POĎAKOVANIE MESTU PRIEVIDZA

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Prievidza za poskytnutie dotácie vo výške 7000 € z toho 3000 € na výrobu vyterovýh hniezd a zvyšok na zarybnenie revírov v katastrálnom území mesta Prievidza v priebehu roku 2019.

Výbor MsO SRZ Prievidza