Oznam pre členov 1.ObO

Plánovaná brigáda z 16.3.2019  sa presúva na 13.4.2019

NITRA č. 8, Bojnice, Kúty smer Nedožery Brezany

Zraz na Kútovskom moste o 7:00 hod.