Úradné hodiny ObO a VČS pre rok 2019

Pre obvodné organizácie č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 platia nasledovné úradné hodiny :

1. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý utorok v čase od 14:30 do 17:30 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova č.5 v Prievidzi. Vydáva pán Ján Radosa č.t. 0908 245 832

2. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý pondelok v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome ul. Bottova č.5 Prievidza. Vydáva pán Jozef Duchoň č.t. 0907 650 307

3. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v Klube mládeže v Poluvsií . Vydáva pán Jaroslav Heppner č.t. 0949 183 750

4. Obvodná organizácia – úradné hodiny každý piatok v čase od 14:30 do 16:30 hodiny v kancelárii obv. organizácie na ul. SNP 118 v Novákoch. Vydáva pán Juraj Dolník č.t. 0905 703 006

5. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 10:00 do 12:00 hodiny v kancelárii obv. organizácie v budove obec. Úradu v Div. Novej Vsi. Vydáva Slavomír Uhlár č.t. 0907 046 616

6. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú stredu v čase od 16:00 do 18:00 hodiny v rybárskom dome na ul. Bottova 5, Prievidza. Vydáva pán Ervín Geier č.t. 0949 063 248

7. Obvodná organizácia – úradné hodiny každú nedeľu v čase od 9:00 do 11:00 hodiny v kancelárii obvodnej organizácie na ul. Školská v Kanianke. Vydáva pán Marek Murár č.t. 0918 813 435

Termíny konania členských schôdzí obv. organizácií a mestskej konferencie

1.      Obvodná organizácia dňa 17.2.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku  ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi

2.      Obvodná organizácia dňa 10.3.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi.

3.      Obvodná organizácia  dňa 3.2.2019  o 9.00 hodine v DK v Polusií

4.      Obvodná organizácia dňa 2.3.2019  o 9.00 hodine KC Nováky ul. Štefánika 9

5.      Obvodná organizácia dňa 23.2.2019  o 9.00 hodine v KD v Diviackej Novej Vsi

6.      Obvodná organizácia dňa 24.3.2019 o 9.00 hodine v Kultúrnom a spoločenskom  stredisku ul. Fraňa Madvu 11 v Prievidzi

7.      Obvodná organizácia dňa 24.2.2019  o 9.00 hodine v DK ul. SNP 584 Kanianka

 

Termín konania Mestskej konferencie : 6.4.2019 o 9.00 hodine v KD v Diviackej Novej Vsi