Oznam : pre členov 5. ObO SRZ Nitrianske Rudno

Plánovaná brigáda 23.3.2019 na VN Nitrianske Rudno sa ruší.