POĎAKOVANIE OBCI KANIANKA

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať obci Kanianka, za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 266 € a to v roku 2019. Peniaze boli použité za prenájom kancelárie pre 7. ObO Kanianka.

14.10.2019,

Výbor MsO SRZ