Výlov rýb na Lukovici

Dňa 26.10.2019 od 7:00 hod. sa koná hospodárský výlov rýb na revíri Lukovica. Podmienkou účasti na výlove je telefonické prihlásenie, mať na výlove „broďáky“ alebo vysoké čižmy!!!

Kontakt: J. Dolník 0905 703 006, hlavný hospodár.