2018

 • Uznesenie č. 1
 • Uznesenie č. 2
 • Uznesenie č. 3
 • Uznesenie č. 4
 • Uznesenie č. 5
 • Uznesenie č. 6
 • Uznesenie č. 7
 • Uznesenie č. 8
 • Uznesenie č. 9
 • Uznesenie č.10
 • Uznesenie z MK
 • Správa z MK