Predaj hosťovacích povolení pre rok 2018

 
Ceny hosťovacích povolení

Členom z iných organizácií sa nevydávajú povolenky na vody v užívaní MsO SRZ Prievidza, vydávajú sa iba hosťovacie povolenia.

Hosťovacie povolenia – vydávajú sa vždy na jeden revír.

Hosťovacie povolenie na vody kaprové

i/   denné pre členov SRZ  15 €

j/  denné detské pre členov SRZ 2 €

k/ týždenné detské pre členov SRZ 5 €

l/ denné nečlen 20 €

Hosťovacie povolenia pre deti na kaprové vody ZO SRZ

Uznesením č. 29/09 Rada schválila aj vydanie nových druhov povolení na rybolov a to : denné hosťovacie povolenie pre deti na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 2 € a týždenné hosťovacie povolenie na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 5 € . Upozorňujeme ZO SRZ, že tieto povolenia môžu byť vydané len deťom, ktoré sú držiteľmi základného miestneho detského povolenia a nebudú sa vydávať na revíry Rady.

 

Hosťovacie povolenie na vody pstruhové              

     Denné pre člena SRZ nebudú vydávané!

     Pre nečlenov SRZ nebudú vydávané!

 Hosťovacie  povolenie na vody lipňové

     Nebudú vydávané!

Výbor MO SRZ Prievidza