Majstrovstvá SLOVENSKA na dlhé trate v roku 2019, KRK Nováky

Týmto vám oznamujeme, že v roku 2019 usporiadame kanoistické preteky na priehrade v Nitrianskom Rudne dňa 8.5.2019 a na jazere v Novákoch v dňoch 4.-5.5.1919 a  6.-7. 7.2019. Zároveň Vás prosíme, aby ste túto informáciu postúpili všetkým vašim členom, aby sme predišli zbytočným kolíziám pri príprave a organizácii uvedených pretekov ako i vašej prípadnej činnosti, organizovanej v tomto termíne na uvedených vodách. Zároveň vám vopred ďakujeme za prejavenú tolerantnosť na našich spoločných vodách  v roku 2019.

Milan Oršula

prezident klubu