POĎAKOVANIE MESTU NOVÁKY

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Nováky za poskytnutie dotácie v sume 1250 € na zarybnenie revírov v katastrálnom území mesta Nováky v druhej polovici roku 2019.

Výbor MsO SRZ Prievidza