Plán zarybnenia – Pstruh dúhový „leto 2020“

OZNAM:

Na základe „plánu zarybnenia pstruhom dúhovým“ a možnosťami dodávateľa, bude zarybnenie Pd 2 prebiehať 3. augusta 2020.

  • Nitrica č. 3     –  500 kg
  • Nitrica č. 4     –  300 kg
  • Nitra č. 6a      –  150 kg
  • Nitra č. 8        –   800 kg

Hospodár  J.D.