Brigáda – spoločná- pstruhová za zrušenú zo dňa 7.3.2020

Obv.org. č. 1,2,6 –  14.3.2020 rieka Nitra od mosta v obci Kúty po cestný most
v Nedožeroch – Brezanoch

Zraz pri reštaurácii HUBERT

Zodpovedná osoba : Ľubomír Zelenický.

Hospodár.