Poďakovanie mestu Nováky

Chceli by sme sa v mene MsO SRZ Prievidza poďakovať mestu Nováky, za poskytnutie finančnej dotácie vo výške 1250 € a to v prvom polroku 2019. Peniaze boli použité na zarybnenie.

19.9.2019,                                                     Výbor MsO SRZ Prievidza