POĎAKOVANIE OBCI DIVIACKA NOVÁ VES

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať obci Diviacka Nová Ves za sumu 1000 € na zarybnenie pstruhom – rieka Nitrica

Výbor MsO SRZ Prievidza