Obmedzenia výkonu rybárskeho práva SRZ Prievidza

 Aktuálna situácia:    aktualizované: 1.6.2020

VN Nitrianske Rudno,  3-5470-1-1

 • bez obmedzení

VN Nováky,  3-5510-1-1

 • bez obmedzení

VN Kanianka,  3-5170-1-1

 • bez obmedzení

VN Lazany,  3-5300-1-1

 • bez obmedzení

VN Brezany,  3-4950-1-1

 • bez obmedzení

OR Nitra č. 1,  3-2660-1-1

 • bez obmedzení

OR Nitra č. 2, (CHAP)  3-2661-4

 • bez obmedzení

Lúkovica,  (CHAP) 3-2101-1-4

 • bez obmedzení

Nitra č. 6a, 3-2440-1-1

 • bez obmedzení

Nitra č. 6b,  (CHAP) 3-2442-1-4

 • bez obmedzení

Handlovka č. 1, 3-0850-1-1

 • bez obmedzení

Nitra č. 7,  (CHAP) 3-2441-4-4

 • bez obmedzení

Nitra č. 8,  3-2450-4-1

 • bez obmedzení

Chvojnica,  3-0451-4-1

 • bez obmedzení

Tužina,  3-4541-4-1

 • bez obmedzení

Nitrica č. 3,  3-2470-4-1

 • bez obmedzení

Nitrica č. 4,  3-2490-4-1

 • bez obmedzení

Bystrica,  3-0370-4-1

 • bez obmedzení

Lazný potok,  3-1890-4-1-

 • bez obmedzení

Kamenčianský potok,  3-1491-4-1

 • bez obmedzení

Ciglianský potok,  3-0480-4-1

 • bez obmedzení

Kanianka,  3-1500-4-1

 • bez obmedzení

 

 

 

 

Č.ú. SK7109000000000066504447