Školenie z rybárskeho minima

Mestská organizácia – Slovenský rybársky zväz, Bottova 5, 971 01  Prievidza

P O Z V Á N K A

Mestská organizácia – Slovenský rybársky zväz v Prievidzi Vás pozýva na školenie z rybárskeho minima, ktoré sa uskutočnia dňa:

13. júna 2020 od 09:00 hodine

V kultúrnom dome v Diviackej Novej Vsi,

Obecný úrad č. 1, 972 24 Diviacka Nová Ves

Bližšie info: Bc. Marek Murár – 0918 813 435