i/   denné pre členov SRZ  15 €

j/  denné detské pre členov SRZ 2 €

k/ týždenné detské pre členov SRZ 5 €

l/ denné nečlen 20 €

Hosťovacie povolenia pre deti na kaprové vody ZO SRZ

Uznesením č. 29/09 Rada schválila aj vydanie nových druhov povolení na rybolov a to : denné hosťovacie povolenie pre deti na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 2 € a týždenné hosťovacie povolenie na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 5 € . Upozorňujeme ZO SRZ, že tieto povolenia môžu byť vydané len deťom, ktoré sú držiteľmi základného miestneho detského povolenia a nebudú sa vydávať na revíry Rady.

 

Hosťovacie povolenie na vody pstruhové              

     Denné pre člena SRZ nebudú vydávané!

     Pre nečlenov SRZ nebudú vydávané!

 

Výbor MO SRZ Prievidza