Predaj hosťovacích povolení pre rok 2018

1,  Diviacka Nová Ves
Ľubica – Ľuba Flimelová
Predaj chovateľských, záhradkárskych a rybárskych potrieb
Adresa: Diviacka Nová Ves 213, 97224
T.č.: 046 5464 051
0905 639 175
2,  Prievidza
Predajňa RRR:

Adresa: Veľkonecpalská 17, 971 01 Prievidza

Mobil: 0905 890 275
Tel/Fax: 046/542 19 12
info@rrr.sk

Ceny hosťovacích povolení

Členom z iných organizácií sa nevydávajú povolenky na vody v užívaní MsO SRZ Prievidza, vydávajú sa iba hosťovacie povolenia.

Hosťovacie povolenia – vydávajú sa vždy na jeden revír.

Hosťovacie povolenie na vody kaprové

i/   denné pre členov SRZ  15 €

j/  denné detské pre členov SRZ 2 €

k/ týždenné detské pre členov SRZ 5 €

l/ denné nečlen 20 €

Hosťovacie povolenia pre deti na kaprové vody ZO SRZ

Uznesením č. 29/09 Rada schválila aj vydanie nových druhov povolení na rybolov a to : denné hosťovacie povolenie pre deti na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 2 € a týždenné hosťovacie povolenie na kaprové vody ZO SRZ v hodnote 5 € . Upozorňujeme ZO SRZ, že tieto povolenia môžu byť vydané len deťom, ktoré sú držiteľmi základného miestneho detského povolenia a nebudú sa vydávať na revíry Rady.

 

Hosťovacie povolenie na vody pstruhové              

     Denné pre člena SRZ nebudú vydávané!

     Pre nečlenov SRZ nebudú vydávané!

 Hosťovacie  povolenie na vody lipňové

     Nebudú vydávané!

Výbor MO SRZ Prievidza