Rozšírenie platnosti kaprového detského miestneho povolenia počas letných prázdnin – vyjadrenie

Vážení kolegovia vedúci krúžkov, štatutári OZ SRZ,      v súvislosti s novou legislatívou a zatiaľ nezrušenou smernicou „O platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov“ z roku 2018 posielam vyjadrenie organizačno-právneho referenta: „V predchádzajúcom období neplatilo rozšírenie na všetky revíry, ale rozlišovalo sa, či ide o revíry SRZ alebo miestne vody, pričom organizácie si určili, či chcú rozšírenie … Čítať ďalej Rozšírenie platnosti kaprového detského miestneho povolenia počas letných prázdnin – vyjadrenie