Preteky – zrušenie.

Vážení členovia MsO SRZ Prievidza

Na základe všeobecne známych faktov ohľadne opatrení prijatých a súvisiacich s bojom proti šíreniu vírusu COVID – 19 Vám týmto oznamujeme,  zrušenie rybárskych pretekov :
RYBOLOVNÉ PRETEKY PRE DOSPELÝCH –
na VN Nitrianske Rudno – 9.5.20220
RYBOLOVNÉ PRETEKY PRE DETI –
na VN Nováky – 2.5.2020
na OR Nitry č.1 – 9.5.2020
na VN Kanianka – 16.5.2020
RYBOLOVNÉ PRETEKY FUNKCIONÁROV
NA Lukovici – 23.5.2020
RYBOLOVNÉ PRETEKY ŽIEN
NA VN Kanianka 17.5.2020
Predsedníctvo MsO SRZ Prievidza