Zarybnenie „zubáčom“ a „sumcom“

Dnešné zarybnenie : 19.11.2018

VN Nitrianske Rudno: Zubáč veľkoústy - 150 kg;
Doba ochrany :  19.11.2018 - 18.12.2018
Lov povolený od 19.12.2018

VN Nováky   : Sumec veľký 16 ks
VN Kanianka : Sumec veľký 35 ks
Doba ochrany :  bez
Lov povolený