LUKOVICA – zmena v evidencii rybárskych revírov,2020

Od 1.1.2020 došlo k zmene v evidencii rybárskych revírov:

LUKOVICA, 3-2101-1-4,

Vodná plocha rybníka bočnej vodnej nádrže 100 m od sídla firmy Gewis Slovakia, po ľavej strane štátnej cesty smerom na Veľkú a Malú Lehôtku (parc.č. 7107/1) pri meste Prievidza.

To znamená že, lov rýb je celoročne povolený.

                                                       Hospodár SRZ Prievidza