Úhyn rýb na VN Lazany

Dobrý deň,

informácia o úhyne rýb na VN Lazany. V sobotu 15.6.2019 som dostal informáciu od predsedu SRZ Prievidza, že dochádza k úhynu rýb na spomenutej VN. Po príchode na VN Lazany sme zmerali teplotu a množstvo kyslíka rozpusteného vo vode. Pri prvotnom meraní bola teplota vody v rozmedzí 29 až 30 °C a koncentrácia kyslíka 4 – 8 mg/l. Pri týchto parametroch vody je viac než pravdepodobné že k úhynu rýb došlo z dôvodu nedostatku kyslíka vo vode. Uhynuté ryby nevykazovali znaky otravy. Uhynuli všetky vekové kategórie zubáča veľkoústeho  a pár kusov sumca veľkého. Dnes 18.6.2019 o 7:00 hod za prítomnosti ichtyológa  SRZ , pána Richarda Štencla bolo vykonané opakované meranie kvality vody a to nasledovne : v pribežných častiach a na povrchu nádrže bola teplota vody 25 °C, obsah kyslíka na úrovni 10,5 mg/l a saturácia 45%, v metrovej hĺbke teplota vody 22 °C a obsah kyslíka 3,07 mg/l a saturácia 15% – tieto hodnoty sú už kritické aj pre kaprovité ryby.

Takže oficiálne stanovisko – úhyn rýb spôsobuje vysoká teplota a nedostatok kyslíka vo vode. Nejde o otravu vodného prostredia, čiže nie je dôvod brať vzorky ryb na stanovenie otravy!

Dňa 18.6.2019, 20:45 hod.

Zástupca hlavného hospodára, Juraj Dolník.