Správa – VN Nitrianske Rudno

SPRÁVA:

Na základe konzultácie so Štátnou potravinovou a veterinárnou správou v Prievidzi , a na základe výsledkov vzoriek rýb odobratých vo VN Nitrianske Rudno a to pleskáča , kapra , zubáča a boleňa bolo rozhodnuté , že oznámenie o výskyte leukomalachitovej zelenej v rybách bude zmenené na oznam o výskyte leukomalachitovej zelenej v jalcovi pričom sa neodporúča konzumácia jalca. Analýzou bolo zistené že obsah leukomalachitovej zelenej v rybách je menej ako 0,24 resp. 0,25 mikro gramov na 1 /kg , v jalcovi bolo 4,4 mikro gramov na 1/kg . Zmena bude vyznačená v teréne po vyrobení nálepiek , zmení sa len slovo ryby na jalec a rýb za jalcov. Vo štvrtok 11.10.2018 bude odobratá B vzorka jalca a poslaná na rozbor. Ostatné druhy rýb môžete konzumovať.